grzyby.pl
niejadalny

Polyporus badius (Pers.) Schwein. (1832)

żagiew kasztanowa, żagiew czarnotrzonowa
Polyporus picipes Fr.
Polyporus badius (żagiew kasztanowa)
14.09.2004, Turew k. Kościana; copyright © by Marek Snowarski
Polyporus badius (żagiew kasztanowa)
Polyporus badius (żagiew kasztanowa)

opis

Polyporus badius (żagiew kasztanowa)
Owocnik zbudowany z kapelusza i trzonu. Kapelusz kasztanowatobrązowy do czerwonobrązowego i niemal czarnego, na brzegu jaśniejszy, nagi, skórka żelatynowata, lśniąca, owocnik wygląda jak polakierowany; okrągły lub łopatowaty, początkowo wypukły, potem płaski lub lejkowaty, 20 – 200 mm średnicy, cienki, 1 – 3 mm grubości; powierzchnia gładka lub drobno promieniście pomarszczona; brzeg pofalowany, ostry, cienki.

space

Trzon aksamitnie kutnerowato owłosiony, ciemnobrązowy do czarnego, ku górze jaśniejszy; zwykle ekscentryczny, także centralny lub boczny, 10 – 50 × 5 – 20 mm, zwykle zwężający się ku podstwie, także spłaszczony lub szczątkowy.

space

Sporocarp divided into pileus and stipe. Pileus maroon to red-brown and almost black, lighter-coloured towards the margin, glabrous, cuticle gelatinous, glossy; circular or spatulate, initially convex, later plane or infundibuliform, 20 – 200 in diameter, thin, 1 – 3 mm thick; surface smooth or finely radially wrinkled; margin undulating, sharp, thin.

space

Stipe velutinously nap-pilose, dark brown to black, towards the apex lighter-coloured; usually eccentric, also central or lateral, 10 – 50 × 5 – 20 mm, commonly tapering towards the base, also compressed or rudimentary.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, cylindryczne, gładkie, hialinowe, niektóre z kroplami, nieamyloidalne, 6.5 – 8.5 × 3 – 4 µm.

Spore print white. Spores ellipsoid, cylindrical, smooth, hyaline, some with drops, inamyloid, 6.5 – 8.5 × 3 – 4 µm.

występowanie

Nieczęsty. Owocniki jednoroczne, wyrastają od wiosny do jesieni, pojedynczo lub w grupach, na pniach i pniakach drzew liściastych, zwłaszcza wierzby, olszy, topoli. Należy szukać zwłaszcza w ciepłych lasach łęgowych, w dolinach rzek.

Not common. Sporocarps annual, from spring to autumn, solitary or gregarious, on trunks and stumps of hardwood trees, particularly willow, alder, poplar. Found particularly in warm flood-plane forests.

wartość

Niejadalny. Powoduje zgniliznę drewna typu białego.

Inedible. Causes white soft rots.

uwagi

Podobny żagiew ciemnonoga (Polyporus melanopus) rośnie na korzeniach i drewnie olszy, brzozy, buku i dębu, zagrzebanym w ziemi. Kapelusz początkowo z krótkimi włoskami, jasny, ochrowy do szarobrązowego.

space

Similar żagiew ciemnonoga (Polyporus melanopus) grows on roots and wood of alder, birch, beech and oak buried in the ground. The cap initially with short hairs, light-coloured, ochre to grey-brown.

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20040914.4.04 - Polyporus badius (żagiew kasztanowa); Turew k. Kościana
040914-4
/Turew k. Kościana/ #7