grzyby.pl

Buglossoporus quercinus (Schrad.) Kotl. et Pouzar

porojęzyk dębowy
Buglossoporus pulvinus (Pers.) Donk · Piptoporus quercinus (Schrad.) P. Karst.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Fomitopsidaceae Fomitopsidaceae Fomitopsidaceae FomitopsidaceaeFomitopsidaceaejamkówka kurczliwa (Cartilosoma ramentaceum)gmatwek dębowy (Daedalea quercina)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. I.45 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§7.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
Na żywych, rzadziej na martwych, pniach dębu; lipiec-sierpień. Pasożyt i saprotrof.Na żywych, rzadziej na martwych, pniach dębu; lipiec-sierpień. Pasożyt i saprotrof.
Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony