grzyby.pl

Fam. Pyronemataceae

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Pezizales Pezizales Pezizales PezizalesPezizalesdzbankówkowate (Sarcosomataceae)smardzowate (Morchellaceae)