grzyby.pl

Phlebia segregata (Bourdot et Galzin) Parmasto

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Phlebia Phlebia Phlebia PhlebiaPhlebiażylak kremowobrązowy (Phlebia subserialis)Phlebia subcretacea