grzyby.pl

Pseudoplectania nigrella (Pers.) Fuckel

czareczka czarniutka
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Pseudoplectania nigrella (czareczka czarniutka)
Pseudoplectania nigrella (czareczka czarniutka)
Pseudoplectania nigrella (czareczka czarniutka)
Pseudoplectania nigrella (czareczka czarniutka)
Pseudoplectania nigrella (czareczka czarniutka)
Pseudoplectania nigrella (czareczka czarniutka)
Pseudoplectania nigrella (czareczka czarniutka)
Pseudoplectania nigrella (czareczka czarniutka)

występowanie

Jest w czekliście Chmiel (2006). [140]
Na drewnie drzew iglastych.

wybrane okazy · selected collections

#17
mirki2.070318-1
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski
#13
mirki2.050411-1
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Chmiel, M.A., 2006 — Krytyczna lista wielkoowocnikowych grzybów workowych Polski. Checklist of Polish larger Ascomycetes. [140]
znaleziska Pseudoplectania nigrella na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

BB-00 298514 BB-11 256744 CA-79 197576 CA-86 198637 CA-89 163235 90044 162670 197119 127516 91109 CA-99 367342 CB-07 162624 CB-14 280574 235776 CB-24 280535 233267 CB-25 256281 EC-36 298029 EE-43 357784 357783 FE-97 340202 FG-55 261104 GC-01 198280 GC-04 214088 GC-11 198233 198232 198231

ID90044 Pseudoplectania nigrella; Gdańsk Rębiechowo, CA-89; 2008.01.19; Las mieszany,buk,sosna,dąb,brzoza,świerk; W ilgotnej ściółce pod świerkami Kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 146135 fot. 146136
Stanowisko obserwuję od trzech lat

ID91109 Pseudoplectania nigrella; Gdańsk Rębiechowo, CA-89; 2008.01.29; Las mieszany,świerk,sosna,dąbbrzozasosna; W ścółce świerkowej Kilka owocników w rozproszeniu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 148444 fot. 148445
500 m. od poprzednio zgłoszonego stanowiska

ID127516 Pseudoplectania nigrella; Gdańsk Klukowo-Rębiechowo, CA-89; 2009.03.28; Ruderalny,rozszabrowany las mieszany; w ściółce pod świerkami 6 owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: Powtórzenie stanowiska ID 91109
Na stanowisku ID 90044 nie ma żadnego owocnika jak i świerków...
Las jest ograbiany przez ludzi z wioski jak i pobliskiego osiedla.Widać po bardzo nie fachowo ściętych drzewach...
fot. 232018
N 54*22,843'
E 18*29,461'
143 m.npm

 ID162624  Pseudoplectania nigrella; Szymbark Rezerwat przyrody Szczyt Wieżyca, pow. Kartuzy, woj. pomorskie, CB-07; 2010.04.04; Las mieszany sosna,dąb,brzoza,buk,świerk; w mchu,ściółce wokół korzeni świerków kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MWR/12.01.11, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 327418 fot. 327419 fot. 327420
N 54*13,226'
E 018*07,240'
301 m.npm.

ID162670 Pseudoplectania nigrella; Gdańsk Matemblewo TPK odz.122, woj. pomorskie, CA-89; 2010.04.01; Las świerkowy,mszysty; w mchu,ściółce wokół korzeni świerków kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak Wykaz grzybów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
uwagi: fot. 327641 fot. 327642

N 54*23,370'
E 018*32,234'
145 m.npmfot. 327643

ID163235 Pseudoplectania nigrella; Gdańsk Oliwa dolina Czystej wody TPK, woj. pomorskie, CA-89; 2010.04.13; las mieszany z dominacją świerka,buk,brzoza,sosna,dąb; w mchach w ściółce pod świerkami w miejscu wilgotnym jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak Wykaz grzybów TPK Gdańsk
uwagi: fot. 330333
N 54*24,298'
E 018*31,244'
80 m.npm

ID197119 Pseudoplectania nigrella; TPK Gdańsk Oliwa, pow. gdański, woj. pomorskie, CA-89; 2012.02.29; Mszysty las iglasty-świerk,modrzew,sosna; w mchu,ziemi 6 owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 473308 fot. 473309
Forma ochrony-Trójmiejski PK

ID197576 Pseudoplectania nigrella; TPK Gdańsk Osowa obwodowa Trójmiasta, pow. gdański, woj. pomorskie, CA-79; 2012.03.27; las bukowy z domieszką świerka,dębu; w mszystej ściółce pod świerkami kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 477189
forma ochrony-Trójmiejski P.K.

ID198231 Pseudoplectania nigrella; 2,5 km na SE od miejscowości Ciasne, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-11; 2012.04.29; wilgotny las świerkowy; na ziemi oraz na korzeniach świerka porośniętych mchem stanowisko dość silne, liczebność trudna do określenia ze względu na dość rozległy obszar wystepowania grzybów , w przybliżeniu około 50 szt.; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 482032 fot. 482033

ID198232 Pseudoplectania nigrella; 2 km na SE od miejscowości Ciasne, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-11; 2012.04.29; Brzeg sztucznego zbiornika wodnego porośniety w tym miejscu lasem świerkowym; Na ziemi pomiędzy rosnącym świerkiem a mocno już zbutwiałym pniakiem brzozowym. na dość małej przestrzeni, około 30 owocników.; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 482037 fot. 482038

ID198233 Pseudoplectania nigrella; 2 km na SE od miejscowości Ciasne, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-11; 2012.04.29; Brzeg sztucznego zbiornika wodnego porośnięty w tym miejscu lasem świerkowym ale z butwiejącymi pniakami po uprzednio wyciętych brzozach.; Owocniki wybitnie skupione wokół butwiejącego pnia brzozy, na wystających korzeniach oraz na leżących na wilgotnej ziemi gałązkach. kilkadziesiąt owocników wokół pnia.; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 482043 fot. 482044 fot. 482045

ID198280 Pseudoplectania nigrella; 1,5 km na E od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 2012.04.16; las świerkowy na terenie wilgotnym; na ściółce kilkanaście owocników; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Zdjęcia pochodzą z dnia 2012.04.16, owocniki zebrane 2012.05.02 (w czasie robienia zdjęć nie były jeszcze zupełnie dojrzałe).
fot. 482330fot. 482331

ID198637 Pseudoplectania nigrella; Rezerwat Leśne Oczko, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-86; 2012.04.29; Bór bagienny sosna,świerk,brzoza omszona; ściółka świerkowa kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 484617
Obszar Natura 2000 Lasy Mirachowskie

 ID214088  Pseudoplectania nigrella; około 1.5 km na SE od Ostrowa Południowego, pow. sokólski, woj. podlaskie, GC-04; 2013.05.26; las świerkowy w średnim wieku; na ziemi kilkadziesiat owocników na powierzchni około 1 metra kwadratowego; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF/BF/MG/130526/1001, tak, notatka: nie
uwagi: Pomimo dość późnej pory jak na ten gatunek, owocniki były w bardzo dobrej kondycji, średnica największych dochodziła do 35 mm.
fot. 562275fot. 562276fot. 562277fot. 562278

ID233267 Pseudoplectania nigrella; Lipusz, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-24; 2014.03.06; las świerkowy; mchy, drewno kilkadziesiąt owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK, tak, notatka: tak, Grzyby Nadleśnictwa Lipusz MWR 2014
uwagi: fot. 655317fot. 655318
siedlisko
fot. 655319

ID235776 Pseudoplectania nigrella; Szklana Huta/Lipusz, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-14; 2014.04.15; świerk, zagłebienie w terenie nieco podmokłe; mech dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK, tak, notatka: Grzyby Nadleśnictwa Lipusz
uwagi: fot. 664088

ID256281 Pseudoplectania nigrella; Kalisz, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-25; 2015.03.12; brzeg stawu, świerk, brzoza, olsza; ziemia, igliwie kilkadziesiąt w grupach; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 742746 fot. 742747

 ID256744  Pseudoplectania nigrella; 700 m SW od m. Pustary, pow. kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB-11; 2015.03.24; świerczyna; na ziemi w mchu na zmurszałych kawałkach drewna pojedynczo, 2 owocniki; leg. Tadeusz Twardy; det. tadeusz kowalski; eksykat: BGF/BF/TT/150324/0002, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 745193

 ID261104  Pseudoplectania nigrella; przy niebieskim szlaku, kilka km od Nowego Łupkowa, pow. sanocki, woj. podkarpackie, FG-55; 2015.05.31; w mchu, pod świerkami; na ziemi 4 owocniki, 3 razem i 1 kilkanaście cm od nich; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: BGF/BF/AH/150531/0002, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 760065 fot. 760066 fot. 760067

ID280535 Pseudoplectania nigrella; Borsztal, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-24; 2016.04.21; świerczyna; pień świerka jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy BG, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 837595

ID280574 Pseudoplectania nigrella; Lipusz, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-14; 2016.04.21; świerk, podrost buka, czeremcha; korzenie świerka kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy BG, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 837823 fot. 837824

ID298029 Pseudoplectania nigrella; Święte Miejsce,gmPrzasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-36; 2017.03.30; plac przykościelny,pojedyncze dęby,lipy i jeden wiekowy świerk; na ziemi we mchach pod świerkiem grupa ok.30 owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 912022 fot. 912023 fot. 912024 fot. 912025 fot. 912026 fot. 912027

ID298514 Pseudoplectania nigrella; 1,2 km na W od m. Obroty, oddz. 196 d Nadl. Gościno, pow. kołobrzeski, woj. zachodniopomorskie, BB-00; 2017.04.17; sosna z udziałem świerka; na ziemi pod świerkiem pojedynczo i w grupach, około 20 owocników; leg. Tadeusz Twardy; det. tadeusz kowalski; eksykat: Tak - będzie wysłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 914366 fot. 914367

ID340202 Pseudoplectania nigrella; Szklarnia, pow. janowski, woj. Lubelskie, FE-97; 2018.04.10; Las jodłowy z domieszką świerka; na ziemi pod świerkiem pojedynczo, kilka owocników; leg. Robert Kozak; det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, zostanie wysłany do Błażej Gierczyk, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1159758.html
uwagi: fot. 1194025

 ID357783  Pseudoplectania nigrella; Około 1 km na N od miejscowości Mokra, gm. Stąporków, pow. konecki, woj. świętokrzyskie, EE-43; 2021.05.03; Las mieszany - sosny, świerki, brzozy, dęby i osiki.; Owocniki na zmurszałej sosnowej gałęzi. I tylko na gałęzi. Kilka sztuk.; leg. Jan Kochanowski; det. B.Gierczyk.; eksykat: BGF0009184, Tak, w wątku.
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1221564.html

 ID357784  Pseudoplectania nigrella; 1,2 km na południe od miejscowości Stąporków., pow. konecki, woj. świętokrzyskie, EE-43; 2021.05.03; Owocniki rosną co roku na kilkumetrowym odcinku piaszczystej łaty, wzdłuż drogi leśnej, biegnącej przez las jodłowy, pośród porostów i jastrzębca kosmaczka. Wyrastają bezpośrednio z piachu. W pobliżu samosiejki sosny zwyczajnej i 2 młode drzewka dębu szypułkowego.; ; leg. Jan Kochanowski; det. B.Gierczyk; eksykat: BGF0009183, Tak, w wątku.
uwagi: Owocniki: kolor wewnętrzny miseczki - czarny; na zewnątrz - brązowy, matowy, filcowy?, z taką jakby obwódką/koronką na krawędzi. Zazwyczaj osiągają rozmiary około 1 cm.

https://www.bio-forum.pl/messages/33/1221479.html

ID367342 Pseudoplectania nigrella; Bąkowo k. Gdańska, Lasy Otomińskie, pow. gdański, woj. pomorskie, CA-99; 2023.04.16; monokultura świerkowa; ziemia kilkadziesiąt owocników; leg. Jolanta Sęktas; det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza, tak
uwagi: fot. 1424709 fot. 1424710 fot. 1424711 fot. 1424712 fot. 1424713

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji