takson nie ujęty w czekliście

Phlebia segregata (Bourdot et Galzin) Parmasto

⇑ Phlebia
skróty strony i portalu