grzyby.pl

skorowidz nazw grzybów na literę P

indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
pa paj pał pan pap par pat paw pax · pe pen per pez ·   · ph phe phi phl pho phy · pi pię pir · pl ple pli plu ·  pło płu · pn  · po pog pol pom por pos pow ·   · pr pró prz · ps pse psi pso · pt  · pu pur pus · py pys
pac
Pachyella
 — babingtonii (Berk. & Broome) Boud.  ⟶ Adelphella babingtonii (Berk. et Broome) Pfister, Matočec & I. Kušan
 — celtica (Boud.) Häffner
 — clypeata (Schwein.) Le Gal
 — peltata Pfister et Cand.
 — violaceonigra (Rehm) Pfister
Pachykytospora tuberculosa (Fr.) Kotl. et Pouzar  ⟶ Haploporus tuberculosus (Fr.) Niemelä et Y.C. Dai
Pachyphlodes - zielonek
 — citrina (Berk. et Broome) Doweld - zielonek cytrynowy R
 — conglomerata (Berk. et Broome) Doweld
 — melanoxantha (Tul. et C. Tul. ex Berk.) Doweld - zielonek kolczastozarodnikowy R
 — nemoralis Hobart, Bóna et Conde
Pachyphloeus citrinus Berk. et Broome  ⟶ Pachyphlodes citrina (Berk. et Broome) Doweld - zielonek cytrynowy R
Pachyphloeus conglomeratus Berk. et Broome  ⟶ Pachyphlodes conglomerata (Berk. et Broome) Doweld
Pachyphloeus melanoxanthus (Tul. et C. Tul. ex Berk.) Tul. et C. Tul.  ⟶ Pachyphlodes melanoxantha (Tul. et C. Tul. ex Berk.) Doweld - zielonek kolczastozarodnikowy R
paciornica - Monilinia
 — bagnowa - Monilinia ledi (Navashin) Whetzel
 — brusznicowa - Monilinia urnula (Weinm.) Whetzel
 — czeremchowa - Monilinia padi (Woronin) Honey
 — jagodowa - Monilinia baccarum (J. Schröt.) Whetzel
 — owocowa - Monilinia fructigena (Pers.) Honey
 — pestkowcowa - Monilinia laxa (Aderh. et Ruhland) Honey
 — wielkozarodnikowa - Monilinia megalospora (Woronin) Whetzel
 — żórawinowa - Monilinia oxycocci (Woronin) Honey
pae
Paecilomyces carneus (Duché et R. Heim) A.H.S. Br. et G. Sm.  ⟶ Keithomyces carneus (Duché et R. Heim) Samson, Luangsa-ard et Houbraken
Paecilomyces farinosus (Holmsk.) A.H.S. Br. et G. Sm.  ⟶ Cordyceps farinosa (Holmsk.) Kepler, B. Shrestha et Spatafora
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
pa paj pał pan pap par pat paw pax · pe pen per pez ·   · ph phe phi phl pho phy · pi pię pir · pl ple pli plu ·  pło płu · pn  · po pog pol pom por pos pow ·   · pr pró prz · ps pse psi pso · pt  · pu pur pus · py pys
paj
pająkowiec biały - Arachnion lloydianum Demoulin
pajęcznica gwiaździstozarodnikowa - Tylospora asterophora (Bonord.) Donk
pajęcznica włóknista - Tylospora fibrillosa (Burt) Donk E
pajęcznicowate - Tylosporaceae
pajęczynek pomarańczowy - Athelidium aurantiacum (M.P. Christ.) Oberw. E
pajęczynkokustrzebka złotożółta - Arachnopeziza aurelia (Pers.) Fuckel
pajęczynowcowate - Botryobasidiaceae
pajęczynowiec - Botryobasidium
 — białawy - Botryobasidium candicans J. Erikss. R
 — drobnozarodnikowy - Botryobasidium subcoronatum (Höhn. et Litsch.) Donk
 — groniasty - Botryobasidium vagum (Berk. & M.A. Curtis) D.P. Rogers R
 — kolczastozarodnikowy - Botryobasidium isabellinum (Fr.) D.P. Rogers
 — mocarny - Botryobasidium robustius Pouzar et Hol.-Jech.
 — niepozorny - Botryobasidium conspersum J. Erikss.
 — owłosiony - Botryobasidium pilosellum J. Erikss.
 — szerokostrzępkowy - Botryobasidium laeve (J. Erikss.) Parmasto R
 — tępozarodnikowy - Botryobasidium obtusisporum J. Erikss. R
 — wąskokonidiowy - Botryobasidium medium J. Erikss.
 — wąskozarodnikowy - Botryobasidium intertextum (Schwein.) Jülich et Stalpers
 — ziarnistostrzępkowy - Botryobasidium pruinatum (Bres.) J. Erikss. R
 — złotawy - Botryobasidium aureum Parmasto
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
pa paj pał pan pap par pat paw pax · pe pen per pez ·   · ph phe phi phl pho phy · pi pię pir · pl ple pli plu ·  pło płu · pn  · po pog pol pom por pos pow ·   · pr pró prz · ps pse psi pso · pt  · pu pur pus · py pys
pał
pałeczka - Tulostoma
 — frędzelkowata - Tulostoma fimbriatum Fr. V
 — Kotlaby - Tulostoma kotlabae Pouzar E
 — łuskowata - Tulostoma squamosum (J.F. Gmel.) Pers. E
 — rudawa - Tulostoma melanocyclum Bres. E
 — zimowa - Tulostoma brumale Pers. R
pałecznica - Typhula
 — czerwonawa - Typhula erythropus (Pers.) Fr.
 — fioletowawa - Typhula micans (Pers.) Berthier
 — grubonasadowa - Typhula phacorrhiza (Reichardt) Fr.
 — iglakolubna - Typhula abietina (Fuckel) Corner
 — jęczmieniowa - Typhula idahoensis Remsberg
 — koniczynowa - Typhula trifolii Rostr.
 — koralowata - Typhula crassipes Fuckel
 — łodygowoogonkowa - Typhula uncialis (Grev.) Berthier
 — maleńka - Typhula pusilla (Pers.) J. Schröt.
 — nalistna - Typhula subvariabilis Berthier
 — orlicowa - Typhula quisquiliaris (Fr.) Henn. R
 — paprociowa - Typhula athyrii Remsberg
 — sklerotowa - Typhula sclerotioides (Pers.) Fr.
 — szczecinkowotrzonowa - Typhula setipes (Grev.) Berthier
 — trawolubna - Typhula ishikariensis S. Imai R
 — trawowa - Typhula incarnata Lasch ex Fr.
 — trójkątno-sercowato-zarodnikowa - Typhula culmigena (Mont. et Fr.) Berthier
 — zmienna - Typhula variabilis Riess
pałecznicowate - Typhulaceae
pałecznik - Calicium
 — brązowy - Calicium salicinum Pers.
 — dObowy - Calicium quercinum Pers.
 — jasny - Calicium glaucellum Ach.
 — jodłowy - Calicium abietinum Pers.
 — murszynowy - Calicium trabinellum (Ach.) Ach.
 — piaszczarek - Calicium subparoicum Nyl.
 — skalny - Calicium corynellum (Ach.) Ach.
 — skupiony - Calicium adspersum Pers.
 — soczewkowaty - Calicium lenticulare Ach.
 — sosnowy - Calicium pinastri Tibell
 — wątpliwy - Calicium parvum Tibell
 — zielony - Calicium viride Pers.
pałecznikowate - Caliciaceae
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
pa paj pał pan pap par pat paw pax · pe pen per pez ·   · ph phe phi phl pho phy · pi pię pir · pl ple pli plu ·  pło płu · pn  · po pog pol pom por pos pow ·   · pr pró prz · ps pse psi pso · pt  · pu pur pus · py pys
pan
Panaeolina foenisecii (Pers.) Maire - kołpaczek szorstkozarodnikowy
Panaeolus - kołpaczek
 — acuminatus (P. Kumm.) Quél. - kołpaczek ostrowierzchołkowy
 — alcis M.M. Moser - kołpaczek łosiowy
 — antillarum (Fr.) Dennis - kołpaczek antylski
 — ater (J.E. Lange) Kühner et Romagn - kołpaczek czarniawy
 — campanulatus (L.) Quél.  ⟶ Panaeolus papilionaceus (Bull.) Quél. - kołpaczek mierzwowy R
 — cinctulus (Bolton) Sacc.
 — fimicola (Fr.) Quél. - kołpaczek ciemnoszary
 — fimiputris (Bull.) Quél.  ⟶ Panaeolus semiovatus (Sowerby) S. Lundell et Nannf. - kołpaczek blady R
 — foenisecii (Pers.) J. Schröt.  ⟶ Panaeolina foenisecii (Pers.) Maire - kołpaczek szorstkozarodnikowy
 — guttulatus Bres. - kołpaczek kropelkowaty
 — leucophanes (Berk. et Broome) Sacc.
 — olivaceus F.H. Møller - kołpaczek oliwkowy
 — papilionaceus (Bull.) Quél. - kołpaczek mierzwowy R
 — papilionaceus var. capitatocystis E. Ludw.
 — papilionaceus var. parvisporus Ew. Gerhardt
 — papilionaceus var. retirugis (Fr.) Gminder  ⟶ Panaeolus retirugis (Fr.) Gillet - kołpaczek siatkowany
 — reticulatus Overh.
 — retirugis (Fr.) Gillet - kołpaczek siatkowany
 — semiovatus (Sowerby) S. Lundell et Nannf. - kołpaczek blady R
 — sphinctrinus (Fr.) Quél.  ⟶ Panaeolus papilionaceus (Bull.) Quél. - kołpaczek mierzwowy R
 — subbalteatus (Berk. et Broome) Sacc. - kołpaczek ciemnobrzegi
 — subfirmus P. Karst.
 — uliginosus Jul. Schäff.
Panellus
 — mitis (Pers.) Singer - łycznik białawy
 — ringens (Fr.) Romagn. - łycznik zębatobrzegi E
 — serotinus (Pers.) Kühner - łycznik późny
 — stipticus (Bull.) P. Karst. - łycznik ochrowy
 — violaceofulvus (Batsch) Singer - łycznik fioletowawy R
panienka - Amanita fulva Fr.
Panus - łyczak
 — conchatus (Bull.) Fr. - łyczak muszlowy R
 — lecomtei (Fr.) Corner  ⟶ Panus neostrigosus Drechsler-Santos et Wartchow - łyczak szczeciniasty V
 — neostrigosus Drechsler-Santos et Wartchow - łyczak szczeciniasty V
 — tigrinus (Bull.) Singer  ⟶ Lentinus tigrinus (Bull.) Fr. - twardziak tygrysi R
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
pa paj pał pan pap par pat paw pax · pe pen per pez ·   · ph phe phi phl pho phy · pi pię pir · pl ple pli plu ·  pło płu · pn  · po pog pol pom por pos pow ·   · pr pró prz · ps pse psi pso · pt  · pu pur pus · py pys
pap
Pappia fissilis (Berk. et M.A. Curtis) Zmitr.  ⟶ Aurantiporus fissilis (Berk. et M.A. Curtis) H. Jahn ex Ryvarden - białak czerniejący R
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
pa paj pał pan pap par pat paw pax · pe pen per pez ·   · ph phe phi phl pho phy · pi pię pir · pl ple pli plu ·  pło płu · pn  · po pog pol pom por pos pow ·   · pr pró prz · ps pse psi pso · pt  · pu pur pus · py pys
par
Paragalactinia michelii (Boud.) Van Vooren
Paragalactinia succosa (Berk.) Van Vooren - kustrzebka soczysta
Paragalactinia succosella (Le Gal et Romagn.) Van Vooren
Paragymnopus perforans (Hoffm.) J.S. Oliveira - twardziaczek kapuścianny
Parahypoxylon papillatum (Ellis et Everh.) Cedeño-Sanchez, Charria-Girón et M. Stadler
Paraisaria gracilis (Grev.) Luangsa-ard, Mongkols. et Samson
Paralepista flaccida (Sowerby) Vizzini  ⟶ Lepista flaccida (Sowerby) Pat. - gąsówka rudawa
Paralepista gilva (Pers.) Vizzini  ⟶ Lepista flaccida (Sowerby) Pat. - gąsówka rudawa
Parascutellinia carneosanguinea (Fuckel) T. Schumach.
Parasola - czernidłak
 — auricoma (Pat.) Redhead, Vilgalys et Hopple - czernidłak złotawy
 — conopilea (Fr.) Örstadius et E. Larss. - kruchaweczka twardotrzonowa
 — cuniculorum D.J. Schaf.
 — galericuliformis (Losa ex Watling) Redhead, Vilgalys et Hopple
 — hemerobia (Fr.) Redhead, Vilgalys et Hopple - czernidłak rdzawy
 — kuehneri (Uljé & Bas) Redhead, Vilgalys et Hopple - czernidłak drobnozarodnikowy
 — leiocephala (P.D. Orton) Redhead, Vilgalys et Hopple - czernidłak cieniolubny
 — lilatincta (Bender et Uljé) Redhead, Vilgalys et Hopple - czernidłak liliowawy
 — megasperma (P.D. Orton) Redhead, Vilgalys et Hopple
 — misera (P. Karst.) Redhead, Vilgalys et Hopple - czernidłak delikatny
 — plicatilis (Curtis) Redhead, Vilgalys et Hopple - czernidłak fałdowany
 — plicatilis-similis L. Nagy, Szarkándi et Dima
 — schroeteri (P. Karst.) Redhead, Vilgalys et Hopple - czernidłak bruzdkowany
Paratrichophaea boudieri (Grélet) Bronckers
Paraxylaria
 — xylostei (Pers.) Samarak. et K.D. Hyde
parkogrzybek - Hortiboletus
 — czerwonawy - Hortiboletus rubellus (Krombh.) Simonini, Vizzini et Gelardi
 — Engela - Hortiboletus engelii (Hlaváček) Biketova et Wasser
 — morelowy - Hortiboletus bubalinus (Oolbekk. et Duin) L. Albert et Dima
 — plamkostopy - Hortiboletus engelii (Hlaváček) Biketova et Wasser
Parmastomyces mollissimus (Maire) Pouzar - kruchomięsak ciemniejący V
Parmastomyces transmutans (Overh.) Ryvarden et Gilb.  ⟶ Parmastomyces mollissimus (Maire) Pouzar - kruchomięsak ciemniejący V
Parmelia - tarczownica
 — barrenoae Divakar, M.C. Molina et A. Crespo - tarczownica prostochwytnikowa
 — conspersa (Ehrh. ex Ach.) Ach.  ⟶ Xanthoparmelia conspersa (Ehrh. ex Ach.) Hale - żełuczka izydiowa
 — discordans Nyl. - tarczownica ciemna
 — ernstiae Feuerer et A. Thell - tarczownica Ernst
 — omphalodes (L.) Ach. - tarczownica ścienna
 — perlata (Huds.) Ach.  ⟶ Parmotrema perlatum (Huds.) M. Choisy - kobiernik orzęsiony
 — pinnatifida Kurok. - tarczownica wąskołatkowa
 — saxatilis (L.) Ach. - tarczownica skalna
 — serrana A. Crespo, M.C. Molina et D. Hawksw. - tarczownica iberyjska
 — submontana Nádv. - tarczownica pogięta
 — sulcata Taylor - tarczownica bruzdkowana
 — ulophylla (Ach.) van Herk et Aptroot  ⟶ Punctelia jeckeri (Roum.) Kalb - biedronecznik Jeckera
Parmeliaceae - tarczownicowate
Parmeliopsis - płaskotka
 — ambigua (Wulfen) Nyl. - płaskotka rozlana
 — hyperopta (Ach.) Arnold - płaskotka reglowa
Parmotrema - kobiernik
 — arnoldii (Du Rietz) Hale - kobiernik Arnolda
 — chinense (Osbeck)  ⟶ Parmotrema perlatum (Huds.) M. Choisy - kobiernik orzęsiony
 — crinitum (Ach.) Choisy - kobiernik postrzępiony
 — perlatum (Huds.) M. Choisy - kobiernik orzęsiony
 — stuppeum (Taylor) Hale - kobiernik wyblakły
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
pa paj pał pan pap par pat paw pax · pe pen per pez ·   · ph phe phi phl pho phy · pi pię pir · pl ple pli plu ·  pło płu · pn  · po pog pol pom por pos pow ·   · pr pró prz · ps pse psi pso · pt  · pu pur pus · py pys
pat
Patellaria atrata (Hedw.) Fr.
Patinellaria sanguinea (Pers.) H. Karst.
patyczka - Leotia
 — czarnozielona - Leotia atrovirens Pers.
 — lepka - Leotia lubrica (Scop.) Pers.
pau
Paullicorticium - błonkowoszczek
 — allantosporum J. Erikss.
 — pearsonii (Bourdot) J. Erikss. - błonkowoszczek niepozorny
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
pa paj pał pan pap par pat paw pax · pe pen per pez ·   · ph phe phi phl pho phy · pi pię pir · pl ple pli plu ·  pło płu · pn  · po pog pol pom por pos pow ·   · pr pró prz · ps pse psi pso · pt  · pu pur pus · py pys
paw
pawężnica - Peltigera
 — brodawkowata - Peltigera aphthosa (L.) Willd.
 — Degena - Peltigera degenii Gyeln.
 — drobna - Peltigera didactyla (With.) J.R. Laundon
 — Elżbiety - Peltigera elisabethae Gyeln.
 — forteczna - Peltigera monticola Vitik.
 — jabłkowata - Peltigera malacea (Ach.) Funck
 — łuseczkowata - Peltigera praetextata (Flörke) Zopf
 — Neckera - Peltigera neckeri Hepp ex Müll. Arg.
 — nibypalczasta - Peltigera neopolydactyla (Gyeln.) Gyeln.
 — pagórkowa - Peltigera collina (Ach.) Schrad.
 — palczasta - Peltigera polydactylon (Neck.) Hoffm.
 — pergaminowa - Peltigera membranacea (Ach.) Nyl.
 — psia - Peltigera canina (L.) Willd.
 — rozłożysta - Peltigera horizontalis (Huds.) Baumg.
 — rudawa - Peltigera rufescens (Weiss) Humb.
 — sałatowa - Peltigera hymenina (Ach.) Delise
 — szorstka - Peltigera scabrosa Th. Fr.
 — tarczkowata - Peltigera lepidophora (Vain.) Bitter
 — węgierska - Peltigera ponojensis Gyeln.
 — żeberkowata - Peltigera venosa (L.) Hoffm.
 — żyłkowana - Peltigera leucophlebia (Nyl.) Gyeln.
pawężnicowate - Peltigeraceae
pawężnicowce - Peltigerales
pawężnik Laurera - Nephromopsis laureri (Kremp.) Kurok.
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
pa paj pał pan pap par pat paw pax · pe pen per pez ·   · ph phe phi phl pho phy · pi pię pir · pl ple pli plu ·  pło płu · pn  · po pog pol pom por pos pow ·   · pr pró prz · ps pse psi pso · pt  · pu pur pus · py pys
pax
Paxillaceae - krowiakowate
Paxillus - krowiak
 — adelphus Chaumeton JP, Gryta H, Jargeat P, Moreau P-A
 — ammoniavirescens Contu et Dessì
 — atrotomentosus (Batsch) Fr.  ⟶ Tapinella atrotomentosa (Batsch) Šutara - ponurnik aksaminty
 — cuprinus Jargeat, P., Gryta, H, Chaumeton, J.P, Vizzini, A.
 — filamentosus (Scop.) Fr.  ⟶ Paxillus rubicundulus P.D. Orton - krowiak olszowy R
 — involutus (Fr.) Fr. - krowiak podwinięty
 — obscurisporus C. Hahn
 — olivellus Moreau P-A, Chaumeton J-P, Gryta H, Jargeat P
 — panuoides (Fr.) Fr.  ⟶ Tapinella panuoides (Batsch) E.-J. Gilbert - ponurnik bocznotrzonowy
 — rubicundulus P.D. Orton - krowiak olszowy R
paz
paznokietnik ostrygowy - Hypocenomyce scalaris (Ach. ex Lilj.) M. Choisy
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
pa paj pał pan pap par pat paw pax · pe pen per pez ·   · ph phe phi phl pho phy · pi pię pir · pl ple pli plu ·  pło płu · pn  · po pog pol pom por pos pow ·   · pr pró prz · ps pse psi pso · pt  · pu pur pus · py pys
pec
Peckiella viridis (Alb. & Schwein.) Sacc.
pel
Pellicularia flavescens (Bonord.) D.P. Rogers
Pellidiscus pallidus (Berk. et Broome) Donk  ⟶ Crepidotus pallidus (Berk. et Broome) Knudsen
Peltigera - pawężnica
 — aphthosa (L.) Willd. - pawężnica brodawkowata
 — canina (L.) Willd. - pawężnica psia
 — collina (Ach.) Schrad. - pawężnica pagórkowa
 — degenii Gyeln. - pawężnica Degena
 — didactyla (With.) J.R. Laundon - pawężnica drobna
 — elisabethae Gyeln. - pawężnica Elżbiety
 — horizontalis (Huds.) Baumg. - pawężnica rozłożysta
 — hymenina (Ach.) Delise - pawężnica sałatowa
 — lepidophora (Vain.) Bitter - pawężnica tarczkowata
 — leucophlebia (Nyl.) Gyeln. - pawężnica żyłkowana
 — malacea (Ach.) Funck - pawężnica jabłkowata
 — membranacea (Ach.) Nyl. - pawężnica pergaminowa
 — monticola Vitik. - pawężnica forteczna
 — neckeri Hepp ex Müll. Arg. - pawężnica Neckera
 — neopolydactyla (Gyeln.) Gyeln. - pawężnica nibypalczasta
 — polydactylon (Neck.) Hoffm. - pawężnica palczasta
 — ponojensis Gyeln. - pawężnica węgierska
 — praetextata (Flörke) Zopf - pawężnica łuseczkowata
 — rufescens (Weiss) Humb. - pawężnica rudawa
 — scabrosa Th. Fr. - pawężnica szorstka
 — venosa (L.) Hoffm. - pawężnica żeberkowata
Peltigeraceae - pawężnicowate
Peltigerales - pawężnicowce
Peltigerineae
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
pa paj pał pan pap par pat paw pax · pe pen per pez ·   · ph phe phi phl pho phy · pi pię pir · pl ple pli plu ·  pło płu · pn  · po pog pol pom por pos pow ·   · pr pró prz · ps pse psi pso · pt  · pu pur pus · py pys
pen
Peniophora - powłocznica
 — aurantiaca (Bres.) Höhn. et Litsch. - powłocznica olszy zielonej
 — boidinii D.A. Reid
 — cinerea (Pers.) Cooke - powłocznica popielata
 — cremea (Bres.) Sacc. et P. Syd.  ⟶ Phanerochaete sordida (P. Karst.) J. Erikss. et Ryvarden - korownica kremowa
 — crystallina Höhn. et Litsch.  ⟶ Scopuloides rimosa (Cooke) Jülich - kolcowoszczek popękany
 — erikssonii Boidin - powłocznica olszowa
 — fraxinea (Pers.) S. Lundell  ⟶ Peniophora limitata (Chaillet ex Fr.) Cooke - powłocznica jesionowa
 — incarnata (Pers.) P. Karst. - powłocznica cielista
 — laeta (Fr.) Donk - powłocznica grabowa
 — lilacea Bourdot et Galzin - powłocznica liliowa E
 — limitata (Chaillet ex Fr.) Cooke - powłocznica jesionowa
 — lycii (Pers.) Höhn. et Litsch. - powłocznica kulistorozwierkowa
 — nuda (Fr.) Bres. - powłocznica różowoszara
 — piceae (Pers.) J. Erikss. - powłocznica jodłowa E
 — pini (Schleich.) Boidin - powłocznica sosnowa
 — pithya (Pers.) J. Erikss. - powłocznica świerkowa E
 — polygonia (Pers.) Bourdot et Galzin - powłocznica osikowa
 — pseudoversicolor Boidin
 — quercina (Pers.) Cooke - powłocznica dębowa
 — rufa (Fr.) Boidin - powłocznica czerwonawa
 — rufomarginata (Pers.) Bourdot et Galzin - powłocznica lipowa
 — violaceolivida (Sommerf.) Massee - powłocznica wierzbowa
Peniophoraceae - powłocznicowate
Peniophorella - strzępkoskórka
 — clavigera (Bres.) K.H. Larss. - strzępkoskórka maczugowatorozwierkowa
 — echinocystis (J. Erikss. et Å. Strid) K.H. Larss.
 — guttulifera (P. Karst.) K.H. Larss. - strzępkoskórka kropelkowata
 — pallida (Bres.) K.H. Larss. - strzępkoskórka blada
 — praetermissa (P. Karst.) K.H. Larss. - strzępkoskórka cienka
 — pubera (Fr.) P. Karst. - strzępkoskórka kosmata
 — tsugae (Burt) K.H. Larss.
Penttilamyces - strocznica
 — olivascens (Berk. et M.A. Curtis) Zmitr., Kalinovskaya et Myasnikov - strocznica oliwkowa
 — romellii (Ginns) Zmitr., Kalinovskaya et Myasnikov
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
pa paj pał pan pap par pat paw pax · pe pen per pez ·   · ph phe phi phl pho phy · pi pię pir · pl ple pli plu ·  pło płu · pn  · po pog pol pom por pos pow ·   · pr pró prz · ps pse psi pso · pt  · pu pur pus · py pys
per
Perenniporia - trwałoporka
 — fraxinea (Bull.) Ryvarden - trwałoporka jesionowa
 — medulla-panis (Jacq.) Donk - trwałoporka różnobarwna V
 — subacida (Peck) Donk  ⟶ Poriella subacida (Peck) C.L. Zhao - trwałoporka świerkowa V
Perilachnea hemisphaerioides (Mouton) Van Vooren
Peroneutypa scoparia (Schwein.) Carmarán et A.I. Romero
Perrotia flammea (Alb. et Schwein.) Boud.
Pertusariales
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
pa paj pał pan pap par pat paw pax · pe pen per pez ·   · ph phe phi phl pho phy · pi pię pir · pl ple pli plu ·  pło płu · pn  · po pog pol pom por pos pow ·   · pr pró prz · ps pse psi pso · pt  · pu pur pus · py pys
pez
Pezicula
 — acericola (Peck) Peck ex Sacc. et Berl.
 — carpinea (Pers.) Tul. ex Fuckel
 — cinnamomea (DC.) Sacc.
 — coryli (Tul.) Tul. et C. Tul.
 — corylina J.W. Groves
 — eucrita (P. Karst.) P. Karst.
 — frangulae (Fr.) Fuckel  ⟶ Dermatella frangulae (Fr.) P. Karst.
 — livida (Berk. et Broome) Rehm
 — myrtillina (P. Karst.) P. Karst.
 — ocellata (Pers.) Seaver
 — rubi (Lib.) Niessl
Peziza - kustrzebka
 — abdita Ellis
 — abietis var. strobilina Alb. et Schwein.
 — ammophila Durieu et Lév. - kustrzebka piaskowa R
 — ampelina Quél.  ⟶ Peziza queletii Medardi, Lantieri et Cacialli
 — ampliata Pers.
 — araneocincta W. Phillips (?) [MB#374066]
 — arvernensis Boud.
 — atrospora Fuckel  ⟶ Plicaria atrospora (Fuckel) Boud.
 — atrovinosa Cooke et W.R. Gerard
 — badia Pers. - kustrzebka brunatna
 — badioconfusa Korf
 — badiofusca (Boud.) Dennis
 — badiofuscoides Donadini  ⟶ Legaliana badiofuscoides (Donadini) Van Vooren
 — boltonii Quél.  ⟶ Phylloscypha boltonii (Quél.) Van Vooren et Hairaud
 — buxea Quél.
 — celtica (Boud.) M.M. Moser  ⟶ Pachyella celtica (Boud.) Häffner
 — cerea Sowerby
 — crassipes Wallr.
 — depressa Pers.
 — domiciliana Cooke
 — echinospora P. Karst. - kustrzebka szorstkozarodnikowa
 — epispartia Berk. et Broome  ⟶ Acervus epispartius (Berk. et Broome) Pfister
 — equina O.F. Müll.  ⟶ Lasiobolus papillatus (Pers.) Sacc. - włochatek koński
 — fimeti (Fuckel) Seaver
 — flavida (W. Phillips) M.M. Moser ex D.C. Pant
 — gerardii Cooke  ⟶ Ionopezia gerardii (Cooke) Van Vooren
 — granularis Donadini
 — granulosa Pers.  ⟶ Coprobia granulata (Bull.) Boud.
 — howsei Roze et Boud.
 — limnaea Maas Geest.  ⟶ Legaliana limnaea (Maas Geest.) Van Vooren
 — limosa (Grelet) Nannf.  ⟶ Legaliana limnaea (Maas Geest.) Van Vooren
 — lividula W. Phillips, Mycographia  ⟶ Malvipezia lividula (W. Phillips) Van Vooren et Dougoud
 — lobulata (Velen.) Svrcek  ⟶ Peziza violacea Pers. - kustrzebka fioletowawa
 — lusatiae Cooke, Mycographia
 — michelii (Boud.) Dennis  ⟶ Paragalactinia michelii (Boud.) Van Vooren
 — micropus Pers. - kustrzebka drobnotrzonowa
 — moravecii (Svrcek) Svrcek
 — moseri Aviz.-Hersh. et Nemlich
 — natrophila A.Z.M. Khan
 — nucalis Saut.  ⟶ Plicaria nucalis (Saut.) Rehm - zawijka orzechowa
 — obtusapiculata J. Moravec
 — papillata Pers.  ⟶ Lasiobolus papillatus (Pers.) Sacc. - włochatek koński
 — petersii Berk.  ⟶ Daleomyces petersii (Berk.) Van Vooren
 — phlebospora (Le Gal) Donadini - kustrzebka żyłkowanozarodnikowa
 — polaripapulata (J. Moravec) K. Hansen  ⟶ Elaiopezia polaripapulata (J. Moravec) Van Vooren
 — praetervisa Bres. - kustrzebka przeoczana
 — proteana (Boud.) Seaver  ⟶ Daleomyces petersii (Berk.) Van Vooren
 — pseudovesiculosa Donadini
 — pseudoviolacea Donadini - kustrzebka nibyfioletowawa
 — queletii Medardi, Lantieri et Cacialli
 — repanda Pers. - kustrzebka wygięta
 — rufa Pers.
 — saccardoana Cooke, Mycographia
 — saniosa Schrad. (1799) - kustrzebka czarnofioletowa R
 — scabrosa Cooke: 170 (1877) [MB#174443]
 — sepiatra Cooke
 — sterigmatizans W. Phillips
 — subisabellina (Le Gal) M.M. Moser ex Trimbach  ⟶ Purpureodiscus subisabellinus (Le Gal) Van Vooren
 — subisabellina var. ianthina (Grélet ex Le Gal) Trimbach  ⟶ Galactinia subisabellina var. ianthina Grelet ex Le Gal
 — succosa Berk.  ⟶ Paragalactinia succosa (Berk.) Van Vooren - kustrzebka soczysta
 — succosella (Le Gal et Romagn.) M.M. Moser ex Aviz.-Hersh. et Nemlich  ⟶ Paragalactinia succosella (Le Gal et Romagn.) Van Vooren
 — varia (Hedw.) Röhl. - kustrzebka zmienna
 — varia (Hedw.) Röhl. f. lignicola Bres.
 — vesiculosa Bull. - kustrzebka pęcherzykowata
 — violacea Pers. - kustrzebka fioletowawa
 — viridifusca Delile ex De Seynes
Pezizaceae - kustrzebkowate
Pezizales - kustrzebkowce
Pezizella
 — albidolutea Feltgen
 — alniella (Nyl.) Dennis  ⟶ Calycellina alniella (Nyl.) Baral
 — caespitulosa (Bres.) Rehm
 — chionea (Fr.) Dennis
 — conorum Rehm: no. 415 (1878) [MB#221989]
 — discreta (P. Karst.) Dennis  ⟶ Calycina discreta (P. Karst.) Kuntze
 — eburnea (Roberge) Dennis
 — epithallina (W. Phillips et Plowr.) Sacc.  ⟶ Laetinaevia epithallina (W. Phillips et Plowr.) Baral
 — ericae D.J. Read  ⟶ Hyaloscypha hepaticicola (Grelet et Croz.) Baral, Huhtinen et J.R. De Sloover
 — parilis (P. Karst.) Dennis  ⟶ Calycina parilis (P. Karst.) Kuntze
 — subglacialis Rehm
 — vulgaris (Fr.) Sacc.  ⟶ Calycina vulgaris (Fr.) Baral
Pezizellaceae
Pezizomycetes
Pezizomycotina
Pezoloma ciliifera (P. Karst.) Korf (1971) [MB#319508]  ⟶ Pezoloma ciliiferum (P. Karst.) Korf
Pezoloma ciliiferum (P. Karst.) Korf
Pezoloma ericae (D.J. Read) Baral  ⟶ Hyaloscypha hepaticicola (Grelet et Croz.) Baral, Huhtinen et J.R. De Sloover
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
pa paj pał pan pap par pat paw pax · pe pen per pez ·   · ph phe phi phl pho phy · pi pię pir · pl ple pli plu ·  pło płu · pn  · po pog pol pom por pos pow ·   · pr pró prz · ps pse psi pso · pt  · pu pur pus · py pys
pęk
pękacz gruszkowaty - Phallogaster saccatus Morgan E
pęp
pępkogrzybówka - Pseudoomphalina
 — gruboblaszkowa - Pseudolaccaria pachyphylla (Fr.) Vizzini et Contu
 — wapieniolubna - Pseudoomphalina kalchbrenneri (Bres.) Singer E
pępkówka Hudsona - Lichenomphalia hudsoniana (H.S. Jenn.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo et Vilgalys
pępnica drobna - Chrysomphalina grossula (Pers.) Norvell, Redhead et Ammirati
pępnica szarobrązowa - Gerronema strombodes (Berk. et Mont.) Singer R
pępnica złotoblaszkowa - Chrysomphalina chrysophylla (Fr.) Clémençon E
pępniczka jasnopomarańczowa - Haasiella splendidissima Kotl. et Pouzar
pępnik gwiaździstozarodnikowy - Omphaliaster asterosporus (J.E. Lange) Lamoure E
pępowniczka - Xeromphalina
 — brunatna - Xeromphalina brunneola O.K. Mill.
 — dzwonkowata - Xeromphalina campanella (Batsch) Kühner et Maire
 — gorzkawa - Xeromphalina fellea Maire et Malençon
 — torfowcowa - Xeromphalina cornui (Quél.) J. Favre
 — żółtawa - Xeromphalina cauticinalis (Fr.) Kühner et Maire
pępownik niemiły - Gymnopus foetidus (Sowerby) J.L. Mata et R.H. Petersen R
pępownik przenikający - Paragymnopus perforans (Hoffm.) J.S. Oliveira
pępóweczka - Gerronema
pępóweczka - Loreleia
 — biaława - Gerronema albidum (Fr.) Singer R
 — biaława - Gerronema prescotii (Weinm.) Redhead
 — pomarańczowa - Loreleia postii (Fr.) Redhead, Moncalvo, Vilgalys et Lutzoni V
 — wątrobowcowa - Loreleia marchantiae (Singer et Clémençon) Redhead, Moncalvo, Vilgalys et Lutzoni
pępówka - Arrhenia
pępówka - Omphalina
pępówka - Lichenomphalia
 — aksamitna - Lichenomphalia velutina (Quél.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo et Vilgalys
 — beżowobrązowa - Arrhenia philonotis (Lasch) Redhead, Lutzoni, Moncalvo et Vilgalys E
 — bocznotrzonowa - Arrhenia griseopallida (Desm.) Watling
 — ciemna - Arrhenia umbratilis (Fr.) Redhead
 — czarnobrązowa - Arrhenia obscurata (D.A. Reid) Redhead, Lutzoni, Moncalvo et Vilgalys
 — drobna - Chrysomphalina grossula (Pers.) Norvell, Redhead et Ammirati
 — fioletowoblaszkowa - Omphalia discorosea Pilát
 — kubkowata - Omphalina pyxidata (Bull.) Quél.
 — liliowa - Omphalina galericolor (Romagn.) Bon var. lilacinicolor (Bon) Kuyper
 — nadrzewna - Arrhenia epichysium (Pers.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys
 — pofałdowana - Lichenomphalia umbellifera (L.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo et Vilgalys R
 — rdzawobrązowa - Arrhenia rustica (Fr.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo et Vilgalys
 — rdzawoczarna - Arrhenia obatra (J. Favre) Redhead, Lutzoni, Moncalvo et Vilgalys
 — szarawa - Lichenomphalia velutina (Quél.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo et Vilgalys
 — torfowcowa - Omphalina sphagnicola (Berk.) M.M. Moser V
 — trókątnozarodnikowa - Arrhenia trigonospora (Lamoure) Redhead, Lutzoni, Moncalvo et Vilgalys
 — żółtofiołkowa - Lichenomphalia hudsoniana (H.S. Jenn.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo et Vilgalys
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
pa paj pał pan pap par pat paw pax · pe pen per pez ·   · ph phe phi phl pho phy · pi pię pir · pl ple pli plu ·  pło płu · pn  · po pog pol pom por pos pow ·   · pr pró prz · ps pse psi pso · pt  · pu pur pus · py pys
pha
Phacidium lacerum Fr.
Phaeocalicium polyporaeum (Nyl.) Tibell
Phaeoclavulina - koralówka
 — abietina (Pers.) Giachini - koralówka zielonawa
 — corrugata (P. Karst.) J.H. Petersen - koralówka pomarszczona
 — decurrens (Pers.) J.H. Petersen
 — flaccida (Fr.) Giachini - koralówka zwiędła
 — myceliosa (Peck) Fanchi et M. Marchetti
 — ochracea (Bres.) Giachini
 — roellinii (Schild) Giachini
Phaeocollybia
 — arduennensis Bon
 — christinae (Fr.) R. Heim - korzenianka marcepanowa V
 — cidaris (Fr.) Romagn. - korzenianka mączna
 — cidaris (Fr.) Heim  ⟶ Phaeocollybia cidaris (Fr.) Romagn. - korzenianka mączna
 — festiva (Fr.) R. Heim - korzenianka rzodkiewkowata
 — jennyae (P. Karst.) R. Heim
 — lugubris (Fr.) R. Heim - korzenianka okazała
Phaeogalera dissimulans (Berk. et Broome) Holec
Phaeogalera medullosa (Bres.) M.M. Moser  ⟶ Psilocybe medullosa (Bres.) Borovička - łysiczka mąkowonna E
Phaeogalera stagnina (Fr.) Pegler et T.W.K. Young  ⟶ Galerina stagnina (Fr.) Kühner - hełmówka białopierścieniowa
Phaeohelotium
 — carneum (Fr.) Hengstm.
 — epigaeum (P. Karst.) Baral et Friebes
 — fagineum (Pers.) Hengstm.  ⟶ Hymenoscyphus fagineus (Pers.) Dennis - pucharek bukowy
 — geogenum (Cooke) Svrcek et Matheis
 — griseobrunneum Baral nom. prov.
 — imberbe (Bull.) Svrček
 — monticola (Berk.) Dennis
 — nobile (Velen.) Dennis
 — rufescens (Velen.) Declercq  ⟶ Ciboria rufescens Kanouse
 — subcarneum (Schumach.) Dennis  ⟶ Phaeohelotium carneum (Fr.) Hengstm.
