Tx: 1063
grzyby.pl

Hypholoma elongatum (Pers.) Ricken

maślanka torfowcowa, łysiczka torfowiskowa
Psilocybe elongata (Pers.) J.E. Lange [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Hypholoma elongatum (maślanka torfowcowa)
Lentinellus castoreus
Hypholoma elongatum (maślanka torfowcowa)
Hypholoma elongatum (maślanka torfowcowa)
Hypholoma elongatum (maślanka torfowcowa)
Hypholoma elongatum (maślanka torfowcowa)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)

owocnik

Kapelusz

space

Trzon

space

zarodniki

Wysyp zarodników

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Na torfowiskach i w lasach iglastych oraz mieszanych, w wilgotnych miejscach, na ściółce, wśród mchów torfowców (Sphagnum), Callliergon stramineum i innych; od lata do jesieni. Saprotrof.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1339] (as: H. elongatum), Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344] (as: H. elongatum), Bujakiewicz & Kujawa (2010)[1346]Bujakiewicz & Kujawa (2010) Grzyby wielkoowocnikowe wybranych rezerwatów przyrody Puszczy Białowieskiej.[1346] (as: H. elongatum), Domian et al. (2010)[1423]Domian et al. (2010) Rezerwaty przyrody.[1423] (as: Psilocybe elongata), Fiedorowicz (2009)[1441]Fiedorowicz (2009) The participation of macromycetes in selected forest communities of the Masurian Landscape Park (NE Poland).[1441] (as: Psilocybe elongata), Fiedorowicz (2020)[1444]Fiedorowicz (2020) Grzyby wielkoowocnikowe Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. W: Szymczyk R. (red.). 35 lat Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Monografia Przyrodnicza. Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, Kwidzyn: 64-80[1444] (as: H. elongatum), Flisińska (2000)[1448]Flisińska (2000) Studies on the macromycetes of the Janów Forests Landscape Park (SE Poland).[1448], Flisińska (2002)[1451]Flisińska (2002) Grzyby Poleskiego Parku Narodowego. W: Radwan S. (red.). Poleski Park Narodowy. Monografia przyrodnicza. Orpol. Lublin: 73-83[1451], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). T. 1 & 2.[1452], Friedrich (2002)[1455]Friedrich (2002) Selected Ascomycota and Basidiomycota from Cedynia Landscape Park (NW Poland).[1455], Friedrich (2006)[1457]Friedrich (2006) Threatened and protected macromycetes in the Wkrzańska Forest.[1457], Gierczyk et al. (2013)[1502]Gierczyk et al. (2013) XVIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej.[1502] (as: H. elongatum), Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501] (as: H. elongatum), Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495] (as: H. elongatum), Grzesiak et al. (2015)[1529]Grzesiak et al. (2015) Interakcje między grzybami (Mycota) a mszakami (Bryophyta) w zbiorowiskach leśnych.[1529] (as: Psilocybe elongata), Grzesiak et al. (2017)[1533]Grzesiak et al. (2017) Grzyby makroskopowe Parku Narodowego „Bory Tucholskie".[1533] (as: Psilocybe elongata), Halama (2015)[1546]Halama (2015) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1546] (as: H. elongatum), Halama & Romański (2010)[1565]Halama & Romański (2010) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1565] (as: H. elongatum), Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643] (as: H. elongatum), Kryza i Puciata (2009)[1726]Kryza i Puciata (2009) Grzyby (Fungi) i śluzowce (Myxomycetes) rezerwatu przyrody ? Kuźnik ?. W: Owsianny P.M. (red.). Rynna Jezior Kuźnickich i rezerwat przyrody Kuźnik - bioróżnorodność, funkcjonowanie, ochrona i edukacja. Muzeum Stanisława Staszica Piła. 77-93[1726] (as: Psilocybe elongata), Kudławiec (2016)[1740]Kudławiec (2016) Grzyby wielkoowocnikowe Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Środkowopomorskie – Nadleśnictwo Polanów.[1740] (as: H. elongatum), Kujawa (2009a)[1753]Kujawa (2009a) Grzyby wielkoowocnikowe. W: Okołów C., Karaś M., Bołbot A. Białowieski Park Narodowy. Poznać - Zrozumieć - Zachować. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 87-110[1753], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774] (as: Psilocybe elongata), Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776] (as: Psilocybe elongata), Kujawa et al. (2015)[1778]Kujawa et al. (2015) Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park. Park. Part IV. Macromycetes – new data and the synthesis.[1778] (as: Psilocybe elongata), Kujawa et al. (2015)[1780]Kujawa et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego. Przewodnik terenowy.[1780] (as: H. elongatum), Kujawa et al. (2017)[1781]Kujawa et al. (2017) Różnorodność wielkoowocnikowych grzybów agarykoidalnych, boletoidalnych i hypogeicznych Puszczy Białowieskiej – założenia projektu i wstępne wyniki.[1781] (as: H. elongatum), Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779] (as: H. elongatum), Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Lisiewska (2000)[1838]Lisiewska (2000) Udział bioekologicznych grup macromycetes w zbiorowiskach acidofilnych dąbrów na Płycie Krotoszyńskiej w południowej Wielkopolsce.[1838], Lisiewska (2006)[1840]Lisiewska (2006) Endangered macrofungi of selected nature reserves in Wielkopolska.[1840] (as: H. elongatum), Łuszczyński (2000)[1883]Łuszczyński (2000) Grzyby wielkoowocnikowe.[1883], Łuszczyński (2000c)[1885]Łuszczyński (2000c) Udział macromycetes w wybranych zbiorowiskach leśnych rezerwatu torfowiskowego Białe Ługi w Górach Świętokrzyskich. W: W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 53-72[1885], Łuszczyński (2001)[1886]Łuszczyński (2001) Grzyby Macromycetes rezerwatu torfowiskowego Białe Ługi.[1886] (as: H. elongatum), Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896] (as: Psilocybe elongata), Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898] (as: Psilocybe elongata), Narkiewicz (1999)[1986]Narkiewicz (1999) Torfowisko na Trzecińskich Mokradłach w Kotlinie Jeleniogóskiej.[1986] (as: H. elongatum), Narkiewicz (2019)[2003]Narkiewicz (2019) Grzyby i śluzowce.[2003] (as: Psilocybe elongata), Narkiewicz et al. (2013)[2002]Narkiewicz et al. (2013) Grzyby i śluzowce.[2002] (as: Psilocybe elongata), Pietras et al. (2016)[2079]Pietras et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe.[2079] (as: H. elongatum), Sotek et al. (2004)[2203]Sotek et al. (2004) Regeneration of peat-forming vegetation near the kolonia Kazimierz (Pomerania).[2203], Stasińska (2007a)[2227]Stasińska (2007a) Rozmieszczenie zagrożonych gatunków grzybów na torfowiskach wysokich i przejściowych Pomorza. W: Kępczyńska E., Kępczyński J. (red.). Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy. Streszczenia refetratów i plakatów. 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Szczecin 3-8 września 2007: 148[2227] (as: Psilocybe elongata), Stasińska (2008)[2229]Stasińska (2008) Macromycetes torfowiska Reptowo (Pomorze Zachodnie).[2229], Stasińska (2011)[2234]Stasińska (2011) Macrofungi of raised and transitional bogs of Pomerania.[2234] (as: H. elongatum), Stasińska & Sotek (2003)[2248]Stasińska & Sotek (2003) Macrofungi and vegetation of some peat-bogs in the North-West of Pomerania (North-West Poland).[2248], Stasińska & Sotek (2004)[2249]Stasińska & Sotek (2004) Macromycetes in the communities of Scheuchzerio-Caricetea nigrae in the Pomerania region (NW Poland).[2249], Stasińska & Sotek (2009)[2251]Stasińska & Sotek (2009) Macromycetes Mszaru wrzoścowego Erico-Sphagnetum Libbert 1933 torfowisk atlantyckich (NW Pomorze).[2251] (as: Psilocybe elongata), Stasińska & Sotek (2017)[2256]Stasińska & Sotek (2017) Grzyby makroskopijne rezerwatu przyrody „Torfowisko Toporzyk” (NW Polska).[2256] (as: H. elongatum), Stasińska et al. (2004)[2260]Stasińska et al. (2004) Vascular plants and macromycetes of the peat-bog in the Głowacz reserve (NW Poland).[2260], Szkodzik (2005)[2371]Szkodzik (2005) Macromycetes in communities of Abies alba on its range border in Central Poland.[2371], Ślusarczyk (2004)[2385]Ślusarczyk (2004) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu torfowiskowego "Pniowski Ług".[2385] (as: H. elongatum), Ślusarczyk (2005)[2386]Ślusarczyk (2005) Grzyby.[2386] (as: H. elongatum), Ślusarczyk (2007)[2387]Ślusarczyk (2007) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu torfowiskowego "Rybojady".[2387] (as: Psilocybe elongata), Ślusarczyk (2016)[2391]Ślusarczyk (2016) Grzyby makroskopijne Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2391] (as: H. elongatum), Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393] (as: H. elongatum), Ślusarczyk (2020)[2394]Ślusarczyk (2020) Rzadkie i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe w wybranych rezerwatach Polski Pólnocnej i Zachodniej.[2394], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488] (as: Psilocybe elongata), Wojewoda et al. (2004)[2537]Wojewoda et al. (2004) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu "Bór na Czerwonem" w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej (Karpaty Zachodnie).[2537], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542] (as: H. elongatum)

