Tx: 1070
grzyby.pl

Hypholoma polytrichi (Fr.) Ricken

maślanka płonnikowa, łysiczka płonnikowa
Psilocybe polytrichi (Fr.) A. Pearson et Dennis [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID255009 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID230787 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID230788 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID257480 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W wilgotnych lasach, zwykle iglastych, częściej w górach, na kwaśnych, piaszczystych glebach lub na torfowiskach, na ściółce, pomiędzy mchami płonnik pospolity (Polytrichum commune) i torfowców (Sphagnum) lub na opadłych igłach świerkowych.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). T. 1 & 2.[1452], Friedrich (2002)[1455]Friedrich (2002) Selected Ascomycota and Basidiomycota from Cedynia Landscape Park (NW Poland).[1455], Friedrich (2004)[1456]Friedrich (2004) Wstępne wyniki badań macromycetes Puszczy Wkrzańskiej. W: Jendrzejczak E. (red.). Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004: 133-134[1456] (as: Psilocybe polytrichi), Friedrich (2006)[1457]Friedrich (2006) Threatened and protected macromycetes in the Wkrzańska Forest.[1457] (as: Psilocybe polytrichi), Gierczyk & Kujawa (2021)[1488]Gierczyk & Kujawa (2021) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część X. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2014.[1488], Gierczyk et al. (2015)[1491]Gierczyk et al. (2015) XX Jubileuszowa Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1491], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Grzesiak et al. (2015)[1529]Grzesiak et al. (2015) Interakcje między grzybami (Mycota) a mszakami (Bryophyta) w zbiorowiskach leśnych.[1529] (as: Psilocybe polytrichi), Grzesiak et al. (2017)[1533]Grzesiak et al. (2017) Grzyby makroskopowe Parku Narodowego „Bory Tucholskie".[1533] (as: Psilocybe polytrichi), Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Komorowska (2000)[1668]Komorowska (2000) Materiały do poznania macromycetes Borów Tucholskich i przyległych terenów. W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 81-96[1668], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Kujawa (2005)[1750]Kujawa (2005) "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005.[1750], Kujawa & Gierczyk (2007)[1769]Kujawa & Gierczyk (2007) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Podsumowanie roku 2006.[1769] (as: Psilocybe polytrichi), Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Łuszczyński (2000c)[1885]Łuszczyński (2000c) Udział macromycetes w wybranych zbiorowiskach leśnych rezerwatu torfowiskowego Białe Ługi w Górach Świętokrzyskich. W: W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 53-72[1885], Łuszczyński (2001)[1886]Łuszczyński (2001) Grzyby Macromycetes rezerwatu torfowiskowego Białe Ługi.[1886], Łuszczyński (2002)[1888]Łuszczyński (2002) Preliminary red list of Basidiomycetes in the Góry Świętokrzyskie Mts (Poland).[1888], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896] (as: Psilocybe polytrichi), Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898] (as: Psilocybe polytrichi), Wojewoda et al. (2004)[2537]Wojewoda et al. (2004) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu "Bór na Czerwonem" w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej (Karpaty Zachodnie).[2537], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:32 1 znaleziska Hypholoma polytrichi (maślanka płonnikowa) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AD18 35693 DE63 255009 DE76 331697 EG15 21090 GC01 230787 230788 GC11 257480

ID 21 090 oznaczenie: Hypholoma polytrichi; lokalizacja: Kotlina Sądecka, Piątkowa - Krasów, Gmina Chełmiec, EG15; data zbioru: 3 lip 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (w pobliżu joda, świerk, dąb, jarząb), w kępie mchu płonnika, trzy owocniki; leg. Sebastian Pinczer, det. Anna Kujawa, Sebastian Pinczer; eksykat: 050703-69 herb. Pinczer; uwagi: znaleziony w kilku innych miejscach w lesie [notatka: 050703-69] [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

ID 35 693 oznaczenie: Psilocybe polytrichi; lokalizacja: 4 km na S od Mostek, po. Świebodzin, woj. lubuskie, AD18; data zbioru: 3 cze 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: obrzeże torfowiska (Sphagnetalia magellanici), w kępie Polytrichum strictum, gromadnie; leg. det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: H. 412; uwagi: fot.42031 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

42031

ID 230 787 oznaczenie: Hypholoma polytrichi; lokalizacja: około 2,5 km na E od Ogrodniczek, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 1 cze 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las iglasty (sosna, świerk), na z lekka uczęszczanej drodze, dwa owocniki wśród mchów; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/130601/0008; uwagi: fot.636363 [notatka: nie] [fotografie: tak];

636363

ID 230 788 oznaczenie: Hypholoma polytrichi; lokalizacja: około 2 km na E od Ogrodniczek, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 8 cze 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na ziemi we mchu, kilka owocników; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/120608/0001; uwagi: fot.636366 [notatka: nie] [fotografie: tak];

636366

ID 255 009 oznaczenie: Hypholoma polytrichi; lokalizacja: Broniszew Stary, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE63; data zbioru: 15 cze 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowy, mech, kilka owocników; leg. Krzysztof Kołodziejczyk, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/KK/130615/0001; uwagi: fot.736855 fot.736856 [notatka: nie] [fotografie: tak];

736855
736856

ID 257 480 oznaczenie: Hypholoma polytrichi; lokalizacja: około 1 km na W od leśniczówki Krasny Las, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC11; data zbioru: 8 cze 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: szeroki pas pod linią elektryczną bięgnącą wzdłuż ściany lasu iglastego, na ziemi porośnietej mchami, dwa owocniki; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/130608/0011; uwagi: fot.748054 [bf:565842] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 565842 ;

ID 331 697 oznaczenie: Hypholoma polytrichi; lokalizacja: Garnek, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE76; data zbioru: 6 lis 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany sosna, dąb, brzoza, ., kilka; leg. Krzysztof Kołodziejczyk, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0005194; uwagi: fot.1141056 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1141056
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji