jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Hypogymnia farinacea Zopf

pustułka oprószona
Hypogymnia bitteriana (Zahlbr.) Räsänen