grzyby.pl

Psathyrella fibrillosa (Pers.) Maire

kruchaweczka brązowoochrowa
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Psathyrella Psathyrella Psathyrella PsathyrellaPsathyrellaPsathyrella orbiculariskruchaweczka białotrzonowa (Psathyrella obtusata)

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]