grzyby.pl

Pluteus podospileus Sacc. & Cub. f. minutissimus (Maire) Vellinga

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Pluteus Pluteus Pluteus PluteusPluteusdrobnołuszczak fioletowoczarniawy (Pluteus podospileus)drobnołuszczak czarnołuskowy (Pluteus pseudorobertii)
Pluteus podospileus f. minutissimus
owocnik; 19.06.2004, luzni les, Svaty Jur, Słowacja; copyright © by Marek Snowarski
Pluteus podospileus f. minutissimus
owocnik; 19.06.2004, luzni les, Svaty Jur, Słowacja; copyright © by Marek Snowarski
Pluteus podospileus f. minutissimus
owocniki
Pluteus podospileus f. minutissimus
blaszki i trzon
Pluteus podospileus f. minutissimus
powierzchnia kapelusza
Pluteus podospileus f. minutissimus
powierzchnia kapelusza

opis

Pluteus podospileus f. minutissimus
Zobacz opis formy typowej drobnołuszczaka fioletowoczarniawego (Pluteus podospileus). Forma minutissimus różni się od niej jednolicie zabarwioną powierzchnię trzonu, bez brązowych włókienek, ewentualnie z nimi jedynie u podstawy trzonu.

Owocniki są zwykle nieco mniejsze, z kapeluszem szerokości 8-10 (20) mm, jest on cieplej, ciemno czerwonobrązowo zabarwiony.Zobacz opis formy typowej drobnołuszczaka fioletowoczarniawego (Pluteus podospileus). Forma minutissimus różni się od niej jednolicie zabarwioną powierzchnię trzonu, bez brązowych włókienek, ewentualnie z nimi jedynie u podstawy trzonu.

space

See the description of typical forma drobnołuszczak fioletowoczarniawy (Pluteus podospileus). Forma minutissimus differs from it in homogeneously coloured surface of the stipe, lacks brown fibrils, sporadically with fibrils only at the base of stipe.

Sporocarps are usually slightly smaller, with the pileus 8-10 (20) mm across, in warmer dark red-brown colours.

See the description of typical forma drobnołuszczak fioletowoczarniawy (Pluteus podospileus). Forma minutissimus differs from it in homogeneously coloured surface of the stipe, lacks brown fibrils, sporadically with fibrils only at the base of stipe.

space

występowanie

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20040619.1.04 - Pluteus podospileus f. minutissimus; luzni les, Svaty Jur, Słowacja
040619-1
/luzni les, Svaty Jur, Słowacja/ #8