jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Parmelia serrana A. Crespo, M.C. Molina et D. Hawksw.

tarczownica iberyjska