grzyby.pl

Hypholoma elongatum (Pers.) Ricken

maślanka torfowcowa, łysiczka torfowiskowa
Psilocybe elongata (Pers.) J.E. Lange [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Hypholoma Hypholoma Hypholoma HypholomaHypholomamaślanka łagodna (Hypholoma capnoides)maślanka wrzosowa (Hypholoma ericaeum)
Lentinellus castoreus
21.09.1991, Žofinský prales, Czechy – na starym pniu zarośniętym mchem; copyright © by Bohdan Cienciała

owocnik

Kapelusz

Blaszki

Trzon

MiąższKapelusz

space

Trzon

space

zarodniki

Wysyp zarodnikówWysyp zarodników

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na torfowiskach i w lasach iglastych oraz mieszanych, w wilgotnych miejscach, na ściółce, wśród mchów Sphagnum, Callliergon stramineum i innych; od lata do jesieni. Saprotrof.Na torfowiskach i w lasach iglastych oraz mieszanych, w wilgotnych miejscach, na ściółce, wśród mchów Sphagnum, Callliergon stramineum i innych; od lata do jesieni. Saprotrof.
Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem