grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Typhula spathulata (Corner) Berthier

Typhula Typhula Typhula TyphulaTyphulapałecznica zmienna (Typhula variabilis)Typhula incarnata
GREJ: ID295519 (© autora fot.); copyright © by GREJ