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:32 1 znaleziska Hypholoma elongatum (maślanka torfowcowa) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB54 323106 AB64 153434 AB66 336994 AB94 319193 319562 AC03 350899 AC24 351936 CA89 110299 145851 CB24 194340 CB33 343915 DE55 221543 DE56 217800 226914 DE67 274292 331609 GC01 255856 GE05 364891

ID 110 299 oznaczenie: Hypholoma elongatum; lokalizacja: Barniewice okolice Gdańska, CA89; data zbioru: 17 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las bagienny, W mchu torfowym, Kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/080817/0001; uwagi: fot.192012 fot.192013 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

192012
192013

ID 145 851 oznaczenie: Hypholoma elongatum; lokalizacja: Chwaszczyno k/Gdańska, CA89; data zbioru: 20 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Księże Błoto, torfowisko, kilkanaście owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/090920/0001; uwagi: fot.275605; N 54*25,506'; E 018*25,587'; 145 m.npm [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

275605

ID 153 434 oznaczenie: Psilocybe elongata; lokalizacja: Puszcza Goleniowska, 4 km W, Goleniów, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB64; data zbioru: 12 lis 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko przejściowe, wśród torfowców, pojedynczo, kilkanaście owocników; leg. Grażyna Domian, Renata Charkiewicz, Katarzyna Dziubak, det. Grażyna Domian, potw. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: BGF/BF/GD/091112/0001; uwagi: Łysiczka torfowiskowa; fot.296682 fot.296683 fot.296684 fot.296685; Omówiona w wątku [bf:293283] [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44; związane wątki bio-forum.pl: 293283 ;

ID 194 340 oznaczenie: Hypholoma elongatum; lokalizacja: Trawice-Lipusz, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB24; data zbioru: 12 lis 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Torfowisko-brzoza,sosna,wierzba,olsza, w mchach torfowych, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 15/MWR/10.12.12; uwagi: Forma ochrony-obszar objęty programem Natura 2000 [notatka: tak,Spis grzybów Pomorza] [fotografie: nie];

ID 217 800 oznaczenie: Hypholoma elongatum; lokalizacja: 800 m N od wsi Rozpęd; gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 1' 21,1" N i 19st 30' 46,75" E], DE56; data zbioru: 16 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko wysokie, obrzeża śródleśnego stawu, w mchach torfowcowych, kilkadziesiąt owocników w kilku grupkach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/120916/0002; uwagi: Zdjęcia i potwierdzenie typu w wątku [bf:514222] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 514222 ;

ID 221 543 oznaczenie: Hypholoma elongatum; lokalizacja: 2,2 km S od wsi Radziechowice I, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 2' 52,7" N i 19st 19' 46,1" E], DE55; data zbioru: 6 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: podmokły las sosnowo-brzozowy, torfowisko wysokie, w mchach torfowcowych, grupa ponad 20 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/130906/0007; uwagi: fot.594071 fot.594072 fot.594073; siedlisko; fot.594074 [notatka: nie] [fotografie: tak];

594071
594072
594073
594074

ID 226 914 oznaczenie: Hypholoma elongatum; • potwierdzenie ID217 800; lokalizacja: 800 m N od wsi Rozpęd; gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 15 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko wysokie, obrzeża śródleśnego stawu, w mchach torfowcowych, kilkadziesiąt owocników w kilku grupkach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 22/JN/28.12.13; uwagi: fot.616171 fot.616172 fot.616173 fot.616174 [notatka: nie] [fotografie: tak];

616171
616172
616173
616174

ID 255 856 oznaczenie: Hypholoma elongatum; lokalizacja: około 2 km na E od Ogrodniczek, okolice leśniczówki Krasne, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 8 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: niewielkie torfowisko w borze sosnowym, na mchach torfowcach, 1 owocnik; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/130908/0015; uwagi: fot.740526 [notatka: nie] [fotografie: tak];

740526

ID 274 292 oznaczenie: Hypholoma elongatum; lokalizacja: Młynek, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE67; data zbioru: 4 paź 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z domieszkami, torfowisko, Sphagnum, kilka owocników; leg. Krzysztof Kołodziejczyk, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/KK/141004/0001; uwagi: fot.815779 fot.815780 [notatka: nie] [fotografie: tak];

815779
815780

ID 319 193 oznaczenie: Hypholoma elongatum; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,8 km na NW od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 21 paź 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: odwodniony ols torfowcowy, wśród torfowców, w rozproszeniu - kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: BGF0005863; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:1028729] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1028729 ;

ID 319 562 oznaczenie: Hypholoma elongatum; lokalizacja: Puszcza Bukowa (rez. Osetno), 2 km na W od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 27 paź 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: podsuszone mokradło śródleśne, wśród torfowców i innej roślinności bagiennej, w małych grupkach i w rozproszeniu - kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: BGF0005865; uwagi: fot.1034267 fot.1034268 fot.1034269 fot.1034270 fot.1034271 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1034267
1034268
1034269
1034270
1034271

ID 323 106 oznaczenie: Hypholoma elongatum; lokalizacja: Puszcza Goleniowska, 2,5 km na NE od Widzieńska, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB54; data zbioru: 3 maj 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór bagienny, wśród Sphagnum, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: BGF0009330; uwagi: fot.1062349 fot.1062350 fot.1062351 fot.1062352 fot.1062353 fot.1062354 fot.1062355 fot.1062356 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1062349
1062350
1062351
1062352
1062353
1062354
1062355
1062356

ID 331 609 oznaczenie: Hypholoma elongatum; • potwierdzenie ID274 292; lokalizacja: Młynek, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE67; data zbioru: 18 lis 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: sosna z domieszkami, torfowisko, kilka owocników; leg. Krzysztof Kołodziejczyk, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0005189; uwagi: fot.1140230 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1140230

ID 336 994 oznaczenie: Hypholoma elongatum; lokalizacja: prop. rez. Węgorzyckie Rosiczki, 2 km SW od Redła w gm. Osina, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB66; data zbioru: 6 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko przejściowe, wśród Sphagnum, w grupie - kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1178452 fot.1178453 fot.1178454; zarodniki: 10,3-12,1 µm x 5,9-7,1 µm średnio: 11,2 x 6,4 µm!, Q: 1,5-1,9 średnio 1,7!; fot.1178455; cheilochrysocystydy:; fot.1178456; pleurochrysocystydy:; fot.1178457 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1178452
1178453
1178454
1178455
1178456
1178457

ID 343 915 oznaczenie: Hypholoma elongatum; lokalizacja: Nadleśnictwo Przymuszewo otulina Rezerwatu Piecki, pow. chojnicki, woj. pomorskie, CB33; data zbioru: 4 paź 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko, mchy, klika owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. B. Gierczyk; eksykat: BGF0006826; uwagi: fot.708676 [notatka: [bf:708675]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 708675 ;

ID 350 899 oznaczenie: Hypholoma elongatum; lokalizacja: Równina Wełtyńska (prop. rez. Mszar Gajki), 0,8 km na NE od osady leśnej Gajki, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC03; data zbioru: 6 paź 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: mszar wełniankowy, na torfie wsród wełnianek i trzęślicy modrej, w grupie - kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1275002 fot.1275003; zarodniki: 8,9-10,4 x 5,8-6,5 µm średnio 9,7 x 6,2 µm!, Q: 1,4-1,7 średnio 1,6!:; fot.1275004; cheilo- lepto- i chryzocystydy; fot.1275005; pleuro-leptocystydy; fot.1275006 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1275002
1275003
1275004
1275005
1275006

ID 351 936 oznaczenie: Hypholoma elongatum; lokalizacja: Pojezierze Myśliborskie (prop. rez. Dziczy Las), 2,3 km na SE od Górnowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC24; data zbioru: 23 paź 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko wysokie, wśród Sphagnum, w grupie - kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1285711 fot.1285712 fot.1285713; zarodniki -9.8!10,5-12,5 x 5,5-7,1 µm średnio 11,6 x 6,5 µm!, Q: 1,6-1,9 średnio 1,8!:; fot.1285714; cheilo- chryzo- leptocystydy:; fot.1285715 fot.1285716; pleuro- lepto- chryzocystydy:; fot.1285717 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1285711
1285712
1285713
1285714
1285715
1285716
1285717

ID 364 891 oznaczenie: Hypholoma elongatum; lokalizacja: Stulno, jez. Plotycze, 51.392400, 23.618664, pow. włodawski, woj. Lubelskie, GE05; data zbioru: 26 sie 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko, na granicy z lasem, W mchu torfowiskowym,, kilkadziesiąt sztuk; leg. Robert Kozak, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0010309; uwagi: fot.1401161 [notatka: [bf:1163157]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1163157 ;

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji