takson nie ujęty w czekliście

Pluteus semibulbosus (Lasch) Quél.