red listGREJ
· Czerwona Lista — V–narażony na wymarcie

Perenniporia medulla-panis (Jacq.) Donk

trwałoporka różnobarwna porzyca chlebowa