grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Hypogymnia farinacea Zopf

pustułka oprószona
Hypogymnia bitteriana (Zahlbr.) Räsänen
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Hypogymnia Hypogymnia Hypogymnia HypogymniaHypogymniapustułka brunatniejąca (Hypogymnia austerodes)pustułka rozdęta (Hypogymnia vittata)