 — terrestre (Velen.) Svrcek  ⟶ Rutstroemia terrestris Velen.
 — umbilicatum (Le Gal) Dennis
 — vernum (Boud.) Declercq
Phaeolepiota aurea (Fr.) Maire ex Konrad et Maubl. - aksamitkówka złota R
Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat. - murszak rdzawy
Phaeomarasmius - ciemnotwardnik
 — borealis Rald
 — erinaceus (Pers.) Scherff. ex Romagn. - ciemnotwardnik łuskowaty R
 — rimulincola (Lasch ex Rabenh.) Scherff. - ciemnotwardnik bocznotrzonowy E
 — rimundicola (Rabenh.) P.D. Orton (?czeklista 2003)  ⟶ Phaeomarasmius rimulincola (Lasch ex Rabenh.) Scherff. - ciemnotwardnik bocznotrzonowy E
Phaeonematoloma myosotis (Fr.) Bon - łuskwiak oliwkowy V
Phaeophlebiopsis ravenelii (Cooke) Zmitr. - korownica południowa E
Phaeophyscia - orzast
 — cernohorskyi (NAdv.) Essl. - orzast Černohorskiego
 — chloantha (Ach.) Moberg - orzast luganeaski
 — ciliata (Hoffm.) Moberg - orzast orzęsiony
 — endococcina (Körb.) Moberg - orzast szkarłatny
 — endophoenicea (Harm.) Moberg - orzast pomarańczowy
 — hirsuta (Mereschk.) Moberg - orzast szczecinkowaty
 — insignis (Mereschk.) Moberg - orzast osobliwy
 — kairamoi (Vain.) Moberg - orzast owłosiony
 — nigricans (Flörke) Moberg - orzast czarniawy
 — orbicularis (Neck.) Moberg - orzast kolisty
 — pusilloides (Zahlbr.) Essl. - orzast wątły
 — sciastra (Ach.) Moberg - orzast promienisty
Phaeopyxis punctum (A. Massal.) Rambold, Triebel et Coppins  ⟶ Bachmanniomyces punctum (A. Massal.) Diederich et Pino-Bodas
Phaeosolenia densa (Berk.) W.B. Cooke
Phaeotellus acerosus (Fr.) Gulden  ⟶ Arrhenia acerosa (Fr.) Kühner - języczek półkulisty V
Phaeotremella - trzęsak
 — foliacea (Pers.) Wedin, J.C. Zamora & Millanes - trzęsak listkowaty I
 — frondosa (Fr.) Spirin et Malysheva
 — mycetophiloides (Kobayasi) Millanes et Wedin - trzęsaka grzybolubka I
 — mycophaga (G.W. Martin) Millanes et Wedin - trzęsak grzybojadek
 — simplex (H.S. Jacks. et G.W. Martin) Millanes et Wedin - trzęsak dwuzarodnikowy E
 — translucens (H.D. Gordon) M. Yamada, Endoh et Degawa - trzęsakówka przejrzysta
Phallaceae - sromotnikowate
Phallales - sromotnikowe
Phallogaster saccatus Morgan - pękacz gruszkowaty E
Phallomycetidae
Phallus duplicatus Bosc.  ⟶ Phallus indusiatus Vent. - sromotnik woalkowy E
Phallus hadriani Vent. - sromotnik fiołkowy
Phallus impudicus L. - sromotnik smrodliwy
Phallus indusiatus Vent. - sromotnik woalkowy E
Phanerochaetaceae - korownicowate
Phanerochaete - korownica
 — avellanea (Bres.) J. Erikss. et Hjortstam  ⟶ Efibula avellanea (Bres.) Sheng H. Wu - korownica orzechobarwna
 — calotricha (P. Karst.) J. Erikss. et Ryvarden  ⟶ Atheliachaete sanguinea (Fr.) Spririn et Zmitrovitch - korownica krwawa
 — cremeoochracea (Bourdot et Galzin) Hjortstam  ⟶ Phlebia cremeoochracea (Bourdot et Galzin) Parmasto - żylak kremowoochrowy
 — deflectens (P. Karst.) Hjortstam  ⟶ Efibulella deflectens (P. Karst.) Zmitr. - korownica jasnoochrowa E
 — filamentosa (Berk. et M.A. Curtis) Burds.  ⟶ Rhizochaete filamentosa (Berk. et M.A. Curtis) Gresl., Nakasone et Rajchenb. - korownica włóknista
 — gigantea (Fr.) S.S. Rattan, Abdullah et Ismail  ⟶ Phlebiopsis gigantea (Fr.) Jülich - korownica okazała
 — jose-ferreirae (D.A. Reid) D.A. Reid  ⟶ Phanerochaetella queletii (Bres.) Yue Li, Nakasone et S.H. He - korownica białopomarańczowa I
 — laevis (Fr.) J. Erikss. et Ryvarden - korownica gładka
 — magnoliae (Berk. et M.A. Curtis) Burds. - korownica radełkowata
 — martelliana (Bres.) J. Erikss. et Ryvarden
 — queletii (Bres.) Nakasone  ⟶ Phanerochaetella queletii (Bres.) Yue Li, Nakasone et S.H. He - korownica białopomarańczowa I
 — ravenelii (Cooke) Burds.  ⟶ Phaeophlebiopsis ravenelii (Cooke) Zmitr. - korownica południowa E
 — sanguinea (Fr.) Pouzar  ⟶ Atheliachaete sanguinea (Fr.) Spririn et Zmitrovitch - korownica krwawa
 — sordida (P. Karst.) J. Erikss. et Ryvarden - korownica kremowa
 — tuberculata (P. Karst.) Parmasto  ⟶ Efibula tuberculata (P. Karst.) Zmitr. et Spirin - korownica gruzełkowata
 — velutina (DC.) P. Karst. - korownica aksamitna
Phanerochaetella queletii (Bres.) Yue Li, Nakasone et S.H. He - korownica białopomarańczowa I
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
pa paj pał pan pap par pat paw pax · pe pen per pez ·   · ph phe phi phl pho phy · pi pię pir · pl ple pli plu ·  pło płu · pn  · po pog pol pom por pos pow ·   · pr pró prz · ps pse psi pso · pt  · pu pur pus · py pys
phe
Phellinidium ferrugineofuscum (P. Karst.) Fiasson et Niemelä - czyreń ciemnordzawy E
Phellinopsis conchata (Pers.) Y.C. Dai - czyreń muszlowy
Phellinus - czyreń
 — alni (Bondartsev) Parmasto - czyreń jabłoniowo-olszowy
 — chrysoloma (Fr.) Donk  ⟶ Porodaedalea chrysoloma (Fr.) Fiasson et Niemelä - czyreń świerkowy V
 — conchatus (Pers.) Quél.  ⟶ Phellinopsis conchata (Pers.) Y.C. Dai - czyreń muszlowy
 — contiguus (Pers.) Pat.  ⟶ Fuscoporia contigua (Pers.) G. Cunn. - rdzawoporka gąbczasta
 — ferreus (Pers.) Bourdot et Galzin  ⟶ Fuscoporia ferrea (Pers.) G. Cunn., Bulletin of the New Zealand Department of Scientific and Industrial Research - rdzawoporka żelazista I
 — ferrugineofuscus (P. Karst.) Bourdot & Galzin  ⟶ Phellinidium ferrugineofuscum (P. Karst.) Fiasson et Niemelä - czyreń ciemnordzawy E
 — ferruginosus (Schrad.) Pat.  ⟶ Fuscoporia ferruginosa (Schrad.) Murrill - rdzawoporka drobnopora
 — hartigii (Allesch. et Schnabl) Pat.  ⟶ Fomitiporia hartigii (Allesch. et Schnabl) Fiasson et Niemelä - czyreń jodłowy
 — hippophaeicola H. Jahn  ⟶ Fomitiporia hippophaeicola (H. Jahn) Fiasson et Niemelä - guzoczyrka rokitnikowa
 — igniarius (L.) Quél. - czyreń ogniowy
 — igniarius f. resupinatus Bourdot et Galzin
 — igniarius f. salicis Bondartsev
 — laevigatus (Fr.) Bourdot et Galzin - czyreń gładki V
 — lundellii Niemelä - czyreń wąskoszczecinkowy E
 — megaloporus (Pers.) Bondartsev  ⟶ Donkioporia expansa (Desm.) Kotl. et Pouzar - czyreniówka rozpostarta
 — niemelaei (M. Fisch.) Zmitr., Malysheva et Spirin  ⟶ Porodaedalea niemelaei M. Fisch. - czyreń modrzewiowy
 — nigricans (Fr.) P. Karst. ss. Černy, VAmpola (1993), non ss. P. Karst. - czyreń bukowy I
 — nigrolimitatus (Romell) Bourdot et Galzin  ⟶ Phellopilus nigrolimitatus (Romell) Niemelä, T. Wagner et M. Fisch. - czyreń czarnoliniowy E
 — pini (Brot.) Pilát  ⟶ Porodaedalea pini (Brot.) Murrill - czyrogmatwica sosnowa R
 — pini (Brot.) A. Ames  ⟶ Porodaedalea pini (Brot.) Murrill - czyrogmatwica sosnowa R
 — pomaceus (Pers.) Maire  ⟶ Phellinus tuberculosus (Baumg.) Niemelä - czyreń śliwowy
 — populicola Niemelä - czyreń topolowy E
 — pseudopunctatus A. David, Dequatre et Fiasson  ⟶ Fomitiporia pseudopunctata (A. David, Dequatre et Fiasson) Fiasson - czyreń południowa
 — punctatus (Fr.) Pilát  ⟶ Fomitiporia punctata (P. Karst.) Murrill - guzoczyrka rozpostarta
 — ribis (Schumach.) Quél.  ⟶ Phylloporia ribis (Schumach.) Ryvarden - czyrenica porzeczkowa
 — rimosus (Berk.) Pilát
 — robustus (P. Karst.) Bourdot & Galzin  ⟶ Fomitiporia robusta (P. Karst.) Fiasson et Niemelä - guzoczyrka dębowa
 — torulosus (Pers.) Bourdot et Galzin  ⟶ Fuscoporia torulosa (Pers.) T. Wagner et M. Fisch. - rdzawoporka kosmata E
 — tremulae (Bondartsev) Bondartsev et P.N. Borissov - czyreń osikowy E
 — tuberculosus (Baumg.) Niemelä - czyreń śliwowy
 — viticola (Schwein.) Donk  ⟶ Fuscoporia viticola (Schwein.) Murrill - czyreń brązowożółty E
Phellodon - korkoząb
 — confluens (Pers.) Pouzar - korkoząb pozrastany EX
 — connatus (Schultz) P. Karst. - korkoząb ciemny E
 — fuligineoalbus (J.C. Schmidt) Baird - kolcownica sosnowa E
 — melaleucus (Sw. ex Fr.) P. Karst.
 — niger (Fr.) P. Karst. - korkoząb czarniawy V
 — tomentosus (L.) Banker - korkoząb kieliszkowaty E
 — violascens (Alb. et Schwein.) A.M. Ainsw. - kolcownica świerkowa E
Phellopilus nigrolimitatus (Romell) Niemelä, T. Wagner et M. Fisch. - czyreń czarnoliniowy E
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
pa paj pał pan pap par pat paw pax · pe pen per pez ·   · ph phe phi phl pho phy · pi pię pir · pl ple pli plu ·  pło płu · pn  · po pog pol pom por pos pow ·   · pr pró prz · ps pse psi pso · pt  · pu pur pus · py pys
phi
Phialea capillipes Quél., Bulletin de la Société Botanique de France 24: 331
Phialea strobilina (Alb. et Schwein.) Quél.  ⟶ Peziza abietis var. strobilina Alb. et Schwein.
Phialina lachnobrachya (Desm.) Raitv.  ⟶ Calycellina lachnobrachya (Desm.) Baral
Phialina separabilis (P. Karst.) Huhtinen et Scheuer  ⟶ Calycellina separabilis (P. Karst.) Baral
Phialocephala
 — botulispora (Cole et W.B. Kendr.) Grünig et T.N. Sieber  ⟶ Phialophora botulispora Cole et W.B. Kendr.
 — dimorphospora W.B. Kendr.
 — fortinii C.J.K. Wang et H.E. Wilcox
 — humicola S.C. Jong et E.E. Davis  ⟶ Chloridium humicola (S.C. Jong et E.E. Davis) T.P. Wei et Y.L. Jiang
 — lagerbergii (Melin et Nannf.) Grünig et T.N. Sieber  ⟶ Phialophora lagerbergii (Melin et Nannf.) Conant
Phialophora
 — botulispora Cole et W.B. Kendr.
 — bubakii (Laxa) Schol-Schwarz  ⟶ Cadophora bubakii (Laxa) Damm et S. Bien
 — cinerescens (Wollenw.) J.F.H. Beyma
 — clavispora W. Gams
 — fastigiata (Lagerb. et Melin) Conant  ⟶ Cadophora fastigiata Lagerb. et Melin
 — lagerbergii (Melin et Nannf.) Conant
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
pa paj pał pan pap par pat paw pax · pe pen per pez ·   · ph phe phi phl pho phy · pi pię pir · pl ple pli plu ·  pło płu · pn  · po pog pol pom por pos pow ·   · pr pró prz · ps pse psi pso · pt  · pu pur pus · py pys
phl
Phlebia - żylak
 — acanthocystis Gilb. et Nakasone  ⟶ Hydnophlebia acanthocystis (Gilb. et Nakasone) C.L. Zhao
 — albida H. Post  ⟶ Cytidiella albida (H. Post) C.C. Chen et Sheng H. Wu - żylak białawy EX
 — albomellea (Bondartsev) Nakasone  ⟶ Cytidiella albomellea (Bondartsev) Parmasto
 — aurea (Fr.) Nakasone  ⟶ Mycoacia aurea (Fr.) J. Erikss. et Ryvarden - woszczyneczka iglasta E
 — bispora (Stalpers) Nakasone  ⟶ Mycoaciella bispora (Stalpers) J. Erikss. et Ryvarden
 — bresadolae Parmasto - żylak podlaski EX
 — centrifuga P. Karst.  ⟶ Hermanssonia centrifuga (P. Karst.) Zmitr. - żylak wielobarwny E
 — chrysocreas (Berk. & M.A. Curtis) Burds.  ⟶ Crustodontia chrysocreas (Berk. et M.A. Curtis) Hjortstam et Ryvarden - żylak żółtobrązowy E
 — cremeoalutacea (Parmasto) K.H. Larss. et Hjortstam
 — cremeoochracea (Bourdot et Galzin) Parmasto - żylak kremowoochrowy
 — cretacea (Romell ex Bourdot et Galzin) J. Erikss. et Hjortstam
 — deflectens (P. Karst.) Ryvarden  ⟶ Efibulella deflectens (P. Karst.) Zmitr. - korownica jasnoochrowa E
 — firma J. Erikss. et Hjortstam
 — fuscoatra (Fr.) Nakasone  ⟶ Mycoacia fuscoatra (Fr.) Donk - woszczyneczka czerniejąca E
 — lilascens (Bourdot) J. Erikss. et Hjortstam - żylak liliowy E
 — livida (Pers.) Bres.  ⟶ Mycoacia livida (Pers.) Zmitr. - woszczyneczka sinawa E
 — mellea Overh.  ⟶ Hermanssonia centrifuga (P. Karst.) Zmitr. - żylak wielobarwny E
 — nothofagi (G. Cunn.) Nakasone  ⟶ Mycoacia nothofagi (G. Cunn.) Ryvarden
 — radiata Fr. - żylak promienisty
 — rufa (Pers.) M.P. Christ. - żylak czerwonawy R
 — segregata (Bourdot et Galzin) Parmasto
 — serialis (Fr.) Donk - żylak zmienny E
 — subcretacea (Litsch.) M.P. Christ.
 — subochracea (Bres.) J. Erikss. et Ryvarden - żylak czerwonobrązowy EX
 — subserialis (Bourdot et Galzin) Donk - żylak kremowobrązowy E
 — subulata J. Erikss. et Hjortstam
 — tremelloidea (Bres.) Parmasto  ⟶ Lilaceophlebia tremelloidea (Bres.) Zmitr.
 — tremellosa (Schrad.) Nakasone et Burds. - żylak trzęsakowaty
 — tuberculata (Berk. et M.A. Curtis) Ţura, Zmitr., Wasser et Spirin  ⟶ Stereophlebia tuberculata (Berk. et M.A. Curtis) Zmitr.
 — uda (Fr.) Nakasone  ⟶ Mycoacia uda (Fr.) Donk - woszczyneczka kolczasta V
 — unica (H.S. Jacks. et Dearden) Ginns  ⟶ Cremeoderma unicum (H.S. Jacks. et Dearden) C.C. Chen et Sheng H. Wu
Phlebiella - żylaczka
 — ardosiaca (Bourdot et Galzin) K.H. Larss. et Hjortstam  ⟶ Xenasmatella ardosiaca (Bourdot et Galzin) Stalpers I
 — christiansenii (Parmasto) K.H. Larss. et Hjortstam  ⟶ Xenasmatella christiansenii (Parmasto) Stalpers
 — fibrillosa (Hallenb.) K.H. Larss. et Hjortstam  ⟶ Xenasmatella fibrillosa (Hallenb.) Stalpers
 — gaspesica (Liberta) K.H. Larss. et Hjortstam  ⟶ Aphanobasidium gaspesicum (Liberta) Jülich - żylaczka wrzecionowatozarodnikowa
 — pseudotsugae (Burt) K.H. Larss. et Hjortstam  ⟶ Aphanobasidium pseudotsugae (Burt) Boidin et Gilles - żylaczka grubościennozarodnikowa
 — subflavidogrisea (Litsch.) Oberw.  ⟶ Xenasmatella subflavidogrisea (Litsch.) Oberw. ex Jülich - żylaczka drobnozarodnikowa
 — sulphurea (Pers.) Ginns & M.N.L. Lefebvre  ⟶ Xenasmatella vaga (Fr.) Stalpers - żylaczka żółtobrązowa
 — tulasnelloidea (Höhn. et Litsch.) Ginns et M.N.L. Lefebvre  ⟶ Xenasma tulasnelloideum (Höhn. et Litsch.) Donk - żylaczka śluzowoszczkowata
 — vaga (Fr.) P. Karst.  ⟶ Xenasmatella vaga (Fr.) Stalpers - żylaczka żółtobrązowa
Phlebiodontia acanthocystis (Gilb. et Nakasone) Motato-Vásq. et Westphalen
Phlebiopsis
 — crassa (Lév.) Floudas et Hibbett - skórnikowiec purpurowy EX
 — gigantea (Fr.) Jülich - korownica okazała
 — ravenelii (Cooke) Hjortstam  ⟶ Phaeophlebiopsis ravenelii (Cooke) Zmitr. - korownica południowa E
Phlegmacium amoenolens (Rob. Henry ex P.D. Orton) Niskanen et Liimat.
Phlegmacium argutum (Fr.) Niskanen et Liimat. - zasłonak korzeniastotrzonowy
Phlegmacium balteatocumatile (Rob. Henry ex P.D. Orton) Niskanen et Liimat. - zasłonak modrordzawy E
Phlegmacium balteatum (Fr.) A. Blytt - zasłonak fioletowobrzegi
Phlegmacium caerulescens (Fr.) Wünsche - zasłonak niebieski
Phlegmacium cliduchus (Secr. ex Fr.) Niskanen et Liimat. - zasłonak żółtkowy
Phlegmacium coerulescentium (Rob. Henry) Niskanen et Liimat.
Phlegmacium cumatile (Fr.) Ricken (1915) [MB#357328]  ⟶ Cortinarius cumatilis Fr. - zasłonak gołąbkowy
Phlegmacium cyanites (Fr.) M.M. Moser - zasłonak oliwkowobłękitny V
Phlegmacium daulnoyae (Quél.) Niskanen et Liimat.
Phlegmacium eucaeruleum (Rob. Henry) Niskanen et Liimat.
Phlegmacium fraudulosum (Britzelm.) Niskanen et Liimat.
Phlegmacium largum (Fr.) Wünsche
Phlegmacium lividoviolaceum Rob. Henry ex M.M. Moser
Phlegmacium luhmannii (Münzmay, Saar et B. Oertel) Niskanen et Liimat.
Phlegmacium mussivum (Fr.) Niskanen et Liimat.
Phlegmacium olidum (J.E. Lange) Niskanen et Liimat. - zasłonak ziarnisty
Phlegmacium pseudonebulare (Moënne-Locc.) Niskanen et Liimat.
Phlegmacium saginum (Fr.) Niskanen et Liimat. - zasłonak torfowy
Phlegmacium spadicellum M.M. Moser  ⟶ Cortinarius spadicellus M.M. Moser ex Brandrud
Phlegmacium variecolor (Pers.) Wünsche - zasłonak różnobarwny
Phlegmacium vulpinum (Velen.) Niskanen et Liimat.  ⟶ Cortinarius vulpinus (Velen.) Rob. Henry
Phleogena faginea (Fr. et Palmquist) Link - suchogłówka korowa E
Phleogenaceae - suchogłówkowate
Phloeomana - grzybówka
 — alba (Bres.) Redhead - grzybówka biała
 — atropapillata (Kühner et Maire) Aronsen et Læssøe
 — clavata (Peck) Redhead
 — hiemalis (Osbeck) Redhead - grzybówka zimowa
 — minutula (Sacc.) Redhead - grzybówka cuchnąca V
 — speirea (Fr.) Redhead - grzybówka cienkotrzonowa
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
pa paj pał pan pap par pat paw pax · pe pen per pez ·   · ph phe phi phl pho phy · pi pię pir · pl ple pli plu ·  pło płu · pn  · po pog pol pom por pos pow ·   · pr pró prz · ps pse psi pso · pt  · pu pur pus · py pys
pho
Pholiota - łuskwiak
 — adiposa (Batsch) P. Kumm. - łuskwiak tłustawy R
 — albocrenulata (Peck) Sacc.  ⟶ Hemistropharia albocrenulata (Peck) Jacobsson et E. Larss. - łuskwiak karbowany E
 — alnicola (Fr.) Singer  ⟶ Flammula alnicola (Fr.) P. Kumm. - łuskwiak żółty
 — arrhenii (Fr.) S. Imai  ⟶ Pholiotina arrhenii (Fr.) Singer - stożkówka wąskorozwierkowa
 — astragalina (Fr.) Singer  ⟶ Pyrrhulomyces astragalinus (Fr.) E.J. Tian et Matheny - łuskwiak szafranowoczerwony
 — aurivella (Batsch) P. Kumm. (s.str.)  ⟶ Pholiota cerifera (P. Karst.) P. Karst. - łuskwiak złotawy
 — carbonaria (Fr.) Singer - łuskwiak wypaleniskowy
 — cerifera (P. Karst.) P. Karst. - łuskwiak złotawy
 — conissans (Fr.) M.M. Moser - łuskwiak wierzbowy E
 — elegans Jacobsson
 — filaris (Fr.) Peck  ⟶ Conocybe filaris (Fr.) Kühner - stożkówka cienkotrzonowa
 — flammans (Batsch.: Fr.) P. Kumm. - łuskwiak ognisty
 — gummosa (Lasch) Singer - łuskwiak słomkowy
 — henningsii (Bres.) P.D. Orton - łuskwiak torfowy E
 — heteroclita (Fr.) Quél.  ⟶ Hemipholiota heteroclita (Fr.) Bon - łuskwiak włóknistołuskowaty E
 — highlandensis (Peck) Quadr. et Lunghini  ⟶ Pholiota carbonaria (Fr.) Singer - łuskwiak wypaleniskowy
 — jahnii Tjall.-Beuk. et Bas
 — lapponica (Fr.) Singer  ⟶ Phaeonematoloma myosotis (Fr.) Bon - łuskwiak oliwkowy V
 — lenta (Pers.) Singer - łuskwiak śluzowaty
 — lignicola (Peck) Jacobsson  ⟶ Kuehneromyces lignicola (Peck) Redhead - łuszczak wąskoblaszkowy
 — limonella (Peck) Sacc.
 — lubrica (Pers.) Singer - łuskwiak śliski
 — lucifera (Lasch) Quel. - łuskwiak pomarańczowobrązowy
 — microspora (Berk.) Sacc.  ⟶ Pholiota nameko (T. Itô) S. Ito et S. Imai - łuskwiak nameko
 — mixta (Fr.) Kuyper & Tjall.-Beuk. - łuskwiak podlaski
 — mustelina Quél. - łuskwiak łasicowaty
 — mutabilis (Fr.) Kummer  ⟶ Kuehneromyces mutabilis (Schaeff.) Singer et A.H. Sm. - łuszczak zmienny
 — myosotis (Fr.) Singer  ⟶ Phaeonematoloma myosotis (Fr.) Bon - łuskwiak oliwkowy V
 — nameko (T. Itô) S. Ito et S. Imai - łuskwiak nameko
 — pinicola Jacobsson
 — pityrodes (F. Brig.) Holec
 — populnea (Pers.) Kuyper et Tjall.-Beuk.  ⟶ Hemipholiota populnea (Pers.) Bon - łuskwiak topolowy
 — rugosa Peck  ⟶ Conocybe rugosa (Peck) Watling
 — scamba (Fr.) M.M. Moser - łuskwiak świerkowy
 — spumosa (Fr.) Singer - łuskwiak dwubarwny
 — squarrosa (Vahl) P. Kumm. - łuskwiak nastroszony
 — squarrosoides (Peck) Sacc. - łuskwiak rdzawołuskowy E
 — subochracea (A.H. Sm.) A.H. Sm. et Hesler
 — tuberculosa (Schaeff.) P. Kumm. - łuskwiak gruzełkowany V
Pholiotina - stożkówka
 — aporos (Kits van Wav.) Clémençon  ⟶ Conocybe aporos Kits van Wav. - stożkówka wiosenna
 — arrhenii (Fr.) Singer - stożkówka wąskorozwierkowa
 — brunnea (J.E. Lange et Kühner ex Watling) Singer - stożkówka brązowawa
 — coprophila (Kühner) Singer - stożkówka odchodowa
 — cyanopus (G.F. Atk.) Singer - stożkówka sinostopka
 — dasypus (Romagn.) P.-A. Moreau
 — exannulata (Kühner et Watling) M.M. Moser ex Courtec. - stożkówka włóknistotrzonowa
 — filipes (G.F. Atk.) Singer
 — mairei (Kühner ex Watling) Enderle - stożkówka włochata
 — nemoralis (Harmaja) Bon - stożkówka gajowa
 — nemoralis (Harmaja) Bon var. dentatomarginata (Watling) Hauskn.  ⟶ Pholiotina nemoralis (Harmaja) Bon - stożkówka gajowa
 — nemoralis var. nemoralis
 — pygmaeoaffinis (Fr.) Singer - stożkówka kremowoochrowa
 — rugosa (Peck) Singer  ⟶ Conocybe rugosa (Peck) Watling
 — striipes (Cooke) M.M. Moser - stożkówka prążkowanotrzonowa
 — sulcata Arnolds et Hauskn.
 — teneroides (J.E. Lange) Singer - stożkówka wysmukła
 — utricystidiata Enderle et H.-J. Hübner
 — velata (Velen.) Hauskn. - stożkówka zimowo-jesienna
 — vestita (Fr.) Singer - stożkówka migdałowatozarodnikowa
 — vexans (P.D. Orton) Bon
Phomatospora
 — angelicae (Sacc.) Mouton
 — berkeleyi Sacc.
Phorcys tiliae (Pers.) J. Schröt.  ⟶ Hercospora tiliae (Pers.) Tul. et C. Tul., Selecta Fungorum Carpologia
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
pa paj pał pan pap par pat paw pax · pe pen per pez ·   · ph phe phi phl pho phy · pi pię pir · pl ple pli plu ·  pło płu · pn  · po pog pol pom por pos pow ·   · pr pró prz · ps pse psi pso · pt  · pu pur pus · py pys
phy
Phycomyces nitens (C. Agardh) Kunze
Phycomycetaceae
Phylloporia ribis (Schumach.) Ryvarden - czyrenica porzeczkowa
Phylloporus pelletieri (Lev.) Quel. - poroblaszek żółtoczerwony R
Phylloporus rhodoxanthus (Schw.) Bres. sp. europaeus Sing  ⟶ Phylloporus pelletieri (Lev.) Quel. - poroblaszek żółtoczerwony R
Phylloscypha boltonii (Quél.) Van Vooren et Hairaud
Phyllotopsidaceae
Phyllotopsis nidulans (Pers.) Singer - boczniaczek pomarańczowożółty V
Physalacriaceae
Physalospora empetri Rostr.
Physcia - obrost
 — adscendens (Fr.) H. Olivier - obrost wzniesiony
 — aipolia (Ehrh. ex Humb.) Fürnrohr ssp. aipolia - obrost sinawy
 — albinea (Ach.) Nyl. - obrost białawy
 — caesia (Hoffm.) Hampe ex Fürnr. - obrost modry
 — dimidiata (Arnold) Nyl. - obrost pośredni
 — dubia (Hoffm.) Lettau - obrost zmienny
 — stellaris (L.) Nyl. ssp. stellaris - obrost gwiazdkowaty
 — tenella (Scop.) DC. - obrost drobny
 — tribacia (Ach.) Nyl. - obrost kędzierzawy
Physciaceae - obrostowate
Physconia - soreniec
 — detersa (Nyl.) Poelt - soreniec południowy
 — distorta (With.) J.R. Laundon - soreniec opylony
 — enteroxantha (Nyl.) Poelt - soreniec żółtawy
 — grisea (Lam.) Poelt - soreniec popielaty
 — muscigena (Ach.) Poelt - soreniec mchowy
 — perisidiosa (Erichsen) Moberg - soreniec dachówkowaty
Physisporinus - zmiennoporek
 — crocatus (Pat.) F. Wu, Jia J. Chen et Y.C. Dai - twardoporek czerniejący E
 — pouzarii (Vampola et Vlasák) F. Wu, Jia J. Chen et Y.C. Dai
 — sanguinolentus (Alb. et Schwein.) Pilát  ⟶ Rigidoporus sanguinolentus (Alb. & Schwein.) Donk - zmiennoporek krwawiący
 — vitreus (Pers.) P. Karst. - zmiennoporek szklisty R
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
pa paj pał pan pap par pat paw pax · pe pen per pez ·   · ph phe phi phl pho phy · pi pię pir · pl ple pli plu ·  pło płu · pn  · po pog pol pom por pos pow ·   · pr pró prz · ps pse psi pso · pt  · pu pur pus · py pys
pia
piaskarz - Gyroporus castaneus (Bull.) Quél. R
piaskowiec - Gyroporus
 — kasztanowaty - Gyroporus castaneus (Bull.) Quél. R
 — modrzak - Gyroporus cyanescens (Bull.) Quél. R
pic
Piceomphale bulgarioides (Rabenh.) Svrček  ⟶ Rutstroemia bulgarioides (Rabenh.) P. Karst. - baziówka szyszkowata
Picipes - czarnostopka
 — badius (Pers.) Zmitr. et Kovalenko - czarnostopka kasztanowa
 — melanopus (Pers.) Zmitr. et Kovalenko - żagiew ciemnonoga E
 — rhizophilus (Pat.) J.L. Zhou et B.K. Cui - czarnostopka korzonkowa E
Picoa carthusiana Tul. et C. Tul., Fungi Hypogaei, Editio Altera  ⟶ Leucangium carthusianum (Tul. et C. Tul.) Paol.
pie
pieczareczka - Leucoagaricus
 — czerwieniejąca - Leucoagaricus badhamii (Berk. et Broome) Singer
 — różowoblaszkowa - Leucoagaricus leucothites (Vittad.) Wasser
pieczarka - Agaricus L.: Fr.
 — biaława - Agaricus arvensis Schaeff.
 — bladopurpurowa - Agaricus dulcidulus Schulzer V
 — Bresadoli - Agaricus bresadolanus Bohus
 — bulwiasta - Agaricus silvicola (Vittad.) Peck
 — cuchnąca - Agaricus xanthodermus Genev.
 — długotrzonowa - Agaricus altipes (F.H. Møller) Pilát
 — drobnołuskowa - Agaricus benesii (Pilát) Pilát
 — dwuzarodnikowa - Agaricus bisporus (J.E. Lange) Imbach
 — karbolowa - Agaricus xanthodermus Genev.
 — kępkowa - Agaricus bohusii Bon
 — kompostowa - Agaricus subperonatus (J.E. Lange) Singer
 — krótkotrzonowa - Agaricus lanipes (F.H. Møller & Jul. Schäff.) Singer
 — krwawiąca - Agaricus langei (F.H. Møller) F.H. Møller
 — leśna - Agaricus silvaticus Schaeff.
 — liliowoczerwonawa - Agaricus porphyrizon P.D. Orton
 — lśniąca - Agaricus silvaticus Schaeff.
 — łąkowa - Agaricus campestris L.
 — malutka - Agaricus comtulus Fr. R
 — miejska - Agaricus bitorquis (Quél.) Sacc.
 — migdałowa - Agaricus dulcidulus Schulzer V
 — najmniejsza - Agaricus minimus (Ricken) Pilát
 — ogrodowa - Agaricus bisporus (J.E. Lange) Imbach
 — okazała - Agaricus augustus Fr.
 — płaska - Agaricus placomyces Peck E
 — polna - Agaricus campestris L.
 — polowa - Agaricus arvensis Schaeff.
 — purpurowobrązowa - Agaricus cupreobrunneus (Jul. Schäff. et Steer ex F.H. Møller) Pilát
 — różowoblaszkowa - Agaricus rusiophyllus Lasch V
 — szarołuskowa - Agaricus moelleri Wasser
 — szlachetna - Agaricus bitorquis (Quél.) Sacc.
 — wielkoowocnikowa - Agaricus macrocarpus (F.H. Møller) F.H. Møller
 — wielkozarodnikowa - Agaricus urinascens (Jul. Schäff. et F.H. Møller) Singer R
 — winnoczerwona - Agaricus semotus Fr.
 — włóknistobrzega - Agaricus xantholepis (F.H. Møller) F.H. Møller
 — zaroślowa - Agaricus silvicola (Vittad.) Peck
 — żółtawa - Agaricus xanthodermus Genev.
pieczarkowate - Agaricaceae
pieczarkowce - Agaricales
pieniążek - Collybia
 — ciemnobulwkowy - Collybia tuberosa (Bull.) P. Kumm.
 — dębowy - Gymnopus dryophilus (Bull.) Murrill
 — drobniutki - Collybia cirrhata (Schumach.) P. Kumm.
 — maślany - Rhodocollybia butyracea (Bull.) Lennox
 — niemiły - Gymnopus hariolorum (Bull.) Antonín, Halling et Noordel.
 — palący - Gymnopus peronatus (Bolton) Antonín, Halling & Noordel.
 — plamisty - Rhodocollybia maculata (Alb. et Schwein.) Singer
 — pozrastany - Collybiopsis confluens (Pers.) R.H. Petersen
 — rozgałęzionotrzonowy - Dendrocollybia racemosa (Pers.) R.H. Petersen et Redhead E
 — żółtobulwkowy - Collybia cookei (Bres.) J.D. Arnold
pieniążek  - Gymnopus
pieniążek   - Rhodocollybia
pieniążkówka - Xerula
 — dębowa - Xerula pudens (Pers.) Singer R
 — długonoga - Oudemansiella melanotricha (Dörfelt) M.M. Moser E
 — gładkotrzonowa - Hymenopellis radicata (Relhan) R.H. Petersen
 — jodłowa - Oudemansiella melanotricha (Dörfelt) M.M. Moser E
pieniążnica szerokoblaszkowa - Megacollybia platyphylla (Pers.) Kotl. et Pouzar
pieniążniczka szyszkowa - Baeospora myosura (Fr.) Singer
pieprzniczka szarawa - Cantharellula umbonata (J.F. Gmel.) Singer
pieprznik - Cantharellus
 — ametystowy - Cantharellus amethysteus (Quél.) Sacc.
 — blady - Cantharellus pallens Pilat
 — Friesa - Cantharellus friesii Quél. E
 — jadalny - Cantharellus cibarius Fr.
 — pomarańczowy - Cantharellus friesii Quél. E
 — rdzewiejący - Cantharellus ferruginascens Orton
 — szary - Cantharellus cinereus (Pers.: Fr.) Fr.
 — trąbkowy - Cantharellus tubaeformis Fr.
 — żółtawy - Cantharellus lutescens (Pers.) Fr. V
 — żyłkowany - Cantharellus lutescens (Pers.) Fr. V
pieprznikowate - Cantharellaceae
pieprznikowce - Cantharellales
pierścieniak - Stropharia
pierścieniak - Leratiomyces
pierścieniak - Protostropharia
 — białawy - Stropharia albonitens (Fr.) Quél. V
 — czarnozarodnikowy - Stropharia melanosperma (Bull.) Quél. E
 — grynszpanowy - Stropharia aeruginosa (Curtis) Quél.
 — kruchaweczkowaty - Stropharia inuncta (Fr.) Quél.
 — łuskowaty - Leratiomyces squamosus (Pers.) Bridge et Spooner I
 — modry - Stropharia caerulea Kreisel
 — murawowy - Stropharia coronilla (Bull.) Quél.
 — niebieskawy - Stropharia caerulea Kreisel
 — niebieskozielony - Stropharia aeruginosa (Curtis) Quél.
 — okazały - Stropharia hornemannii (Fr.) S. Lundell et Nannf. R
 — pomarańczowy - Stropharia aurantiaca (Cooke) M. Imai
 — półkulisty - Protostropharia semiglobata (Batsch) Redhead, Moncalvo et Vilgalys
 — śmierdzący - Protostropharia luteonitens (Fr.) Redhead E
 — uprawny - Stropharia rugosoannulata Farlow ex Murr.
 — wieńczony - Stropharia coronilla (Bull.) Quél.
 — zielononiebieski - Stropharia pseudocyanea (Desm.) Fr. R
pierścieniakowate - Strophariaceae
pierwoząb - Protodontia
 — krótkokolczasty - Stypella subgelatinosa (P. Karst.) P. Roberts I
 — świerkowy - Hyalodon piceicola (Kühner ex Bourdot) Malysheva et Spirin E
 — wiązkowy - Protodontia fascicularis (Alb. et Schwein.) Pilát ex Wojewoda EX
piestrak jadalny - Choiromyces meandriformis Vittad.
piestrownik białobrązowy - Sclerogaster compactus (Tul. et C. Tul.) Sacc.
piestróweczka - Hydnangium
 — biaława - Octaviania neuhoffii (Soehner) Svrček EX
 — czerwonawa - Hydnangium carneum Wallr. E
piestrówka - Rhizopogon
 — czerniejąca - Rhizopogon nigrescens Coker et Couch
 — różowawa - Rhizopogon roseolus (Corda) Th. Fr.
 — wąskozarodnikowa - Rhizopogon vulgaris (Vittad.) M. Lange
 — żółtawa - Rhizopogon luteolus Fr. et Nordholm
piestrzanka kulistozarodnikowa - Gyromitra sphaerospora (Peck) Sacc. V
piestrzenica - Gyromitra
 — infułowata - Gyromitra infula (Schaeff.) Quel. V
 — jasnożółta - Gyromitra leucoxantha (Bres.) Harmaja
 — kasztanowata - Gyromitra esculenta (Pers.) Fr.
 — kulistozarodnikowa - Gyromitra sphaerospora (Peck) Sacc. V
 — olbrzymia - Gyromitra gigas (Krombh.) Cooke V
 — pośrednia - Gyromitra ambigua (P. Karst.) Harmaja
 — półleżąca - Gyromitra accumbens Harmaja
 — tarczowata - Gyromitra parma (J. Breitenb. et Maas Geest.) Kotl. et Pouzar
 — wzniesiona - Discina fastigiata (Krombh.) Svrček et J. Moravec
piestrzyca - Helvella
 — czarna - Helvella atra J. König
 — giętka - Helvella elastica Bull.
 — kędzierzawa - Helvella crispa (Scop.) Fr.
 — popielata - Helvella macropus (Pers.) P. Karst.
 — pucharowata - Helvella acetabulum (L.) Quél.
 — zatokowata - Helvella lacunosa Afzel. R
 — zwyczajna - Helvella acetabulum (L.) Quél.
piestrzycowate - Helvellaceae
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
pa paj pał pan pap par pat paw pax · pe pen per pez ·   · ph phe phi phl pho phy · pi pię pir · pl ple pli plu ·  pło płu · pn  · po pog pol pom por pos pow ·   · pr pró prz · ps pse psi pso · pt  · pu pur pus · py pys
pię
pięknogrzybek amarantowy - Xerocomellus persicolor (H. Engel, Klofac, H. Grünert et R. Grünert) F. Roqué
pięknogrzybek brzoskwiniowy - Rheubarbariboletus armeniacus (H. Engel, Klofac, H. Grünert et R. Grünert) Vizzini, Simonini et Gelardi E
pięknoróg - Calocera
 — dwuprzegrodowy - Calocera furcata (Fr.) Fr. R
 — językowaty - Calocera glossoides (Pers.) Fr. E
 — lepki - Calocera viscosa (Pers.: Fr.) Fr.
 — łopatkowaty - Calocera pallidospathulata D.A. Reid
 — największy - Calocera viscosa (Pers.: Fr.) Fr.
 — smardzowaty - Calocera glossoides (Pers.) Fr. E
 — szydłowaty - Calocera cornea (Batsch) Fr.
 — widlasty - Calocera furcata (Fr.) Fr. R
pięknoskórnik modry - Terana caerulea (Schrad. ex Lam.) Kuntze EX
pil
Pilobolus species
Piloderma - włososkórka
 — bicolor (Peck) Jülich  ⟶ Piloderma fallax (Lib.) Stalpers - włososkórka dwubarwna
 — byssinum (P. Karst.) Jülich - włososkórka włóknista
 — fallax (Lib.) Stalpers - włososkórka dwubarwna
pió
piórniczka - Pterula
 — rozgałęziona - Pterula multifida E.P. Fr. ex Fr. V
 — wysmukła - Pterulicium gracile (Desm. et Berk.) Leal-Dutra, Dentinger et G.W. Griff.
piórniczkowate - Pterulaceae
pip
Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst.  ⟶ Fomitopsis betulina (Bull.) B.K. Cui, M.L. Han et Y.C. Dai - pniarek brzozowy
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
pa paj pał pan pap par pat paw pax · pe pen per pez ·   · ph phe phi phl pho phy · pi pię pir · pl ple pli plu ·  pło płu · pn  · po pog pol pom por pos pow ·   · pr pró prz · ps pse psi pso · pt  · pu pur pus · py pys
pir
Pirottaea nigrostriata Graddon
Pirottaea paupercula Nannf.
pis
Pisolithus arhizus (Scop.) Rauschert - purchatnica piaskowa R
Pistillaria spathulata Corner  ⟶ Typhula spathulata (Corner) Berthier
pit
Pithya
 — cupressina (Batsch) Fuckel
 — vulgaris Fuckel
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
pa paj pał pan pap par pat paw pax · pe pen per pez ·   · ph phe phi phl pho phy · pi pię pir · pl ple pli plu ·  pło płu · pn  · po pog pol pom por pos pow ·   · pr pró prz · ps pse psi pso · pt  · pu pur pus · py pys
pla
placuszek - Anema
 — Černohorskiego - Anema cernohorskyi (Servít) Henssen
 — zwodniczy - Anema decipiens (A. Massal.) Forssell
Placynthiella icmalea (Ach.) Coppins et P. James - ziarniak drobny
plamica - Arthonia
 — biaława - Arthonia leucopellaea (Ach.) Almq.
 — ciemnobrunatna - Arthonia fuliginosa (Turner et Borrer) Flot.
 — cienka - Arthonia exilis (Flörke) Anzi
 — czarna - Arthonia atra (Pers.) A. Schneid.
 — czerwonawa - Arthonia cinnabarina (DC.) Wallr.
 — dwoista - Arthonia didyma Körb.
 — kamienna - Arthonia lapidicola (Taylor) Branth et Rostrup
 — kasztanowata - Arthonia spadicea Leight.
 — kropkowata - Arthonia punctiformis Ach.
 — mchowa - Arthonia muscigena Th. Fr.
 — miseczkowata - Arthonia patellulata Nyl.
 — nadobna - Arthonia elegans (Ach.) Almq.
 — nawapienna - Arthonia calcarea (Sm.) Ertz et Diederich
 — plamista - Arthonia arthonioides (Ach.) A.L. Sm.
 — ponura - Arthonia vinosa Leight.
 — pośrednia - Arthonia mediella Nyl.
 — promienista - Arthonia radiata (Pers.) Ach.
 — przyprószona - Arthonia pruinata (Pers.) A.L. Sm.
 — rozsiana - Arthonia dispersa (Schrad.) Nyl.
 — szarawa - Arthonia cinereopruinosa Schaer.
 — wątpliwa - Arthonia psimmythodes Nyl.
plamicowate - Arthoniaceae
plamiec - Arthothelium
 — jasny - Arthothelium ruanum (A. Massal.) Körb.
 — okazały - Arthothelium spectabile Flot. ex A. Massal.
Platismatia glauca (L.) W.L. Culb. et C.F. Culb. - płucnik modry
Platygloea disciformis (Fr.) Neuhoff  ⟶ Achroomyces disciformis (Fr.) Donk - płaskolepek poduszeczkowaty
Platygloea effusa J. Schröt.  ⟶ Colacogloea effusa (J. Schröt.) Malysheva, Schoutteten et Spirin - płaskolepek rozpostarty EX
Platygloea fimetaria  ⟶ Cystobasidium fimetarium (Schumach.) P. Roberts - płaskolepek odchodowy EX
Platygloeaceae - płaskolepkowate
Platygloeales
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
pa paj pał pan pap par pat paw pax · pe pen per pez ·   · ph phe phi phl pho phy · pi pię pir · pl ple pli plu ·  pło płu · pn  · po pog pol pom por pos pow ·   · pr pró prz · ps pse psi pso · pt  · pu pur pus · py pys
ple
Plectania melastoma (Sowerby) Fuckel - kustrzebeczka czarna R
Pleonectria cucurbitula (Tode) Hirooka, Rossman et P. Chaverri  ⟶ Thyronectria cucurbitula (Tode) Jaklitsch et Voglmayr
Pleonectria pinicola Kirschst.  ⟶ Thyronectria pinicola (Kirschst.) Jaklitsch et Voglmayr
Pleosporales
Pleosporomycetidae
Pleurocybella porrigens (Pers.) Singer - bokówka biała V
Pleuroflammula ragazziana (Bres.) E. Horak
Pleurotaceae - boczniakowate
Pleurotellus
 — chioneus (Pers.) Kühner - boczniakowiec szerokozarodnikowy
 — hypnophilum (Pers.) Fayod  ⟶ Crepidotus epibryus (Fr.) Quél. - ciżmówka mchowa
Pleurotus - boczniak
 — abieticola R.H. Petersen et K.W. Hughes
 — calyptratus (Lindblad ex Fr.) Sacc. - boczniak topolowy E
 — columbinus Quél. - boczniak niebieskawy
 — cornucopiae (Paulet) Rolland - bocznika rowkowanotrzonowy V
 — dryinus (Pers.) P. Kumm. - boczniak białożółty
 — eryngii (DC.) Quél. - boczniak mikołajkowy
 — ostreatus (Jacq.) P. Kumm. - boczniak ostrygowaty
 — ostreatus f. columbinus (Quél.) Pilát  ⟶ Pleurotus columbinus Quél. - boczniak niebieskawy
 — ostreatus f. peregrinus (Hazsl.) Pilát  ⟶ Pleurotus peregrinus Hazsl.
 — peregrinus Hazsl.
 — pulmonarius (Fr.) Quél. - boczniak łyżkowaty V
 — vetlinianus Domanski  ⟶ Lignomyces vetlinianus (Domanski) R.H. Petersen et Zmitr. - odgiętka wetlińska E
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
pa paj pał pan pap par pat paw pax · pe pen per pez ·   · ph phe phi phl pho phy · pi pię pir · pl ple pli plu ·  pło płu · pn  · po pog pol pom por pos pow ·   · pr pró prz · ps pse psi pso · pt  · pu pur pus · py pys
pli
Plicaria
 — atrospora (Fuckel) Boud.
 — carbonaria (Fuckel) Fuckel
 — endocarpoides (Berk.) Rifai
 — leiocarpa (Curr.) Boud.
 — nucalis (Saut.) Rehm - zawijka orzechowa
 — trachycarpa (Curr.) Boud.
Plicariella scabrosa (Cooke) Spooner  ⟶ Peziza scabrosa Cooke: 170 (1877) [MB#174443]
Plicatura crispa (Pers.) Rea  ⟶ Plicaturopsis crispa (Pers.) D.A. Reid - fałdówka kędzierzawa R
Plicatura nivea (Fr.) P. Karst. - fałdówka biała
Plicaturopsis crispa (Pers.) D.A. Reid - fałdówka kędzierzawa R
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
pa paj pał pan pap par pat paw pax · pe pen per pez ·   · ph phe phi phl pho phy · pi pię pir · pl ple pli plu ·  pło płu · pn  · po pog pol pom por pos pow ·   · pr pró prz · ps pse psi pso · pt  · pu pur pus · py pys
plu
Pluteaceae - łuskowcowate
Pluteus - drobnołuszczak
 — albineus Bonnard  ⟶ Pluteus hongoi Singer
 — atricapillus (Batsch) Fayod  ⟶ Pluteus cervinus (Schulzer) P. Kumm - drobnołuszczak jeleni
 — atromarginatus (Konrad) Kühner - drobnołuszczak czarnoostrzowy
 — aurantiorugosus (Trog) Sacc. - drobnołuszczak pomarańczowoczerwony E
 — brunneidiscus Murrill
 — brunneoradiatus Bonnard
 — cervinus (Schulzer) P. Kumm - drobnołuszczak jeleni
 — chrysophaeus (Schaeff.) Quél. - drobnołuszczak żółtooliwkowy
 — cinereofuscus Lange - drobnołuszczak szarobrązowy
 — cyanopus Quél.
 — depauperatus Romagn.  ⟶ Pluteus plautus (Weinm.) Gillet - drobnołuszczak gruczołowaty I
 — dianae Pilát - drobnołuszczak cuchnący
 — diettrichii Bres.
 — ephebeus (Fr.) Gillet - drobnołuszczak brązowoczarny R
 — exiguus (Pat.) Sacc. - drobnołuszczak niepozorny
 — fenzlii (Schulzer) Corriol et P.-A. Moreau
 — godeyi Gillet - drobnołuszczak szarobiały I
 — griseopus P.D. Orton  ⟶ Pluteus nanus (Pers.) P. Kumm. - drobnołuszczak malutki
 — hiatulus Romagn.  ⟶ Pluteus plautus (Weinm.) Gillet - drobnołuszczak gruczołowaty I
 — hispidulus (Fr.) Gillet - drobnołuszczak kosmaty
 — hispidulus var. cephalocystis Schreurs
 — hongoi Singer
 — inquilinus Romagn. - drobnołuszczak bulwiastotrzonowy
 — insidiosus Vellinga et Schreurs
 — leoninus (Schaeff.) P. Kumm. - drobnołuszczak żółtawy
 — luctuosus Boud. - drobnołuszczak brązowoostrzowy
 — lutescens (Fr.) Bres.  ⟶ Pluteus romellii (Britzelm.) Lapl. - drobnołuszczak żółtonogi
 — nanus (Pers.) P. Kumm. - drobnołuszczak malutki
 — nothopellitus Justo et M.L. Castro  ⟶ Pluteus hongoi Singer
 — pallescens P.D. Orton  ⟶ Pluteus romellii (Britzelm.) Lapl. - drobnołuszczak żółtonogi
 — pellitus (Pers.) P. Kumm. - drobnołuszczak białokremowy
 — petasatus (Fr.) Gillet - drobnołuszczak trocinowy R
 — phlebophorus (Ditmar) P. Kumm. - drobnołuszczak pomarszczony R
 — plautus (Weinm.) Gillet - drobnołuszczak gruczołowaty I
 — podospileus Sacc. et Cub. - drobnołuszczak fioletowoczarniawy
 — podospileus Sacc. & Cub. f. minutissimus (Maire) Vellinga
 — pouzarianus Singer - drobnołuszczak sarni
 — primus Bonnard
 — pseudorobertii M.M. Moser - drobnołuszczak czarnołuskowy E
 — punctipes P.D. Orton  ⟶ Pluteus plautus (Weinm.) Gillet - drobnołuszczak gruczołowaty I
 — pusillulus Romagn. - drobnołuszczak najmniejszy E
 — robertii (Fr.) P. Karst. - drobnołuszczak kremowobeżowy
 — romellii (Britzelm.) Lapl. - drobnołuszczak żółtonogi
 — salicinus (Pers.) P. Kumm. - drobnołuszczak zielonawoszary
 — semibulbosus (Lasch) Quél.
 — thomsonii (Berk. et Broome) Dennis - drobnołuszczak szarotrzonowy
 — umbrosus (Pers.) P. Kumm. - drobnołuszczak czarnożyłkowy
 — villosus Quél.  ⟶ Pluteus ephebeus (Fr.) Gillet - drobnołuszczak brązowoczarny R
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
pa paj pał pan pap par pat paw pax · pe pen per pez ·   · ph phe phi phl pho phy · pi pię pir · pl ple pli plu ·  pło płu · pn  · po pog pol pom por pos pow ·   · pr pró prz · ps pse psi pso · pt  · pu pur pus · py pys
pła
płachetka - Cortinarius caperatus (Pers.) Fr.
 — kołpakowata - Cortinarius caperatus (Pers.) Fr.
 — zwyczajna - Cortinarius caperatus (Pers.) Fr.
płacznica omszona - Lacrymaria lacrymabunda (Bull.) Mos.
płaskolepek odchodowy - Cystobasidium fimetarium (Schumach.) P. Roberts EX
płaskolepek poduszeczkowaty - Achroomyces disciformis (Fr.) Donk
płaskolepek rozpostarty - Colacogloea effusa (J. Schröt.) Malysheva, Schoutteten et Spirin EX
płaskolepkowate - Platygloeaceae
płaskolepnica powłocznicowa - Colacogloea peniophorae (Bourdot et Galzin) Oberw. et Bandoni I
płaskosz - Exobasidium
 — borówki - Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin
 — pędowy borówki - Exobasidium juelianum Nannf.
 — pędowy halny - Exobasidium vaccinii-uliginosi Boud.
 — pędowy modrzewnicy - Exobasidium karstenii Sacc. et Trotter
 — pędowy żurawiny - Exobasidium oxycocci Rostr. ex Shear, Bulletin of the U.S. Department of Agriculture
 — żurawiny - Exobasidium rostrupii Nannf.
płaskotka - Parmeliopsis
 — reglowa - Parmeliopsis hyperopta (Ach.) Arnold
 — rozlana - Parmeliopsis ambigua (Wulfen) Nyl.
płaszczek - Dacryobolus
 — gruzełkowany - Dacryobolus karstenii (Bres.) Oberw. ex Parmasto E
 — ząbkowany - Dacryobolus sudans (Alb. et Schwein.) Fr. E
płaszczkowate - Dacryobolaceae
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
pa paj pał pan pap par pat paw pax · pe pen per pez ·   · ph phe phi phl pho phy · pi pię pir · pl ple pli plu ·  pło płu · pn  · po pog pol pom por pos pow ·   · pr pró prz · ps pse psi pso · pt  · pu pur pus · py pys
pło
płomiennica - Flammulina
 — letnia - Flammulina fennae Bas
 — sprężysta - Flammulina elastica (Sacc.) Redhead et R.H. Petersen
 — topolowa - Flammulina populicola Redhead et R.H. Petersen
 — wyżlinowa - Flammulina ononidis Arnolds
 — zimowa - Flammulina velutipes (Curtis) Singer
płomienniczek - Flammulaster
 — białoróżowy - Flammulaster carpophilus var. subincarnatus (Joss. et Kühner) Vellinga
 — czerwonobrązowy - Flammulaster ferrugineus (Maire) Watling
 — kasztanowobrązowy - Flammulaster siparius (Fr.) Watling
 — owocolubny - Flammulaster carpophilus (Fr.) Earle ex Vellinga R
 — rdzawobrązowy - Flammulaster erinaceellus (Peck) Watling
 — rombowozarodnikowy - Flammulaster carpophilus var. rhombosporus (G.F. Atk.) Vellinga
 — trocinowy - Flammulaster limulatus (Fr.) Watling
 — ziarnisty - Flammulaster granulosus (J.E. Lange) Watling
 — żółtobrązowy - Flammulaster muricatus (Fr.) Watling
płomyczka galaretowata - Guepinia helvelloides (DC.) Fr. R
płomykowiec galaretowaty - Guepinia helvelloides (DC.) Fr. R
płomykówka galaretowata - Guepinia helvelloides (DC.) Fr. R
płowiec jodoformowy - Hemileccinum impolitum (Fr.) Šutara
płowiec pofałdowany - Hemileccinum depilatum (Redeuilh) Šutara
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
pa paj pał pan pap par pat paw pax · pe pen per pez ·   · ph phe phi phl pho phy · pi pię pir · pl ple pli plu ·  pło płu · pn  · po pog pol pom por pos pow ·   · pr pró prz · ps pse psi pso · pt  · pu pur pus · py pys
płu
płucnica - Cetraria
 — darenkowa - Cetraria muricata (Ach.) Eckfeldt
 — islandzka - Cetraria islandica (L.) Ach.
 — kędzierzawa - Cetraria ericetorum Opiz
 — kolczasta - Cetraria aculeata (Schreb.) Ach.
 — krucha - Cetraria odontella (Ach.) Ach.
 — modra - Platismatia glauca (L.) W.L. Culb. et C.F. Culb.
 — płotowa - Cetraria sepincola (Ehrh.) Ach.
 — rynienkowata - Flavocetraria cucullata (Bellardi) Kärnefelt et A. Thell
 — zielonkawa - Nephromopsis chlorophylla (Willd.) Divakar, Crespo et Lumbsch
 — żółta - Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Mattsson
płucnik modry - Platismatia glauca (L.) W.L. Culb. et C.F. Culb.
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
pa paj pał pan pap par pat paw pax · pe pen per pez ·   · ph phe phi phl pho phy · pi pię pir · pl ple pli plu ·  pło płu · pn  · po pog pol pom por pos pow ·   · pr pró prz · ps pse psi pso · pt  · pu pur pus · py pys
pni
pniakówka dzwonkowata - Xeromphalina campanella (Batsch) Kühner et Maire
pniareczka różowa - Rhodofomes roseus (Alb. et Schwein.) Kotl. et Pouzar E
pniarek - Fomitopsis
 — brzozowy - Fomitopsis betulina (Bull.) B.K. Cui, M.L. Han et Y.C. Dai
 — lekarski - Fomitopsis officinalis (Vill.) Bondartsev et Singer E
 — obrzeżony - Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst.
 — różowy - Rhodofomes roseus (Alb. et Schwein.) Kotl. et Pouzar E
pniarkowate - Fomitopsidaceae
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
pa paj pał pan pap par pat paw pax · pe pen per pez ·   · ph phe phi phl pho phy · pi pię pir · pl ple pli plu ·  pło płu · pn  · po pog pol pom por pos pow ·   · pr pró prz · ps pse psi pso · pt  · pu pur pus · py pys
poc
pochwiak - Volvariella
 — brązowopochwowy - Volvariella taylorii (Berk. et Broome) Singer R
 — drobny - Volvariella hypopithys (Fr.) Shaffer R
 — grzybolubny - Volvariella surrecta (Knapp) Singer
 — jedwabnikowy - Volvariella bombycina (Schaeff.) Singer R
 — karłowaty - Volvariella pusilla (Pers.) Singer V
 — myszaty - Volvariella murinella (Quél.) M.M. Moser ex Dennis, P.D. Orton et Hora R
 — myszowaty - Volvariella murinella (Quél.) M.M. Moser ex Dennis, P.D. Orton et Hora R
 — okazały - Volvariella gloiocephala (DC.) Boekhout et Enderle
 — pasożytniczy - Volvariella surrecta (Knapp) Singer
 — pochwiasty - Volvariella volvacea (Bull.) Singer V
 — średni - Volvariella media (Schumach.) Singer E
 — Taylora - Volvariella taylorii (Berk. et Broome) Singer R
 — wielkopochwowy - Volvariella volvacea (Bull.) Singer V
pociec - Neoboletus luridiformis (Rostk.) Gelardi, Simonini et Vizzini
pociech - Neoboletus luridiformis (Rostk.) Gelardi, Simonini et Vizzini
pod
podblaszek - Lyophyllum
 — gromadny - Lyophyllum decastes (Fr.) Singer
 — przydymiony - Lyophyllum fumosum (Pers.) P.D. Orton
 — twardoskórkowy - Lyophyllum loricatum (Fr.) Kühn.
 — zrosły - Leucocybe connata (Schumach.) Vizzini, P. Alvarado, G. Moreno et Consiglio
podbrzeźniak - Leccinum scabrum (Bull.) Gray
podciec - Neoboletus luridiformis (Rostk.) Gelardi, Simonini et Vizzini
podciech - Neoboletus luridiformis (Rostk.) Gelardi, Simonini et Vizzini
podgrzyb brunatny - Imleria badia (Fr.) Vizzini
podgrzybek - Xerocomus
 — aksamitny - Xerocomellus pruinatus (Fr. et Hök) Šutara
 — brunatny - Imleria badia (Fr.) Vizzini
 — brzoskwiniowy - Rheubarbariboletus armeniacus (H. Engel, Klofac, H. Grünert et R. Grünert) Vizzini, Simonini et Gelardi E
 — czerwonawy - Hortiboletus rubellus (Krombh.) Simonini, Vizzini et Gelardi
 — grubosiatkowany - Xerocomus ferrugineus (Schaeff.) Alessio
 — jaskrawy - Xerocomellus fennicus (Harmaja) Šutara
 — obciętozarodnikowy - Xerocomellus porosporus (Imler ex Watling) Šutara
 — pasożytniczy - Pseudoboletus parasiticus (Bull.) Šutara R
 — tęgoskórowy - Pseudoboletus parasiticus (Bull.) Šutara R
 — topolowy - Xerocomus silwoodensis A.E. Hills, U. Eberhardt et A.F.S. Taylor
 — zajączek - Xerocomus subtomentosus (L.) Quél.
 — złotawy - Xerocomellus chrysenteron (Bull.) Šutara
 — złotopory - Xerocomellus chrysenteron (Bull.) Šutara
 — złototrzonowy - Xerocomus chrysonemus A.E. Hills et A.F.S. Taylor
 — żeberkowany - Xerocomus ferrugineus (Schaeff.) Alessio
podgrzybnica - Hypomyces
 — pomarańczowa - Hypomyces aurantius (Pers.) Fuckel
podkorzeniak - Hysterangium
 — grubościenny - Hysterangium hessei Soehner ex Svrcek EX
 — leszczynowy - Hysterangium stoloniferum Tul. et C. Tul.
 — siateczkowy - Hysterangium separabile Zeller E
 — skórzasty - Hysterangium coriaceum R. Hesse
podkorzeniowce - Hysterangiales
Podofomes - smolusznik
 — mollis (Sommerf.) Gorjón - żagwiak wielkopory
 — stereoides (Fr.) Gorjón  ⟶ Cerioporus stereoides (Fr.) Zmitr. et Kovalenko - żagwiak drobnopory E
 — trogii (Fr.) Pouzar - smolusznik jodłowy E
Podophacidium xanthomelum (Pers.) J. Schröt.
podopieńka bezpierścieniowa - Desarmillaria tabescens (Scop.) R.A. Koch et Aime E
podopieńka torfowiskowa - Desarmillaria ectypa (Fr.) R.A. Koch et Aime
Podosordaria tulasnei (Nitschke) Dennis R
Podostroma alutaceum (Pers.) G.F. Atk.  ⟶ Trichoderma alutaceum Jaklitsch
Podostroma leucopus P. Karst.  ⟶ Hypocrea leucopus (P. Karst.) H.L. Chamb.
podskórnik płowiejący - Diplomitoporus flavescens (Bres.) Domański R
podskórnik skorupiasty - Diplomitoporus crustulinus (Bres.) Domański E
podsosnówka - Imleria badia (Fr.) Vizzini
podstawczaki - Basidiomycota
podstawkodrzewek - Basidiodendron
 — błękitnawy - Basidiodendron caesiocinereum (Höhn. et Litsch.) Luck-Allen
 — ochrowy - Basidiodendron cinereum (Bourdot et Galzin) Luck-Allen
podstawkorożek - Ceratobasidium
 — szarawy - Ceratobasidium cornigerum (Bourdot) D.P. Rogers I
 — zbożowy - Ceratobasidium cereale D.I. Murray et Burpee
podstawkorożkowate - Ceratobasidiaceae
podstawnica czerniejąca - Physisporinus crocatus (Pat.) F. Wu, Jia J. Chen et Y.C. Dai E
poduszeczka pomarańczowa - Pulvinula convexella (P. Karst.) Pfister
podusznik rurkowaty - Camarops tubulina (Alb. et Schwein.) Shear V
podzielonka - Tricholoma portentosum (Fr.) Quél.
podziemka - Octaviania
 — gwiaździstozarodnikowa - Octaviania asterosperma Vittad.
podziemniaczek jedwabisty - Hymenogaster tener Berk. et Broome
podziemniczek - Hymenogaster
 — białawy - Descolea alba (Klotzsch) Kuhar, Nouhra et M.E. Sm.
 — oliwkowy - Hymenogaster olivaceus Vittad. E
 — popękany - Hymenogaster vulgaris Tul. et C. Tul.
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
pa paj pał pan pap par pat paw pax · pe pen per pez ·   · ph phe phi phl pho phy · pi pię pir · pl ple pli plu ·  pło płu · pn  · po pog pol pom por pos pow ·   · pr pró prz · ps pse psi pso · pt  · pu pur pus · py pys
pog
Pogonoloma spinulosum (Kühner et Romagnesi) Sánchez-García  ⟶ Porpoloma spinulosum (Kühner et Romagn.) Singer
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
pa paj pał pan pap par pat paw pax · pe pen per pez ·   · ph phe phi phl pho phy · pi pię pir · pl ple pli plu ·  pło płu · pn  · po pog pol pom por pos pow ·   · pr pró prz · ps pse psi pso · pt  · pu pur pus · py pys
pol
polok - Leccinum aurantiacum (Bull.) Gray
polownica czekoladowobrązowa - Cyclocybe erebia (Fr.) Vizzini et Matheny, in Vizzini
polownica południowa - Cyclocybe cylindracea (DC.) Vizzini et Angelini E
polówka - Agrocybe
 — błotna - Agrocybe paludosa (J.E. Lange) Kühner et Romagn. ex Bon
 — bulwiastotrzonowa - Agrocybe sphaleromorpha (Bull. ex Pers.) Fayod
 — czekoladowobrązowa - Cyclocybe erebia (Fr.) Vizzini et Matheny, in Vizzini
 — korzeniasta - Agrocybe arvalis (Fr.) Heim & Romagn.
 — ochrowożółta - Agrocybe pusiola (Fr.) R. Heim
 — południowa - Cyclocybe cylindracea (DC.) Vizzini et Angelini E
 — ponura - Cyclocybe erebia (Fr.) Vizzini et Matheny, in Vizzini
 — popękana - Agrocybe dura (Bolton) Singer
 — półkulista - Agrocybe pediades (Fr.) Fayod
 — pustotrzonowa - Agrocybe vervacti (Fr.) Singer
 — wczesna - Agrocybe praecox (Pers.) Fayod
 — wiązkowa - Cyclocybe cylindracea (DC.) Vizzini et Angelini E
 — zamszowa - Agrocybe firma (Peck) Singer E
Polyblastia alpina (Metzler ex Zschacke) Vězda et Liška  ⟶ Atla alpina (Metzler ex Zschacke) Savić et Tibell - aglonia alpejska
Polycephalomyces tomentosus (Schrad.) Seifert  ⟶ Blistum tomentosum (Schrad.) B. Sutton
Polydesmia pruinosa (Berk. et Broome) Boud.
Polyozellus - kutnereczka
 — griseopergamaceus (M.J. Larsen) Svantesson et Kõljalg
 — mucidulus (P. Karst.) Svantesson et Kõljalg - kutnereczka śluzowata
 — rhizopunctatus (E.C. Martini et Hentic) Svantesson et Kõljalg
 — tristis (P. Karst.) Svantesson et Kõljalg
 — vepallidosporus (M.J. Larsen) Svantesson et Kõljalg
Polyporaceae - żagwiowate
Polyporales - żagwiowate
Polyporus - żagiew
 — alveolaris (DC.) Bondartsev et Singer  ⟶ Neofavolus alveolaris (DC.) Sotome et T. Hatt. - żagiewka wielkopora E
 — arcularius (Batsch) Fr.  ⟶ Lentinus arcularius (Batsch) Zmitr. - żagiew włosistobrzega
 — badius (Pers.) Schwein.  ⟶ Picipes badius (Pers.) Zmitr. et Kovalenko - czarnostopka kasztanowa
 — brumalis (Pers.) Fr.  ⟶ Lentinus brumalis (Pers.) Zmitr. - twardziak zimowy
 — ciliatus Fr.  ⟶ Lentinus substrictus (Bolton) Zmitr. et Kovalenko - twardziak orzęsiony
 — melanopus (Pers.) Fr.  ⟶ Picipes melanopus (Pers.) Zmitr. et Kovalenko - żagiew ciemnonoga E
 — rhizophilus (Pat.) Sacc.  ⟶ Picipes rhizophilus (Pat.) J.L. Zhou et B.K. Cui - czarnostopka korzonkowa E
 — squamosus (Huds.) Fr.  ⟶ Cerioporus squamosus (Huds.) Quél. - żagwiak łuskowaty
 — tuberaster (Jacq. ex Pers.) Fr. - żagiew guzowata R
 — umbellatus (Pers.) Fr. - żagiew wielogłowa V
 — varius (Pers.) Fr.  ⟶ Cerioporus varius (Pers.) Zmitr. et Kovalenko - żagwiak zmienny
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
pa paj pał pan pap par pat paw pax · pe pen per pez ·   · ph phe phi phl pho phy · pi pię pir · pl ple pli plu ·  pło płu · pn  · po pog pol pom por pos pow ·   · pr pró prz · ps pse psi pso · pt  · pu pur pus · py pys
pom
pomarańczowcowate - Pycnoporellaceae
pomarańczowiec - Pycnoporellus
 — bladożółty - Pycnoporellus alboluteus (Ellis et Everh.) Kotl. et Pouzar E
 — błyszczący - Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk V
pon
ponurnik - Tapinella
 — aksaminty - Tapinella atrotomentosa (Batsch) Šutara
 — bocznotrzonowy - Tapinella panuoides (Batsch) E.-J. Gilbert
ponurnikowate - Tapinellaceae
pop
popielatek - Tephrocybe
 — ciemnobrązowy - Tephrophana coracina (Fr.) Kühner
 — cuchnący - Tephrocybe mephitica (Fr.) M.M. Moser E
 — garbaty - Tephrocybe ambusta (Fr.) Donk
 — mącznorzodkwiowy - Tephrocybe rancida (Fr.) Donk V
 — pępówkowaty - Tephrocybe striipilea (Fr.) Donk E
 — późnojesienny - Tephrocybe confusa (P.D. Orton) P.D. Orton
 — torfowiskowy - Sphagnurus paluster (Peck) Redhead et V. Hofst. V
 — węglolubny - Tephrocybe anthracophila (Lasch) P.D. Orton
poprzecznik dębowy - Colpoma quercinum (Pers.) Wallr.
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
pa paj pał pan pap par pat paw pax · pe pen per pez ·   · ph phe phi phl pho phy · pi pię pir · pl ple pli plu ·  pło płu · pn  · po pog pol pom por pos pow ·   · pr pró prz · ps pse psi pso · pt  · pu pur pus · py pys
por
porek brzozowy - Fomitopsis betulina (Bull.) B.K. Cui, M.L. Han et Y.C. Dai
Poriella subacida (Peck) C.L. Zhao - trwałoporka świerkowa V
poroblaszek żółtoczerwony - Phylloporus pelletieri (Lev.) Quel. R
Porodaedalea - czyreń
 — chrysoloma (Fr.) Fiasson et Niemelä - czyreń świerkowy V
 — niemelaei M. Fisch. - czyreń modrzewiowy
 — pini (Brot.) Murrill - czyrogmatwica sosnowa R
porojęzyk dębowy - Buglossoporus quercinus (Schrad.) Kotl. et Pouzar E
porokolczak - Steccherinum
porokolczak - Junghuhnia
porokolczak - Irpex
 — ceglasty - Junghuhnia collabens (Fr.) Ryvarden E
 — górski - Steccherinum oreophilum Lindsey et Gilb.
 — kulistozarodnikowy - Steccherinum bourdotii Saliba et A. David
 — lśniący - Junghuhnia nitida (Pers.) Ryvarden R
 — mleczny - Irpex lacteus (Fr.) Fr. R
 — ochrowy - Steccherinum ochraceum (Pers. ex J.F. Gmel.) Gray
 — różnopory - Steccherinum lacerum (P. Karst.) Kotir. et Saaren. V
 — żółtawobiały - Butyrea luteoalba (P. Karst.) Miettinen R
porokolczakowate - Irpicaceae
Poronia punctata (L.) Fr. E
poropłaszczka - Lindtneria
 — pomarańczowa - Lindtneria flava Parmasto
Porostereum crassum (Lév.) Hjortstam & Ryvarden  ⟶ Phlebiopsis crassa (Lév.) Floudas et Hibbett - skórnikowiec purpurowy EX
Porostereum spadiceum (Pers.) Hjortstam et Ryvarden - skórniczek szarobrązowy R
Porotheleaceae
Porotheleum fimbriatum (Pers.) Fr. - porownik rzęsobrzegi E
porotrzęsak szarawy - Elmerina caryae (Schwein.) D.A. Reid E
porotrzęsek - Protomerulius
porownik rzęsobrzegi - Porotheleum fimbriatum (Pers.) Fr. E
porównanie, synonimy grupy gatunków - Amanita phalloides-virosa-verna-synonimy
Porphyrellus porphyrosporus (Fr. et Hök) E.-J. Gilbert - grzybiec purpurowozarodnikowy R
Porpidia crustulata (Ach.) Hertel et Knoph - kamusznik właściwy
Porpoloma - gąsownica
 — elytroides (Scop.) Singer - gąsownica czarnoziarnista
 — metapodium (Fr.) Singer  ⟶ Pseudotricholoma metapodium (Fr.) Sánchez-García et Matheny - gąsownica mączna
 — pes-caprae (Fr.) Singer  ⟶ Pseudoporpoloma pes-caprae (Fr.) Vizzini et Consiglio - gąsownica czerwieniejąca E
 — spinulosum (Kühner et Romagn.) Singer
Porpolomopsis calyptriformis (Berk.) Bresinsky - stożkownica czapeczkowata V
porzyca chlebowa - Perenniporia medulla-panis (Jacq.) Donk V
porzyca kwaskowata - Poriella subacida (Peck) C.L. Zhao V
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
pa paj pał pan pap par pat paw pax · pe pen per pez ·   · ph phe phi phl pho phy · pi pię pir · pl ple pli plu ·  pło płu · pn  · po pog pol pom por pos pow ·   · pr pró prz · ps pse psi pso · pt  · pu pur pus · py pys
pos
Postia - białak
 — auricoma Spirin et Niemelä  ⟶ Cyanosporus auricomus (Spirin et Niemelä) B.K. Cui et Shun Liu
 — balsamea (Peck) Jülich - drobnoporek nieforemny E
 — caesia (Schrad.) P. Karst.  ⟶ Cyanosporus caesius (Schrad.) McGinty - drobnoporek modry
 — ceriflua (Berk. et M.A. Curtis) Jülich - drobnoporek woskowaty
 — cyanescens Miettinen  ⟶ Cyanosporus cyanescens (Miettinen) B.K. Cui et Shun Liu
 — floriformis (Quél.) Jülich  ⟶ Spongiporus floriformis (Quél.) Zmitr. - drobnoporek kwiatokształtny V
 — folliculocystidiata (Kotl. et Vampola) Niemelä et Vampola
 — fragilis (Fr.) Jülich  ⟶ Fuscopostia fragilis (Fr.) B.K. Cui, L.L. Shen et Y.C. Dai - rdzawoporek kruchy
 — guttulata (Sacc.) Jülich  ⟶ Calcipostia guttulata (Peck) B.K. Cui, L.L. Shen et Y.C. Dai - drobnoporek łzawiący E
 — leucomallella (Murrill) Jülich  ⟶ Fuscopostia leucomallella (Murrill) B.K. Cui, L.L. Shen et Y.C. Dai - rdzawoporek rozwierkowy
 — lowei (Pilát ex Pilát) Jülich - drobnoporek łagodny E
 — luteocaesia (A. David) Jülich  ⟶ Cyanosporus luteocaesius (A. David) B.K. Cui, L.L. Shen et Y.C. Dai
 — minusculoides (Pilát ex Pilát) Boulet  ⟶ Leptoporus minusculoides Pilát ex Pilát
 — placenta (Fr.) M.J. Larsen et Lombard  ⟶ Rhodonia placenta (Fr.) Niemelä, K.H. Larss. et Schigel - różoporek ceglastoczerwony E
 — populi Miettinen  ⟶ Cyanosporus populi (Miettinen) B.K. Cui et Shun Liu
 — ptychogaster (F. Ludw.) Vesterh.  ⟶ Ptychogaster albus Corda - drobnoporek sproszkowany R
 — rennyi (Berk. et Broome) Rajchenb.  ⟶ Oligoporus rennyi (Berk. et Broome) Donk - drobnoporek niszczący
 — sericeomollis (Romell) Jülich  ⟶ Oligoporus sericeomollis (Romell) Bondartseva - drobnoporek watowaty V
 — stiptica (Pers.) Jülich  ⟶ Amaropostia stiptica (Pers.) B.K. Cui, L.L. Shen et Y.C. Dai - drobnoporek gorzki
 — tephroleuca (Fr.) Jülich - drobnoporek mleczny
Postiaceae - białakowate
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
pa paj pał pan pap par pat paw pax · pe pen per pez ·   · ph phe phi phl pho phy · pi pię pir · pl ple pli plu ·  pło płu · pn  · po pog pol pom por pos pow ·   · pr pró prz · ps pse psi pso · pt  · pu pur pus · py pys
pow
powleczka - Vuilleminia
 — biaława - Vuilleminia macrospora (Bres.) Hjortstam
 — podkorowa - Vuilleminia comedens (Nees) Maire
powleczniczka grzybolubna - Krieglsteinera lasiosphaeriae Pouzar
powłocznica - Peniophora
 — cielista - Peniophora incarnata (Pers.) P. Karst.
 — czerwonawa - Peniophora rufa (Fr.) Boidin
 — dębowa - Peniophora quercina (Pers.) Cooke
 — grabowa - Peniophora laeta (Fr.) Donk
 — jesionowa - Peniophora limitata (Chaillet ex Fr.) Cooke
 — jodłowa - Peniophora piceae (Pers.) J. Erikss. E
 — kulistorozwierkowa - Peniophora lycii (Pers.) Höhn. et Litsch.
 — liliowa - Peniophora lilacea Bourdot et Galzin E
 — lipowa - Peniophora rufomarginata (Pers.) Bourdot et Galzin
 — olszowa - Peniophora erikssonii Boidin
 — olszy zielonej - Peniophora aurantiaca (Bres.) Höhn. et Litsch.
 — osikowa - Peniophora polygonia (Pers.) Bourdot et Galzin
 — popielata - Peniophora cinerea (Pers.) Cooke
 — różowoszara - Peniophora nuda (Fr.) Bres.
 — sosnowa - Peniophora pini (Schleich.) Boidin
 — świerkowa - Peniophora pithya (Pers.) J. Erikss. E
 — wierzbowa - Peniophora violaceolivida (Sommerf.) Massee
powłocznicowate - Peniophoraceae
powłoczniczek gładki - Cylindrobasidium evolvens (Fr.) Jülich
powłocznik - Corticium
 — białofioletowy - Dendrocorticium polygonioides (P. Karst.) M.J. Larsen et Gilb. E
 — różowy - Corticium roseum Pers.
powłocznikowate - Corticiaceae
powłocznikowce - Corticiales
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
pa paj pał pan pap par pat paw pax · pe pen per pez ·   · ph phe phi phl pho phy · pi pię pir · pl ple pli plu ·  pło płu · pn  · po pog pol pom por pos pow ·   · pr pró prz · ps pse psi pso · pt  · pu pur pus · py pys
póź
późnoporka czerwieniejąca - Amylocystis lapponica (Romell) Bondartsev et Singer E
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
pa paj pał pan pap par pat paw pax · pe pen per pez ·   · ph phe phi phl pho phy · pi pię pir · pl ple pli plu ·  pło płu · pn  · po pog pol pom por pos pow ·   · pr pró prz · ps pse psi pso · pt  · pu pur pus · py pys
pra
Praetumpfia obducens (Schumach.) Jaklitsch et Voglmayr
prawdziwek - Boletus edulis Bull.
prawus - Boletus edulis Bull.
prawusek - Boletus edulis Bull.
pro
Proliferodiscus pulveraceus (Alb. et Schwein.) Baral
promieniak wilgociomierz - Astraeus hygrometricus (Pers.) Morgan E
Pronectria minuta Motiejunaite et Kukwa
Propolis
 — angulosa P. Karst.
 — farinosa (Pers.) Fr.
 — quercina Baral nom. prov.
Prosthecium platanoidis (Pers.) M.E. Barr
prośnianka - Tricholoma equestre (L.) P. Kumm. I
Protoblastenia - kulistka
 — rupestris (Scop.) J. Steiner - kulistka skalna
Protocrea farinosa (Berk. et Broome) Petch, Journal of Botany  ⟶ Hypocrea farinosa Berk. et Broome
Protocrea pallida (Ellis et Everh.) Jaklitsch, K. Põldmaa et Samuels
Protodontia - pierwoząb
 — fascicularis (Alb. et Schwein.) Pilát ex Wojewoda - pierwoząb wiązkowy EX
 — piceicola (Kühner ex Bourdot) G.W. Martin  ⟶ Hyalodon piceicola (Kühner ex Bourdot) Malysheva et Spirin - pierwoząb świerkowy E
 — subgelatinosa (P. Karst.) Pilát  ⟶ Stypella subgelatinosa (P. Karst.) P. Roberts - zębośluzek krótkokolczasty I
Protoglossum niveum (Vittad.) T.W. May  ⟶ Cortinomyces niveus (Vittad.) Bougher et Castellano
Protohydnum fasciculare (Alb. et Schwein.) Bres.  ⟶ Protodontia fascicularis (Alb. et Schwein.) Pilát ex Wojewoda - pierwoząb wiązkowy EX
Protohydnum piceicola Kühner ex Bourdot [as 'piceicolum']  ⟶ Hyalodon piceicola (Kühner ex Bourdot) Malysheva et Spirin - pierwoząb świerkowy E
Protomerulius - porotrzęsek
 — caryae (Schwein.) Ryvarden  ⟶ Elmerina caryae (Schwein.) D.A. Reid - porotrzęsak szarawy E
 — dubius (Bourdot et Galzin) Spirin et Malysheva
Protoparmelia - gruboszek
 — atriseda (Fr.) R. Sant. et V. Wirth - gruboszek posępny
 — badia (Hoffm.) Hafellner - gruboszek bury
 — hypotremella van Herk, Spier et V. Wirth - gruboszek nikły
 — nephaea (Sommerf.) R. Sant. - gruboszek zwyczajny
 — oleagina (Harm.) Coppins - gruboszek oliwkowy
Protoparmeliopsis muralis (Schreb.) M. Choisy - misecznica murowa
Protostropharia - pierścieniak
 — alcis (Kytöv.) Redhead, Thorn et Malloch
 — luteonitens (Fr.) Redhead - pierścieniak śmierdzący E
 — semiglobata (Batsch) Redhead, Moncalvo et Vilgalys - pierścieniak półkulisty
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
pa paj pał pan pap par pat paw pax · pe pen per pez ·   · ph phe phi phl pho phy · pi pię pir · pl ple pli plu ·  pło płu · pn  · po pog pol pom por pos pow ·   · pr pró prz · ps pse psi pso · pt  · pu pur pus · py pys
pró
próchnilcowate - Xylariaceae
próchnilcowce - Xylariales
próchnilec - Xylaria
 — długotrzonkowy - Xylaria longipes (Nitschke) Dennis
 — gałęzisty - Xylaria hypoxylon (L.: Fries) Grev.
 — głogowy - Xylaria oxyacanthae Tul. et C. Tul.
 — maczugowaty - Xylaria polymorpha (Pers.) Grev.
 — nitkowaty - Xylaria filiformis (Alb. & Schwein.) Fr.
 — owocolubny - Xylaria carpophila (Pers.) Fr.
prószyczka ciemna - Bulgariella pulla (Fr.) P. Karst.
prószyk brudzący - Bulgaria inquinans (Pers.) Fr.
pru
Prunulus diosmus (Krieglst. et Schwöbel) C. Hahn
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
pa paj pał pan pap par pat paw pax · pe pen per pez ·   · ph phe phi phl pho phy · pi pię pir · pl ple pli plu ·  pło płu · pn  · po pog pol pom por pos pow ·   · pr pró prz · ps pse psi pso · pt  · pu pur pus · py pys
prz
przewrotka - Disciseda
 — łysa - Disciseda candida (Schwein.) Lloyd E
 — wielka - Disciseda bovista (Klotzsch) P. Henn. E
przeźroczkowate - Hyaloscyphaceae
przyczepka falista - Rhizina undulata Fr.
przylepka - Melanelia
 — czarniawa - Melanelia hepatizon (Ach.) Thell
 — żałobna - Melanelia stygia (L.) Essl.
przylepniczka - Melanohalea
 — listeczkowata - Melanohalea laciniatula (H. Olivier) O. Blanco et al.
 — łuseczkowata - Melanohalea exasperatula (Nyl.) O. Blanco et al.
 — oliwkowa - Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco et al.
 — szorstka - Melanohalea exasperata (De Not.) O. Blanco et al.
 — wytworna - Melanohalea elegantula (Zahlbr.) O. Blanco et al.
przylepnik - Melanelixia
 — brodawkowaty - Melanelixia subargentifera (Nyl.) O. Blanco et al.
 — łysawy - Melanelixia glabratula (Lamy) O. Blanco et al.
 — łysiejący - Melanelixia glabra (Schaer.) O. Blanco et al.
 — okopcony - Melanelixia fuliginosa (Fr. ex Duby) O. Blanco et al.
 — złotawy - Melanelixia subaurifera (Nyl.) O. Blanco et al.
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
pa paj pał pan pap par pat paw pax · pe pen per pez ·   · ph phe phi phl pho phy · pi pię pir · pl ple pli plu ·  pło płu · pn  · po pog pol pom por pos pow ·   · pr pró prz · ps pse psi pso · pt  · pu pur pus · py pys
psa
Psathyrella - kruchaweczka
 — albidula (Romagn.) M.M. Moser  ⟶ Psathyrella potteri A.H. Sm. - kruchaweczka ochrowobiała
 — almerensis Kits van Wav.
 — ammophila (Durieu & Lév.) P.D. Orton - kruchaweczka piaskowa E
 — artemisiae (Pass.) Konrad et Maubl.
 — atomatoides (Peck) A.H. Sm.
 — atrolaminata Kits van Wav.  ⟶ Psathyrella corrugis (Pers.) Konrad et Maubl. - kruchaweczka wysmukła R
 — badiophylla (Romagn.) Park.-Rhodes  ⟶ Candolleomyces badiophyllus (Romagn.) D. Wächt. et A. Melzer
 — berolinensis Ew. Gerhardt
 — bifrons (Berk.) A.H. Sm. - kruchaweczka białoostrzowa EX
 — bipellis (Quél.) A.H. Sm.
 — candolleana (Fr.) Maire - kruchaweczka zaroślowa
 — canoceps (Kauffman) A.H. Sm.  ⟶ Coprinopsis canoceps (Kauffman) Örstadius et E. Larss. - czernidłak drobny E
 — caput-medusae (Fr.) Konrad et Maubl. - kruchaweczka meduzogłowa V
 — casca (Fr.) Konrad et Maubl. - kruchaweczka czerwonawa
 — caudata (Fr.) Quél.  ⟶ Psathyrella corrugis (Pers.) Konrad et Maubl. - kruchaweczka wysmukła R
 — cernua (Vahl) G. Hirsch  ⟶ Homophron cernuum (Vahl) Örstadius et E. Larss. - kołpaczek zwisły
 — chondroderma (Berk. et Broome) A.H. Sm.  ⟶ Psathyrella pertinax (Fr.) Örstadius - kruchaweczka ziarnista
 — conopilea (Fr.) A. Pearson et Dennis  ⟶ Parasola conopilea (Fr.) Örstadius et E. Larss. - kruchaweczka twardotrzonowa
 — corrugis (Pers.) Konrad et Maubl. - kruchaweczka wysmukła R
 — cortinarioides P.D. Orton
 — cotonea (Quél.) Konrad et Maubl. - kruchaweczka brudnobiała
 — dicrani (A.E. Jansen) Kits van Wav.
 — effibulata Örstadius etE. Ludw.
 — fagetophila Örstadius et Enderle
 — fatua (Fr.) Konrad et Maubl. - kruchaweczka blada
 — fatua (Fr.) P. Kumm.  ⟶ Psathyrella fatua (Fr.) Konrad et Maubl. - kruchaweczka blada
 — fibrillosa (Pers.) Maire  ⟶ Psathyrella friesii Kits van Wav. - kruchaweczka brązowoochrowa
 — fimiseda Örstadius et E. Larss.
 — flexispora T.J. Wallace et P.D. Orton
 — friesii Kits van Wav. - kruchaweczka brązowoochrowa
 — frustulenta (Fr.) A.H. Sm. - kruchaweczka fasolowatozarodnikowa E
 — fulvescens (Romagn.) A.H. Sm. - kruchaweczka żółknąca
 — fulvescens var. brevicystis Kits van Wav.
 — fusca (J.E. Lange) A. Pearson - kruchaweczka stożkowata
 — gordonii (Berk. et Broome) A. Pearson et Dennis - kruchaweczka białoosłonowa
 — gossypina (Bull.) A. Pearson et Dennis  ⟶ Typhrasa gossypina (Bull.) Örstadius et E. Larss. - kruchaweczka jedwabistotrzonowa
 — gracilis (Fr.) Quél.  ⟶ Psathyrella corrugis (Pers.) Konrad et Maubl. - kruchaweczka wysmukła R
 — gyroflexa (Fr.) Konrad et Maubl.
 — hirta Peck - kruchaweczka odchodowa
 — hirtosquamulosa (Peck) A.H. Sm.  ⟶ Cystoagaricus hirtosquamulosus (Peck) Örstadius et E. Larss. - kruchopieczarka jesionowa
 — hydrophiloides Kits van Wav.
 — impexa (Romagn.) Bon - kruchaweczka różowawa
 — infida Quél.  ⟶ Psathyrella prona (Fr.) Gillet - kruchaweczka przydrożna
 — leucotephra (Berk. et Broome) P.D. Orton  ⟶ Candolleomyces leucotephrus (Berk. et Broome) D. Wächt. et A. Melzer - kruchaweczka biaława
 — longicauda P. Karst. E
 — lutensis (Romagn.) Bon
 — maculata (C.S. Parker) A.H. Sm. - kruchaweczka plamista
 — marcescibilis (Britzelm.) Singer  ⟶ Coprinopsis marcescibilis (Britzelm.) Örstadius et E. Larss. - czernidłak dzwonkowaty
 — melanthina (Fr.) Kits van Wav.  ⟶ Coprinopsis melanthina (Fr.) Örstadius et E. Larss.
 — microrhiza (Lasch) Konrad et Maubl. - kruchaweczka krótkokorzeniasta R
 — microrrhiza orth. var.  ⟶ Psathyrella microrhiza (Lasch) Konrad et Maubl. - kruchaweczka krótkokorzeniasta R
 — minutissima Kits van Wav.
 — multipedata (Peck) A.H. Sm.  ⟶ Britzelmayria multipedata (Peck) D. Wächt. et A. Melzer - kruchaweczka kępkowa
 — murcida (Fr.) Kits van Wav. - kruchaweczka ochrowoczarna
 — noli-tangere (Fr.) A. Pearson et Dennis - kruchaweczka najdelikatniejsza R
 — obtusata (Pers.) A.H. Sm. - kruchaweczka białotrzonowa
 — obtusata var. utriformis Kits van Wav.
 — ocellata (Romagn.) M.M. Moser  ⟶ Psathyrella senex (Peck) A.H. Sm. - kruchaweczka malutka
 — ochracea (Romagn.) Kits van Wav.
 — olympiana A.H. Sm. - kruchaweczka czerwonobrązowa
 — orbicularis (Romagn.) Kits van Wav.
 — orbitarum (Romagn.) M.M. Moser  ⟶ Psathyrella prona (Fr.) Gillet - kruchaweczka przydrożna
 — panaeoloides (Maire) Arnolds - kruchaweczka kołpaczkowata
 — pannucioides (J.E. Lange) M.M. Moser  ⟶ Coprinopsis pannucioides (J.E. Lange) Örstadius et E. Larss. - czernidłak wielkozarodnikowy
 — papyracea (Pers.) M.M. Moser  ⟶ Homophron cernuum (Vahl) Örstadius et E. Larss. - kołpaczek zwisły
 — pennata (Fr.) A. Pearson et Dennis - kruchaweczka wypaleniskowa
 — pertinax (Fr.) Örstadius - kruchaweczka ziarnista
 — piluliformis (Bull.) P.D. Orton - kruchaweczka namakająca
 — polycystis (Romagn.) Romagn.
 — polycystis (Romagn.) Kits van Wav.  ⟶ Psathyrella polycystis (Romagn.) Romagn.
 — populina (Britzelm.) Kits van Wav.  ⟶ Cystoagaricus sylvestris (Gillet) Örstadius et E. Larss. - kruchopieczarka topolowa E
 — potteri A.H. Sm. - kruchaweczka ochrowobiała
 — praecox A.H. Sm.
 — prona (Fr.) Gillet - kruchaweczka przydrożna
 — prona f. cana Kits van Wav.
 — pseudocasca (Romagn.) Kits van Wav. - kruchaweczka pniakowa
 — pseudocorrugis (Romagn.) Bon
 — pseudogracilis (Romagn.) M.M. Moser - kruchaweczka workowatorozwierkowa
 — pygmaea (Bull.) Singer - kruchaweczka najmniejsza
 — pyrotricha (Holmsk.) M.M. Moser  ⟶ Lacrymaria pyrotricha (Holmsk.) Konrad et Maubl. - kruchaweczka pomarańczowa
 — rubiginosa A.H. Sm.
 — sarcocephala (Fr.) Singer - kruchaweczka czerwonoblaszkowa
 — scatophila Örstadius & E. Larss.
 — senex (Peck) A.H. Sm. - kruchaweczka malutka
 — seymourensis A.H. Sm.
 — spadicea (Schaeff.) Singer  ⟶ Homophron spadiceum (P. Kumm.) Örstadius et E. Larss. - kruchaweczka gładka
 — spadiceogrisea (Schaeff.) Maire - kruchaweczka wąskoblaszkowa
 — sphaerocystis P.D. Orton
 — sphagnicola (Maire) J. Favre - kruchaweczka torfowcowa
 — spintrigera (Fr.) Konrad et Maubl. - kruchaweczka rdzawobrązowa
 — spintrigeroides P.D. Orton
 — squamosa (P. Karst.) A.H. Sm.
 — storea (Fr.) Romagn. ex Bon - kruchaweczka żółtomiąższowa
 — subcernua (Schulzer) Singer
 — subnuda (P. Karst.) A.H. Sm.
 — supernula (Britzelm.) Örstadius et Enderle  ⟶ Britzelmayria supernula (Britzelm.) D. Wächt. et A. Melzer
 — tenuicula (P. Karst.) Örstadius et Huhtinen
 — tephrophylla (Romagn.) Bon - kruchaweczka popielatoblaszkowa
 — torpens (Fr.) Konrad et Maubl. - kruchaweczka bladomięsna
 — trepida (Fr.) Gillet - kruchaweczka bagienna
 — typhae (Kalchbr.) A. Pearson et Dennis  ⟶ Candolleomyces typhae (Kalchbr.) D. Wächt. et A. Melzer
 — variata A.H. Sm.
 — velutina (Pers.) Sing.  ⟶ Lacrymaria lacrymabunda (Bull.) Mos. - kruchawica aksamitna
 — vernalis (J.E. Lange) M.M. Moser  ⟶ Psathyrella spadiceogrisea (Schaeff.) Maire - kruchaweczka wąskoblaszkowa
 — vinosofulva P.D. Orton
Psathyrellaceae - kruchaweczkowate
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
pa paj pał pan pap par pat paw pax · pe pen per pez ·   · ph phe phi phl pho phy · pi pię pir · pl ple pli plu ·  pło płu · pn  · po pog pol pom por pos pow ·   · pr pró prz · ps pse psi pso · pt  · pu pur pus · py pys
pse
Pseudaleuria fibrillosa (Massee) J. Moravec
Pseudephebe minuscula (Arnold) Brodo et D. Hawksw. - cienik wełnisty
Pseudephebe pubescens (L.) Choisy - cienik kędzierzawy
Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf - mąklik otrębiasty
Pseudobaeospora pillodii (Quél.) Wasser
Pseudoboletus parasiticus (Bull.) Šutara - borowikowiec tęgoskórowy R
Pseudoclitocybe - lejkownik
 — beschidica Singer & Kuthan, Česká Mykol. 34(2): 70 (1980) - lejkownik beskidzki
 — cyathiformis (Bull.) Singer - lejkownik kubkowatokapeluszowy
 — expallens (Pers.) M.M. Moser
 — obbata (Fr.) Singer - lejkownik pępkówkowaty
Pseudoclitopilus - białokrowiak
 — rhodoleucus (Sacc.) Vizzini et Contu
 — salmonifolius (M.M. Moser et Lamoure) Vizzini et Contu - białokrowiak pieniński E
Pseudocosmospora vilior (Starbäck) C. Herrera et P. Chaverri
Pseudocraterellus sinuosus (Fr.) Corner ex Heinemann  ⟶ Craterellus undulatus (Pers.) E. Campo et Papetti - lejkowniczek pełnotrzonowy
Pseudocraterellus undulatus (Pers.) Rauschert  ⟶ Craterellus undulatus (Pers.) E. Campo et Papetti - lejkowniczek pełnotrzonowy
Pseudohelotium pineti (Batsch) Fuckel
Pseudohydnum gelatinosum (Scop.) P. Karst. - galaretek kolczasty
Pseudohydropus floccipes (Fr.) Vizzini et Consiglio
Pseudoinonotus dryadeus (Pers.) T. Wagner et M. Fisch. - bladoporek płaczący V
Pseudolaccaria pachyphylla (Fr.) Vizzini et Contu - pępkogrzybówka gruboblaszkowa
Pseudolachnea hispidula (Schrad.) B. Sutton
Pseudomassaria
 — islandica (Johanson) M.E. Barr
 — lycopodina (P. Karst.) Arx  ⟶ Leiosphaerella lycopodina (P. Karst.) Jaklitsch et Voglmayr
 — minor (M.E. Barr) M.E. Barr
 — sepincoliformis (De Not.) Arx
Pseudombrophila cervaria (W. Phillips) Brumm.  ⟶ Fimaria cervaria (W. Phillips) Brumm.
Pseudomerulius - stroczniczek
 — aureus (Fr.) Jülich - stroczniczek złotawy R
 — montanus (Burt) Kotir., K.H. Larss. et M. Kulju
Pseudoomphalina - pępkogrzybówka
 — kalchbrenneri (Bres.) Singer - pępkogrzybówka wapieniolubna E
 — pachyphylla (Fr.) Knudsen  ⟶ Pseudolaccaria pachyphylla (Fr.) Vizzini et Contu - pępkogrzybówka gruboblaszkowa
Pseudoophiobolus erythrosporus (Riess) Phookamsak, Wanas., et K.D. Hyde
Pseudopeziza
 — calthae (W. Phillips) Massee
 — trifolii (Biv.) Fuckel
Pseudophebe - cienik
Pseudoplectania
 — lignicola Glejdura, Kučera, Lizoň et Kunca
 — melaena (Fr.) Sacc. - czareczka czarniawa
 — nigrella (Pers.) Fuckel - czareczka czarniutka
 — sphagnophila (Pers.) Kreisel - czareczka torfowcowa
 — vogesiaca (Moug. et Nestlé) Seaver  ⟶ Pseudoplectania melaena (Fr.) Sacc. - czareczka czarniawa
Pseudoporpoloma pes-caprae (Fr.) Vizzini et Consiglio - gąsownica czerwieniejąca E
Pseudorhizina sphaerospora (Peck) Pouzar  ⟶ Gyromitra sphaerospora (Peck) Sacc. - piestrzanka kulistozarodnikowa V
Pseudorhytisma bistortae (DC.) Juel
Pseudosperma - rysostrzępiak
 — arenicola (R. Heim) Matheny et Esteve-Rav. - rysostrzępiak piaskolubny
 — flavellum (P. Karst.) Matheny et Esteve-Rav. - rysostrzępiak szaroblaszkowy
 — obsoletum (Quadr.) Valade - rysostrzępiak kremowobrązowy
 — perlatum (Cooke) Matheny et Esteve-Rav. - rysostrzępiak perłowy
 — rimosum (Bull.) Matheny et Esteve-Rav. - rysostrzępiak popękany
 — squamatum (J.E. Lange) Matheny et Esteve-Rav. - rysostrzępiak łuskowaty R
 — umbrinellum (Bres.) Matheny et Esteve-Rav. - rysostrzępiak złotobrązowy
Pseudospongipellis - gąbczak
 — delectans (Peck) Y.C. Dai et Chao G. Wang, Mycological Progress 21 (9 - gąbczak aksamitny E
 — litschaueri (Lohwag) Y.C. Dai et Chao G. Wang
Pseudostypella translucens (H.D. Gordon) D.A. Reid et Minter  ⟶ Phaeotremella translucens (H.D. Gordon) M. Yamada, Endoh et Degawa - trzęsakówka przejrzysta
Pseudotomentella - kutnereczka
 — mucidula (P. Karst.) Svrček  ⟶ Polyozellus mucidulus (P. Karst.) Svantesson et Kõljalg - kutnereczka śluzowata
Pseudotremella moriformis (Sm. et Sowerby) Xin Zhan Liu, F.Y. Bai, M. Groenew. et Boekhout - trzęsak morwowaty E
Pseudotricholoma metapodium (Fr.) Sánchez-García et Matheny - gąsownica mączna
Pseudovalsa umbonata (Tul.) Sacc.
Pseudovalsaria ferruginea (Nitschke) Rappaz
pseudowoszczynka - Ceriporiopsis
 — płowa - Mycoacia gilvescens (Bres.) Zmitr. E
 — żywiczna - Resiniporus resinascens (Romell) Zmitr. E
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
pa paj pał pan pap par pat paw pax · pe pen per pez ·   · ph phe phi phl pho phy · pi pię pir · pl ple pli plu ·  pło płu · pn  · po pog pol pom por pos pow ·   · pr pró prz · ps pse psi pso · pt  · pu pur pus · py pys
psi
Psilachnum
 — acutum (Velen.) Raitv.
 — chrysostigma (Fr.) Raitv.
 — inquilinum (P. Karst.) Dennis
Psilocybe - łysiczka
 — aeruginosa (Curtis) Noordel.  ⟶ Stropharia aeruginosa (Curtis) Quél. - pierścieniak niebieskozielony
 — albonitens (Fr.) Noordel.  ⟶ Stropharia albonitens (Fr.) Quél. - pierścieniak białawy V
 — arcana Borovicka et Hlavácek
 — atrobrunnea (Lasch) Gillet  ⟶ Psilocybe turficola J. Favre - łysiczka torfowa E
 — aurantiaca (Cooke) Noordel.  ⟶ Stropharia aurantiaca (Cooke) M. Imai - pierścieniak pomarańczowy
 — bohemica Šebek - łysiczka czeska
 — bullacea (Bull.) P. Kumm.  ⟶ Deconica subviscida Peck. - łysiczka ciemnobrązowa I
 — caerulea (Kreisel) Noordel.  ⟶ Stropharia caerulea Kreisel - pierścieniak niebieskawy
 — canobrunnea (Batsch) P. Kumm. - łysiczka siwobrązowa
 — capnoides (Fr.) Noordel.  ⟶ Hypholoma capnoides (Fr.) Kummer - maślanka łagodna
 — ceres (Cooke et Massee) Sacc.  ⟶ Leratiomyces ceres (Cooke et Massee) Spooner et Bridge
 — chionophila Lamoure  ⟶ Deconica chionophila (Lamoure) Noordeloos - łysiczka śniegowa
 — coprophila (Bull.) P. Kumm. - łysiczka odchodowa R
 — coronilla (Bull.) Noordel.  ⟶ Stropharia coronilla (Bull.) Quél. - pierścieniak murawowy
 — crobula (Fr.) Singer  ⟶ Deconica crobula (Fr.) Romagn. - łysiczka drobna
 — cyanescens Wakef. - łysiczka siniejąca
 — elongata (Pers.) J.E. Lange  ⟶ Hypholoma elongatum (Pers.) Ricken - maślanka torfowcowa R
 — ericaeoides (P.D. Orton) Noordel.  ⟶ Hypholoma ericaeoides P.D. Orton - maślanka żłobkowana E
 — fascicularis (Huds.) Kühner  ⟶ Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm. - maślanka wiązkowa
 — hornemannii (Fr.) Noordel.  ⟶ Stropharia hornemannii (Fr.) S. Lundell et Nannf. - pierścieniak okazały R
 — inquilina (Fr.) Bres. - łysiczka stożkowata
 — inuncta Fr.) Noordel.  ⟶ Stropharia inuncta (Fr.) Quél. - pierścieniak kruchaweczkowaty
 — laetissima Singer et Hauskn.
 — lateritia (Schaeff.) Noordel.  ⟶ Hypholoma lateritium (Schaeff.) P. Kumm. - maślanka ceglasta
 — luteonitens (Vahl) Park.-Rhodes  ⟶ Protostropharia luteonitens (Fr.) Redhead - pierścieniak śmierdzący E
 — magnivelaris (Peck) Høil.  ⟶ Leratiomyces magnivelaris (Peck) Bridge et Spooner
 — marginata (J. Schröt.) Noordel.  ⟶ Hypholoma marginatum J. Schröt. - maślanka zygzakowatotrzonowa
 — medullosa (Bres.) Borovička - łysiczka mąkowonna E
 — melanosperma (Bull.) Noordel.  ⟶ Stropharia melanosperma (Bull.) Quél. - pierścieniak czarnozarodnikowy E
 — merdaria (Fr.) Ricken  ⟶ Deconica merdaria (Fr.) Noordel. - łysiczka pomiotowa R
 — micropora Noordel. et Verduin  ⟶ Deconica micropora (Noordel. et Verduin) Noordel.
 — montana (Pers.) P. Kumm.  ⟶ Deconica montana (Pers.) P.D. Orton - łysiczka czarnobrązowa R
 — olivaceotincta Kauffman  ⟶ Hypholoma olivaceotinctum (Kauffman) Pomerl.
 — phyllogena Psilocybe phyllogena (Sacc.) Peck  ⟶ Deconica phyllogena (Sacc.) Noordel. - łysiczka mitrowatozarodnikowa E
 — polytrichi (Fr.) A. Pearson et Dennis  ⟶ Hypholoma polytrichi (Fr.) Ricken - maślanka płonnikowa R
 — pseudocyanea (Desm.) Noordel.  ⟶ Stropharia pseudocyanea (Desm.) Fr. - pierścieniak zielononiebieski R
 — radicosa (J.E. Lange) Noordel.  ⟶ Hypholoma radicosum J.E. Lange - maślanka korzeniasta
 — semiglobata (Batsch) Noordel.  ⟶ Protostropharia semiglobata (Batsch) Redhead, Moncalvo et Vilgalys - pierścieniak półkulisty
 — semilanceata (Fr.) P. Kumm. - łysiczka lancetowata
 — serbica M.M. Moser et E. Horak - łysiczka serbska
 — squamosa  ⟶ Leratiomyces squamosus (Pers.) Bridge et Spooner - łysiczka łuskowata I
 — squamulosa (Massee) Noordel.  ⟶ Stropharia squamulosa (Massee) Massee
 — strictipes Singer et A.H. Sm. - łysiczka błotna
 — subcoprophila (Britzelm.) Sacc.
 — subericaea (Fr.) Sacc.  ⟶ Hypholoma subericaeum (Fr.) Kühner - maślanka ochrowopłowa R
 — subviridis (Berk. et M.A. Curtis) Sacc.  ⟶ Hypholoma subviride (Berk. et M.A. Curtis) Dennis - maślanka zielonkawa
 — subviscida (Peck) Kauffman  ⟶ Deconica subviscida Peck. - łysiczka ciemnobrązowa I
 — tenax (Fr.) Kuehner et Romagn.  ⟶ Psilocybe medullosa (Bres.) Borovička - łysiczka mąkowonna E
 — turficola J. Favre - łysiczka torfowa E
 — uda (Pers.) Gillet [as 'udus']  ⟶ Hypholoma udum (Pers.) Kühner, - łysiczka bagienna R
 — velifera (J. Favre) Singer - łysiczka wysokogórska
Psilolechia - sorenka
 — lucida (Ach.) M. Choisy - sorenka jaskrawa
Psilopezia nummularialis Pfister et Cand.
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
pa paj pał pan pap par pat paw pax · pe pen per pez ·   · ph phe phi phl pho phy · pi pię pir · pl ple pli plu ·  pło płu · pn  · po pog pol pom por pos pow ·   · pr pró prz · ps pse psi pso · pt  · pu pur pus · py pys
pso
Psoraceae - łuszczakowate
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
pa paj pał pan pap par pat paw pax · pe pen per pez ·   · ph phe phi phl pho phy · pi pię pir · pl ple pli plu ·  pło płu · pn  · po pog pol pom por pos pow ·   · pr pró prz · ps pse psi pso · pt  · pu pur pus · py pys
pte
Pterula - piórniczka
 — gracilis (Desm. & Berk.) Corner  ⟶ Pterulicium gracile (Desm. et Berk.) Leal-Dutra, Dentinger et G.W. Griff. - piórniczka wysmukła
 — multifida E.P. Fr. ex Fr. - piórniczka rozgałęziona V
 — subulata Fr.
Pterulaceae - piórniczkowate
Pterulicium gracile (Desm. et Berk.) Leal-Dutra, Dentinger et G.W. Griff. - piórniczka wysmukła
pty
Ptychogaster
 — albus Corda - drobnoporek sproszkowany R
 — rubescens Boud.
Ptychoverpa bohemica (Krombholz) Boud.  ⟶ Verpa bohemica (Krombh.) Schroet. - naparstniczka czeska V
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
pa paj pał pan pap par pat paw pax · pe pen per pez ·   · ph phe phi phl pho phy · pi pię pir · pl ple pli plu ·  pło płu · pn  · po pog pol pom por pos pow ·   · pr pró prz · ps pse psi pso · pt  · pu pur pus · py pys
pub
Pubigera subvillosula (Rehm) Baral, Gminder et Svrcek
puc
Pucciniomycetes
Pucciniomycotina
puchareczek białawy - Rectipilus fasciculatus (Pers.) Agerer
puchareczka szarobrązowa - Resupinatus urceolatus (Wallr. ex Fr.) Thorn, Moncalvo et Redhead
pucharek bukowy - Hymenoscyphus fagineus (Pers.) Dennis
pucharek owocowy - Hymenoscyphus fructigenus (Bull.) Gray
pucharnica zwyczajna - Helvella acetabulum (L.) Quél.
pul
Pulveroboletus gentilis (Quél.) Singer  ⟶ Aureoboletus gentilis (Quél.) Pouzar - złotoborowik drobny E
Pulveroboletus hemichrysus (Berk. & M.A. Curtis) Singer  ⟶ Buchwaldoboletus hemichrysus (Berk. et M.A. Curtis) Pilát - złociec siarkowy E
Pulveroboletus lignicola (Kallenb.) Pilát  ⟶ Buchwaldoboletus lignicola (Kallenb.) Pilát - złociec czerwonawy V
Pulvinula
 — carbonaria (Fuckel) Boud.
 — cinnabarina (Fuckel) Boud.
 — convexella (P. Karst.) Pfister - poduszeczka pomarańczowa
 — globifera (Berk. et M.A. Curtis) Le Gal
 — laeterubra (Rehm) Pfister  ⟶ Barlaea laeterubra Rehm
 — miltina (Berk.) Rifai
pun
Punctelia - biedronecznik
 — jeckeri (Roum.) Kalb - biedronecznik Jeckera
 — subrudecta (Nyl.) Krog - biedronecznik zmienny
Punctularia strigosozonata (Schwein.) P.H.B. Talbot - skórniczka kasztanowobrązowa E
Punctulariaceae - skórniczkowate
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
pa paj pał pan pap par pat paw pax · pe pen per pez ·   · ph phe phi phl pho phy · pi pię pir · pl ple pli plu ·  pło płu · pn  · po pog pol pom por pos pow ·   · pr pró prz · ps pse psi pso · pt  · pu pur pus · py pys
pur
purchatnica piaskowa - Pisolithus arhizus (Scop.) Rauschert R
purchaweczka spłaszczona - Lycoperdon pratense Pers.
purchawica olbrzymia - Calvatia gigantea (Batsch) Lloyd
purchawka - Lycoperdon
 — brunatna - Lycoperdon umbrinum Pers.
 — chropowata - Lycoperdon perlatum Pers.: Pers.
 — cisawa - Lycoperdon lividum Pers.
 — cuchnąca - Lycoperdon nigrescens Wahlenb.
 — czarniawa - Lycoperdon nigrescens Wahlenb.
 — długostopkowa - Lycoperdon caudatum J. Schröt. V
 — gruszkowata - Lycoperdon pyriforme Schaeff.: Pers.
 — jeżowata - Lycoperdon echinatum Pers. R
 — łatkowata - Lycoperdon mammiforme Pers. V
 — łuszcząca się - Lycoperdon marginatum Vittad. E
 — miękka - Lycoperdon molle Pers.
 — norweska - Lycoperdon norvegicum Demoulin I
 — ogonkowa - Lycoperdon caudatum J. Schröt. V
 — stepowa - Lycoperdon decipiens Durieu et Mont. E
 — tatrzańska - Lycoperdon turneri Ellis et Everh. E
 — wrzosowiskowa - Lycoperdon ericaeum Bonord. E
purchawkowate - Lycoperdaceae
Purpureodiscus subisabellinus (Le Gal) Van Vooren
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
pa paj pał pan pap par pat paw pax · pe pen per pez ·   · ph phe phi phl pho phy · pi pię pir · pl ple pli plu ·  pło płu · pn  · po pog pol pom por pos pow ·   · pr pró prz · ps pse psi pso · pt  · pu pur pus · py pys
pus
Pustularia patavina (Cooke et Sacc.) Boud.  ⟶ Sepultariella patavina (Cooke et Sacc.) Van Vooren, U. Lindem. et Healy
Pustulina microspora Dissing et Raitv. (1974) [MB#322101]
pustułka - Hypogymnia
 — Bittera - Hypogymnia bitteri (Lynge) Ahti
 — brunatniejąca - Hypogymnia austerodes (Nyl.) Räsänen
 — oprószona - Hypogymnia farinacea Zopf
 — pęcherzykowata - Hypogymnia physodes (L.) Nyl.
 — rozdęta - Hypogymnia vittata (Ach.) Parrique
 — rurkowata - Hypogymnia tubulosa (Schaer.) Hav.
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
pa paj pał pan pap par pat paw pax · pe pen per pez ·   · ph phe phi phl pho phy · pi pię pir · pl ple pli plu ·  pło płu · pn  · po pog pol pom por pos pow ·   · pr pró prz · ps pse psi pso · pt  · pu pur pus · py pys
pyc
Pycnoporellaceae - pomarańczowcowate
Pycnoporellus - pomarańczowiec
 — alboluteus (Ellis et Everh.) Kotl. et Pouzar - pomarańczowiec bladożółty E
 — fulgens (Fr.) Donk - pomarańczowiec błyszczący V
Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.) P. Karst. - gęstoporek cynobrowy R
Pycnothelia papillaria (Ehrh.) L.M. Dufour - karlinka brodawkowata
pyr
Pyrenopeziza
 — adenostylidis (Rehm) Gremmen
 — arundinacea (DC.) Boud.
 — benesuada (Tul.) Gremmen
 — carduorum Rehm
 — inapiculata Declercq
 — inornata Graddon
 — millegrana Boud.
 — nervicola (Desm.) Boud.
 — nigrella Fuckel
 — pastinacae (Nannf.) Gremmen
 — petiolaris (Alb. et Schwein.) Nannf.
 — pulveracea (Rehm) Gremmen
 — revincta (P. Karst.) Gremmen
 — rubi (Fr.) Rehm
 — urticicola (W. Phillips) Boud.
Pyronema domesticum (Sowerby) Sacc.
Pyronema omphalodes (Bull.) Fuckel
Pyronemataceae
Pyrrhulomyces astragalinus (Fr.) E.J. Tian et Matheny - łuskwiak szafranowoczerwony
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
pa paj pał pan pap par pat paw pax · pe pen per pez ·   · ph phe phi phl pho phy · pi pię pir · pl ple pli plu ·  pło płu · pn  · po pog pol pom por pos pow ·   · pr pró prz · ps pse psi pso · pt  · pu pur pus · py pys
pys
pysznorost brodawkowaty - Rusavskia papillifera (Vain.) S.Y. Kondr. et Kärnefelt
pysznorost sorediowy - Rusavskia sorediata (Vain.) S.Y. Kondr. et Kärnefelt
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji