Tx: 2404
grzyby.pl

Bulgaria inquinans (Pers.) Fr.

prószyk brudzący
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Bulgaria inquinans (prószyk brudzący)
pokrój
Bulgaria inquinans (prószyk brudzący)
pokrój

owocnik

Bulgaria inquinans (prószyk brudzący)
młode owocniki
Bardzo młode owocniki kulistawe, z wiekiem otwierają się na szczycie i przyjmują formę płytko-miseczkowatą do grubego krążka, 10-30(50) mm szerokości, zwykle w pozrastanych grupach po kilka; zewnętrzna powierzchnia owocnika ziarnista, otrębiastej, początkowo jasnobrązowa, potem rdzawobrązowa do ciemnobrązowej, matowa; powierzchnia miseczki jest zarodnikonośna, gładka, połyskująca, czarna lub ciemnobrązowa.

space

Very young sporocarps subspherical, with age rupture at the top and become shallowly cup-like or in the shape of a thick disk, 10-30(50) mm across, usually in groups of several concrescent; outer surface of the fruiting body granular, branlike, initially pale brown, later rusty-brown to dark brown, dull; surface of the cup fertile, smooth, lustrous, black or dark brown.

space

zarodniki

Wysyp zarodników czarny; brudzą palce przy dotknięciu powierzchni miseczki. Zarodniki wydłużone, elipsoidalne, gładkie, brązowe, 11-14 x 6-7 µm.
Spore print black; fingers stained on touching the surface of the cup. Spores elongate, ellipsoid, smooth, brown, 11-14 x 6-7 µm.

występowanie

Jest w czekliście Chmiel (2006). [140]
Od października do marca, zwykle w grupach na korze obumarłych gałęzi i kłód dębów, rzadziej innych drzew liściastych (grabów, wiązów, buka, kasztanowca).
Winter part of the year, gregarious on bark of dead oak braches, rarely other deciduous trees.

jadalne czy trujące? 🟡

uwagi

Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
Exidia glandulosa (kisielnica trzoneczkowa) · GREJ: ID54351 (© autora fot.)
Kisielnica trzoneczkowa (Exidia glandulosa) ma podobnie wyglądające owocniki, wyrastają także na martwym drewnie dębów i innych drzew liściastych. Łatwo je odróżnić po wysypie zarodników który jest u tego gatunku biały, a nie czarny, przy dotyku nie brudzący palców.
kisielnica trzoneczkowa (Exidia glandulosa) has similar sporocarps, growing also on dead oak and other deciduous wood. Easy to recognize by spore print, which in this species is white, not black, and it does not stain fingers on touch.

wybrane okazy · selected collections

#2
98 09 28 - 5a
leg. Marek Snowarski
/Puszcza Białowieska/
#7
05 09 15 - 2
/Puszcza Białowieska/
#14
06 09 09 - 3
/okolice Milicza/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2003)[1263]Adamczyk (2003) Grzyby wielkoowocnikowe zespołów Tilio-Carpinetum melittetosum i Calamagrostio-Quercetum petraeae rezerwatu leśnego Zielona Góra w północnej części Wyżyny Częstochowskiej. Ziemia Częstochowska 31: 123-138.[1263], Adamczyk (2007a)[1268]Adamczyk (2007a) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu Babsk w województwie łódzkim na tle przemian jego szaty roślinnej. Parki nar. Rez. Przyr. 26(2): 3-16.[1268], Adamczyk (2011)[1272]Adamczyk (2011) Strukturalno-funkcjonalna charakterystyka zbiorowisk macromycetes w fitocenozach leśnych projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 154-166[1272], Adamczyk et al. (2012)[1278]Adamczyk et al. (2012) Factors shaping communities of pyrophilous macrofungi in microhabitats destroyed by illegal campfires.[1278], Bartoszek & Mleczko (2019)[1301]Bartoszek & Mleczko (2019) Przyroda Gorczańskiego Parku Narodowego.[1301], Bujakiewicz (2001)[1334]Bujakiewicz (2001) Macrofungi of the Querco-Ulmetum minoris association in the Ostrów Panieński reserve on the Vistula river (N Poland).[1334], Bujakiewicz (2003)[1338]Bujakiewicz (2003) Puszcza Białowieska ostoją rzadkich i zagrożonych grzybów wielkoowocnikowych.[1338], Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego. W: Wołoszyn B. W., Jaworski A., Szwagrzyk J. (red.). Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza: 215-257[1339], Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344], Bujakiewicz & Kujawa (2000)[1345]Bujakiewicz & Kujawa (2000) Macrofungi of manorial park in Turew near Poznań.[1345], Bujakiewicz & Kujawa (2010)[1346]Bujakiewicz & Kujawa (2010) Grzyby wielkoowocnikowe wybranych rezerwatów przyrody Puszczy Białowieskiej.[1346], Chlebicki (2008)[1393]Chlebicki (2008) Grzyby nadrzewne Gorców.[1393], Fiedorowicz (2009)[1441]Fiedorowicz (2009) The participation of macromycetes in selected forest communities of the Masurian Landscape Park (NE Poland).[1441], Fiedorowicz (2020)[1444]Fiedorowicz (2020) Grzyby wielkoowocnikowe Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. W: Szymczyk R. (red.). 35 lat Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Monografia Przyrodnicza. Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, Kwidzyn: 64-80[1444], Flisińska (2000)[1448]Flisińska (2000) Studies on the macromycetes of the Janów Forests Landscape Park (SE Poland).[1448], Flisińska (2000)[1449]Flisińska (2000) Characteristics of the macromycetes of the reservation Łęka.[1449], Friedrich (2002)[1455]Friedrich (2002) Selected Ascomycota and Basidiomycota from Cedynia Landscape Park (NW Poland).[1455], Friedrich (2006)[1457]Friedrich (2006) Threatened and protected macromycetes in the Wkrzańska Forest.[1457], Gierczyk & Kujawa (2020)[1487]Gierczyk & Kujawa (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland).[1487], Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2015)[1491]Gierczyk et al. (2015) XX Jubileuszowa Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1491], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Gierczyk et al. (2018)[1509]Gierczyk et al. (2018) XXIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1509], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Gierczyk et al. (2019)[1510]Gierczyk et al. (2019) XXIV Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1510], Gorczak et al. (2020)[1517]Gorczak et al. (2020) 18th Congress of European Mycologists Bioblitz 2019 – naturalists contribute to the knowledge of mycobiota and lichenobiota of Białowieża Primeval Forest.[1517], Halama & Panek (2000)[1558]Halama & Panek (2000) Macromycetes of various habitats of the nature reserve "Łężczok" near Racibórz (SW Poland).[1558], Halama & Romański (2010)[1565]Halama & Romański (2010) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1565], Hoffeins et al. (2017)[1589]Hoffeins et al. (2017) Checklist of Macromycetes (Fungi) from the Wyskok village in Masurian Lakeland, NE Poland.[1589], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kozłowska et al. (2015)[1705]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part II. A checklist of microfungi and larger Ascomycota.[1705], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Kozłowska et al. (2019)[1707]Kozłowska et al. (2019) Checklist of microfungi and larger ascomycetes of Białowieża Forest.[1707], Kryza i Puciata (2009)[1726]Kryza i Puciata (2009) Grzyby (Fungi) i śluzowce (Myxomycetes) rezerwatu przyrody ? Kuźnik ?. W: Owsianny P.M. (red.). Rynna Jezior Kuźnickich i rezerwat przyrody Kuźnik - bioróżnorodność, funkcjonowanie, ochrona i edukacja. Muzeum Stanisława Staszica Piła. 77-93[1726], Kudławiec (2015)[1739]Kudławiec (2015) Materiały do bioty grzybów wielkoowocnikowych Macromycetes Nadleśnictwa Polanów. W: Dominik J. (red.). Szóste Dni Różnorodności Biologicznej w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Lasy Środkowopomorskie. Polanów, Wyd. EKWITA, Słupsk: 13-35[1739], Kudławiec & Misiuna (2014)[1744]Kudławiec & Misiuna (2014) Grzyby wielkoowocnikowe macromycetes Góry Wierzejskiej w Górach Świętokrzyskich.[1744], Kujawa (2005)[1750]Kujawa (2005) "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005.[1750], Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752], Kujawa (2009a)[1753]Kujawa (2009a) Grzyby wielkoowocnikowe. W: Okołów C., Karaś M., Bołbot A. Białowieski Park Narodowy. Poznać - Zrozumieć - Zachować. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 87-110[1753], Kujawa & Gierczyk (2007)[1769]Kujawa & Gierczyk (2007) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Podsumowanie roku 2006.[1769], Kujawa & Gierczyk (2010)[1770]Kujawa & Gierczyk (2010) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007.[1770], Kujawa et al. (2012)[1800]Kujawa et al. (2012) Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park (NE Poland). II. Macromycetes.[1800], Kujawa et al. (2013)[1796]Kujawa et al. (2013) XX wystawa grzybów w Tucholskim Parku Krajobrazowym.[1796], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kujawa et al. (2020)[1799]Kujawa et al. (2020) XXV wystawa grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1799], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Lisiewska (2006)[1840]Lisiewska (2006) Endangered macrofungi of selected nature reserves in Wielkopolska.[1840], Ławrynowicz (2001)[1859]Ławrynowicz (2001) Grzyby południowo-wschodniej części Borów Tucholskich.[1859], Ławrynowicz et al. (2002)[1863]Ławrynowicz et al. (2002) Macrofungi of Aceri-Tilietum and Tilio-Carpinetum in the "Dolina Rzeki Brdy” nature reserve in the Bory Tucholskie (NW Poland).[1863], Ławrynowicz i in. (2002a)[1864]Ławrynowicz i in. (2002a) Obserwacje mikologiczne w rezerwacie ? Dolina rzeki Brdy ? w Borach Tucholskich. W: Ławrynowicz M., Rózga B. (red.) Tucholski Park Krajobrazowy 1985-2000 stan poznania. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 384-405[1864], Ławrynowicz i in. (2004)[1866]Ławrynowicz i in. (2004) Grzyby Borów Tucholskich. W: Krasicka-Korczyńska E., Korczyński M. (red.). Wycieczki geobotaniczne Region kujawsko-pomorski. Oddział PTB w Bydgoszczy, Oddział PTB w Toruniu: 23-32.[1866], Narkiewicz (1997)[1984]Narkiewicz (1997) Osobliwości mikologiczne w parkach Jeleniej Góry.[1984], Pietras et al. (2016)[2079]Pietras et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe.[2079], Piętka (2013)[2090]Piętka (2013) Czynna ochrona zagrożonych grzybów nadrzewnych w lasach. Rozprawy Naukowe i Monografie. Wydawnictwo SGGW Warszawa[2090], Piskorski (2021)[2104]Piskorski (2021) Świat grzybów w Bolimowskim Parku Krajobrazowym.[2104], Piskorski i Majda (2019)[2107]Piskorski i Majda (2019) Grzyby w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich. Różnorodność kształtów i kolorów. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Euro Pilot Sp.oo, Łódź.[2107], Salamaga & Slusarczyk (2014)[2188]Salamaga & Slusarczyk (2014) Diversity of macromycetes in the Białaczów nature reserve (Central Poland).[2188], Stasińska (2000)[2220]Stasińska (2000) Rzadkie macromycetes Ińskiego Parku Krajobrazowego. W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 97-107[2220], Stasińska & Sotek (2016)[2255]Stasińska & Sotek (2016) New data to the knowledge of macrofungi of Wolin National Park.[2255], Świerkosz et al. (2018)[2408]Świerkosz et al. (2018) Nowe stanowiska grzybów makroskopijnych w Sudetach i na ich Przedgórzu.[2408], Wilga (2000)[2432]Wilga (2000) Makrogrzyby (Macromycetes) doliny Samborowo w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy).[2432], Wilga (2001a)[2434]Wilga (2001a) Przyczynek do poznania grzybów wielkoowocnikowych (macromycetes) w dawnej Puszczy Sztumskiej (województwo pomorskie). Acta Bot. Cassubica 2: 143-147[2434], Wilga (2002)[2437]Wilga (2002) Ginące i zagrożone gatunki grzybów wielkoowocnikowych w Lasach Oliwskich.[2437], Wilga (2004)[2440]Wilga (2004) Chronione i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (Pomorze Gdańskie).[2440], Wilga (2004)[2441]Wilga (2004) Grzyby wielkoowcnikowe (macromycetes) Doliny Zielonej (Lasy Oliwskie).[2441], Wilga & Ciechanowski (2007)[2470]Wilga & Ciechanowski (2007) Ostoja grzybów wielkoowocnikowych i śluzowców w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy).[2470], Wilga & Wantoch-Rekowski (2011)[2475]Wilga & Wantoch-Rekowski (2011) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu przyrody „Zamkowa Góra” w Kaszubskim Parku Krajobrazowym (Pojezierze Kaszubskie).[2475], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wojewoda (2002)[2506]Wojewoda (2002) Grzyby wielkoowocnikowe Arboretum Bolestraszyce.[2506], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 13:59 1 znaleziska Bulgaria inquinans (prószyk brudzący) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

bez ATPOL 148100 AB94 25144 26113 45937 BB11 53831 BC17 70303 CD96 328393 CE36 328395 CE47 253382 FD31 310244

ID 25 144 oznaczenie: Bulgaria inquinans; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,6 km na SE od Glinnej, AB94; data zbioru: 12 lis 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowo-dębowy, na powalonym pniu dębu, pojedynczo i w grupach - kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, u Kustosza bazy - 2/GD/30.01.06; uwagi: fot.25583; wiadomość edytowana przez Grazyna Domian 03.grudnia.2005! [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

25583

ID 26 113 oznaczenie: Bulgaria inquinans; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2 km na NW od Glinnej, AB94; data zbioru: 5 gru 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las dębowy z domieszką buka i jesionu, na leżącym od roku dębowym pniu, w wiązkach, łącznie kilkadzisiąt owocników na dwóch kłodach; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/GD/26.03.06; uwagi: fot.26621 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

26621

ID 45 937 oznaczenie: Bulgaria inquinans; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 0,8 m na SW od Szczecina, AB94; data zbioru: 30 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy z domieszką grabów i osik, leżąca kłoda grabowa, gromadnie kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian, det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/GD/22.07.07; uwagi: fot.59313 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18 (3-4): 3-70;

59313

ID 53 831 oznaczenie: Bulgaria inquinans; lokalizacja: Zachodniopomorskie, pow.Kołobrzeski, gm.Dygowo, torfowisko Stramniczka, BB11; data zbioru: 1 lut 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Torfowisko z pojedynczymi drzewami na wyniesieniach gruntu, Na pniu żywego dębu, na wys. 0,5 - 2,0 m., Pojedynczo i w skupieniach niepozrastanych owocników.; leg. Tadeusz Twardy, det. Piotr Perz; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/TT/9.02.07; uwagi: fot.74653 fot.74654 fot.74655 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

74653
74654
74655

ID 70 303 oznaczenie: Bulgaria inquinans; lokalizacja: Rez. Kuźnik, woj. wielkopolskie, BC17; data zbioru: 1 lip 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: sosna, brzoza, dąb, na schodach wykonanych z dębowych bali, kilkanaście owocników; leg. det. Robert Puciata; eksykat: u zgłaszającego E289; uwagi: fot.104904 [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

104904

ID 148 100 oznaczenie: Bulgaria inquinans; lokalizacja: Wigierski Park Narodowy, ok 0,5 km na zach od jeziora Małe Samle; data zbioru: 12 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd, na kłodzie drzewa liściastego, jak na zdjęciach; leg. det. Wiesław Fałtynowicz; eksykat: nie; uwagi: fot.281583 fot.281584 fot.281585 [notatka: nie] [fotografie: tak];

281583
281584
281585

ID 253 382 oznaczenie: Bulgaria inquinans; lokalizacja: 300 m na S-E od zabudowań Piask, pow. kluczborski, woj. opolskie, CE47; data zbioru: 26 lis 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, z domieszk± dębów szypułkowych i czerwonych, na żerdziach dębowych ogradzaj±cych mrowisko, na dwóch żerdziach, na długo¶ci 2 m; leg. Piotr Zawada, det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak, wyslę Ani; uwagi: Nadle¶nictwo Kluczbork Le¶nictwo Nasale, oddział 17. Gmina Byczyna. Omówiony w w±tku:[bf:723004]; fot.730207 fot.730208 fot.730209 fot.730210 fot.730211 [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 723004 ;

ID 328 393 oznaczenie: Bulgaria inquinans; lokalizacja: 600 m na W od Namysłak, pow. OSTRÓW WIELKOPOLSKI, woj. wielkopolskie, CD96; data zbioru: 10 lis 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na konarze dębu, kilka osobników; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę; uwagi: Nadleśnictwo Taczanów Leśnictwo Biskupice, oddział 615, Gmina Sieroszewice. Na chusteczce wyraźnie widoczne ciemne zarodniki.; fot.1118346 fot.1118347 fot.1118348 fot.1118349 fot.1118350 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1118346
1118347
1118348
1118349
1118350

ID 328 395 oznaczenie: Bulgaria inquinans; lokalizacja: 100 m na n od Łęki Opatowskiej, pow. kępiński, woj. wielkopolskie, CE36; data zbioru: 17 paź 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, z przewagą brzozy, pojedyncze buki, na stercie ściętych pniaków buka, płatowo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę; uwagi: Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicach, oddział 38. Gmina Łęka Opatowska. Po dotknięciu zarodniki brudziły palce.; fot.1118362 fot.1118363 fot.1118364 fot.1118365 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1118362
1118363
1118364
1118365
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji