Tx: 1680
grzyby.pl

Fomitopsis pulvina (Pers.) Spirin et Vlasák

porojęzyk dębowy
Buglossoporus pulvinus (Pers.) Donk · Buglossoporus quercinus (Schrad.) Kotl. et Pouzar [gł. w czekl.] · Piptoporus quercinus (Schrad.) P. Karst.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Fomitopsis pulvina (porojęzyk dębowy)
Fomitopsis pulvina (porojęzyk dębowy)
Fomitopsis pulvina (porojęzyk dębowy)
Fomitopsis pulvina (porojęzyk dębowy)
Fomitopsis pulvina (porojęzyk dębowy)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. I.45 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§7.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
Na żywych, rzadziej na martwych, pniach dębu; lipiec-sierpień. Pasożyt i saprotrof.
Czerwona Lista[125] — E–wymierający - krytycznie zagrożony
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Domański (1967)[2693]Domański (1967) Specyfika mikoflory nadrzewnej Białowieskiego Parku Narodowego ze szczególnym uwzględnieniem grzybów z rzędu Aphyllophorales.[2693], Domański et al. (1967)[1054]Domański et al. (1967) Grzyby (Mycota). Tom 3. Podstawczaki (Basidiomycetes). Bezblaszkowe (Aphyllophorales). Żagwiowate II (Polyporaceae pileatae), szczeciniakowate II (Mucronoporaceae pileatae), lakownicowate (Ganodermataceae), bondarcewowate (Bondarzewiaceae), boletkowate (Boletopsidaceae), ozorkowate (Fistulinaceae).[1054], Domański Z. (1997)[2719]Domański Z. (1997) Nowe stanowiska rzadkich i interesujących grzybów w Polsce.[2719], Holec et al. (2019)[1593]Holec et al. (2019) Macrofungi on fallen oak trunks in the Białowieża Virgin Forest - ecological role of trunk parameters and surrounding vegetation.[1593] (as: Piptoporus quercinus), Karasiński (2014)[1640]Karasiński (2014) Puszczańskie rarytasy.[1640] (as: B. pulvinus), Karasiński & Wołkowycki (2015)[1648]Karasiński & Wołkowycki (2015) An annotated and illustrated catalogue of polypores (Agaricomycetes) of the Białowieża Forest (NE Poland).[1648] (as: B. pulvinus), Kujawa (2009a)[1753]Kujawa (2009a) Grzyby wielkoowocnikowe. W: Okołów C., Karaś M., Bołbot A. Białowieski Park Narodowy. Poznać - Zrozumieć - Zachować. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 87-110[1753], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898] (as: B. pulvinus), Niemelä (2013)[2006]Niemelä (2013) Grzyby poliporoidalne Puszczy Białowieskiej. Klucz do oznaczania wraz z opisami gatunków. Białowieski Park Narodowy. Białowieża.[2006] (as: B. pulvinus), Spirin et al. (2024)[3743]Spirin et al. (2024) The genus Fomitopsis (Polyporales, Basidiomycota) reconsidered.[3743] (jako Fomitopsis pulvinata), Szczepkowski (2020)[2309]Szczepkowski (2020) Porojęzyk dębowy Buglossoporus quercinus (Schrad.) Kotl. & Pouzar.[2309], Szczepkowski et al. (2019)[2330]Szczepkowski et al. (2019) Buglossoporus quercinus, a rare wood-inhabiting fungus on ancient oak trees in Poland: ecology, distribution and extinction risk assessment.[2330]

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji