grzyby.pl

Punctularia strigosozonata (Schwein.) P.H.B. Talbot

skórniczka kasztanowobrązowa
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach, na martwych pniach i gałęziach drzew liściastych, np. osiki lub wierzby; jesienią.W lasach, na martwych pniach i gałęziach drzew liściastych, np. osiki lub wierzby; jesienią.
Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony