występowanie

Brak w czekliście. [105]
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:06 1 znaleziska Pluteus semibulbosus na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB94 276231 AC37 370156 CC15 301807 DA80 372401 DA81 369938 DA95 371192 DE35 361024 375080 DE46 360407 365199 DE47 372086 DE54 369998 DE55 358729 DE66 375077 EC34 302543 EC35 317118

ID 276 231 oznaczenie: Pluteus semibulbosus; lokalizacja: 1,6 km na NE od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 12 wrz 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ols źródliskowy, na bukowej kłodzie, w grupie - 2 owocniki; leg. Grazyna Domian, det. Ania Kujawa; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: Omówiony w wątku: [bf:788955]; fot.823274 fot.823275 [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 788955 ;

ID 301 807 oznaczenie: Pluteus semibulbosus; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 1 lip 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Zarośla na skraju lasu i podmokłej łąki (ols)., Drewno - (gałązki jesionów i olsz)., 1 owocnik.; leg. det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa; uwagi: fot.929581 fot.929582 fot.929583 fot.929584 [notatka: nie] [fotografie: tak];

929581
929582
929583
929584

ID 302 543 oznaczenie: Pluteus semibulbosus; lokalizacja: ok.2km na NE od Czernic Borowych,gm.Czernice Borowe, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC34; data zbioru: 11 lip 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las w typie grądu, na murszejącym kawałku drewna, Pojedynczy owocnik; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: [bf:931494] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 931494 ;

ID 317 118 oznaczenie: Pluteus semibulbosus; lokalizacja: ok.2,5km na SW od Przasnysza,gm.Czernice Borowe, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC35; data zbioru: 18 sie 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Grąd(graby,dęby,brzozy,jesiony), na ziemi w miejscu składowania drewna, pojedynczo trzy owocniki; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: [bf:1013465] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1013465 ;

ID 358 729 oznaczenie: Pluteus semibulbosus; lokalizacja: 0,4 km S od leśn. Stobiecko; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 5 cze 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródleśny młodnik klonowy, na murszejącym drągu leżącym na ziemi, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 4' 6" N 19st 22' 42,7" E; fot.1348370 fot.1348371 fot.1348372 fot.1348373 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1348370
1348371
1348372
1348373

ID 360 407 oznaczenie: Pluteus semibulbosus; lokalizacja: 1 km SE od wsi Słostowice; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 26 sie 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -sosna, dąb, brzoza, na murszejącej gałązce dębowej leżącej na ziemi, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 10' 8,5" N 19st 28' 6,5" E; fot.1366438 fot.1366439 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1366438
1366439

ID 361 024 oznaczenie: Pluteus semibulbosus; lokalizacja: 1,5 km NE od wsi Borowa; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE35; data zbioru: 15 sie 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty -jesion, wiąz, dąb, rzadziej inne, na murszejącym, padłym młodym drzewku, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 12' 0,4" N 19st 23' 29,5" E; fot.1371473 fot.1371474 fot.1371475 fot.1371476 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1371473
1371474
1371475
1371476

ID 365 199 oznaczenie: Pluteus semibulbosus; lokalizacja: 1,5 km N od wsi Wąglin; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 14 sie 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty -dąb, brzoza, osika, na murszejącej kłodzie, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 9' 18,5" N 19st 34' 13" E; fot.1403038 fot.1403039 fot.1403040 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1403038
1403039
1403040

ID 369 938 oznaczenie: Pluteus semibulbosus; lokalizacja: Gdańsk Górki Zachodnie, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA81; data zbioru: 28 lip 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: parking leśny w pobliżu plaży, topola, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, BG; uwagi: fot.1456255 fot.1456256 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1456255
1456256

ID 369 998 oznaczenie: Pluteus semibulbosus; lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Kijów; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [GPS: 51,0200 19,2533], DE54; data zbioru: 29 lip 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z okresowym ciekiem wodnym; brzoza, grab, olcha, sosna, świerk i inne, na zmurszałym kikucie padłej brzozy lub olchy, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie; uwagi: fot.1456706 fot.1456707 fot.1456708 fot.1456709 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1456706
1456707
1456708
1456709

ID 370 156 oznaczenie: Pluteus semibulbosus; lokalizacja: Równina Gorzowska (prop. rez. Jezioro Okunie w Barlineckim PK), 1 km SE od miejscowości Okunie, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC37; data zbioru: 2 sie 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na kłodzie Fagus sylvatica, kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1459331 fot.1459332 fot.1459333; zarodniki: 5,4-6,9 -7,3! x 4,4-6,2 µm średnio 6,2 x 5,2 µm!, Q: 1,0-1,3 średnio 1,2!:; fot.1459334; cheilocystydy:; fot.1459335; pleurocystydy:; fot.1459336 fot.1459337; strzępki skórki kapelusza:; fot.1459338 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1459331
1459332
1459333
1459334
1459335
1459336
1459337
1459338

ID 371 192 oznaczenie: Pluteus semibulbosus; lokalizacja: Jagodno, 1,1 km. NEE od ośrodka Rangóry (Wysoczyzna Elbląska), pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°14'43.9"N 19°24'49.4"E], DA95; data zbioru: 27 sie 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna, na pniaku starego buka, 1 owocnik; leg. Stanisław Kosiński, det. Błażej Gierczyk (na podst. zdjęć); eksykat: tak; uwagi: [bf:1468883] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1468883 ;

ID 372 086 oznaczenie: Pluteus semibulbosus; lokalizacja: 0,6 km SW od wsi Borzęcin; gm. Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie [GPS: 51,1692 19,5954], DE47; data zbioru: 2 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: stary ols jesionowy -olcha, brzoza, osika, grab, dąb, jesion i inne, na padłej osice, na murszejącym pniu, konarach i gałęziach, grupa ponad 15 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie; uwagi: fot.1479141 fot.1479142 fot.1479143 fot.1479144 fot.1479145 fot.1479146 fot.1479147 fot.1479148 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1479141
1479142
1479143
1479144
1479145
1479146
1479147
1479148

ID 372 401 oznaczenie: Pluteus semibulbosus; lokalizacja: Gdańsk, TPK, Dolina Samborowo, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 22 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: fragment zdegradowanego grądu, grab, buk, dąb, lipa, sosna, na zbutwiałym grabie lub buku, pojedynczy owocnik; leg. det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza; uwagi: fot.1482163 fot.1482164 fot.1482165 fot.1482166 fot.1482167 fot.1482168 fot.1482169 fot.1482170 fot.1482171 fot.1482172 fot.1482173 fot.1482174 fot.1482175 fot.1482176 fot.1482177 fot.1482178 fot.1482179 fot.1482180 fot.1482181 fot.1482182 fot.1482183 [fotografie: tak];

1482163
1482164
1482165
1482166
1482167
1482168
1482169
1482170
1482171
1482173
1482175
1482174
1482172
1482176
1482177
1482178
1482179
1482180
1482181
1482182
1482183

ID 375 077 oznaczenie: Pluteus semibulbosus; lokalizacja: 1,5 km N od wsi Budy; gm. Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51,0048 19,4935], DE66; data zbioru: 1 paź 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: 100-letni las mieszany -olcha, brzoza, świerk, sosna, wiąz, osika, na zmurszałym kawałku gałęzi wbitej w ziemię, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, otrzyma Kustosz Ania Kujawa;

Pluteus semibulbosus oj1
Pluteus semibulbosus oj2

ID 375 080 oznaczenie: Pluteus semibulbosus; lokalizacja: 1 km NE od wsi Borowa; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51,1973 19,3856], DE35; data zbioru: 24 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -dąb, jodła, brzoza, grab, leszczyna, osika i inne, na zmurszałym kawałku drewna leżącym na ziemi, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, otrzyma Kustosz Ania Kujawa;

Pluteus semibulbosus bo1
Pluteus semibulbosus bo2
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji