takson nie ujęty w czekliście

Typhula spathulata (Corner) Berthier

GREJ: ID295519 (© autora fot.); copyright © by GREJ