grzyby.pl

Perenniporia medulla-panis (Jacq.) Donk

trwałoporka różnobarwna, porzyca chlebowa
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Perenniporia medulla-panis (trwałoporka różnobarwna)
22.05.2007, pow. kielecki; copyright © by Marcin Fałdziński
Perenniporia medulla-panis (trwałoporka różnobarwna)
Perenniporia medulla-panis (trwałoporka różnobarwna)
Perenniporia medulla-panis (trwałoporka różnobarwna)

opis

Perenniporia medulla-panis (trwałoporka różnobarwna)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Perenniporia medulla-panis (trwałoporka różnobarwna)
W kopalniach i drewnie konstrukcyjnym budynków, w lasach na leżących pniach martwych drzew liściastych, szczególnie dębów; owocniki w przeciągu całego roku.W kopalniach i drewnie konstrukcyjnym budynków, w lasach na leżących pniach martwych drzew liściastych, szczególnie dębów; owocniki w przeciągu całego roku.
Statusy czerwonej listy. [125]: V–narażony na wymarcie

znaczenie gospodarcze

Powoduje intensywną białą zgniliznę drewna.Powoduje intensywną białą zgniliznę drewna.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20070522.66476.mf - Perenniporia medulla-panis (trwałoporka różnobarwna); pow. kielecki
070522-66476
leg. Marcin Fałdziński, det. Marcin Piątek
/pow. kielecki/ #32