grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Phlebia segregata (Bourdot et Galzin) Parmasto

Phlebia Phlebia Phlebia PhlebiaPhlebiaPhlebia subserialisPhlebia subcretacea