grzyby.pl

Xenasmatella vaga (Fr.) Stalpers

żylaczka żółtobrązowa
Phlebiella sulphurea (Pers.) Ginns & M.N.L. Lefebvre [główna w czekliście] · Phlebiella vaga (Fr.) P. Karst. · Trechispora vaga (Fr.) Liberta
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Owocniki w przeciągu roku, na zmurszałym drewnie drzew liściastych i iglastych, także na drewnie konstrukcyjnym.Owocniki w przeciągu roku, na zmurszałym drewnie drzew liściastych i iglastych, także na drewnie konstrukcyjnym.