grzyby.pl

Hypholoma polytrichi (Fr.) Ricken

maślanka płonnikowa, łysiczka płonnikowa
Psilocybe polytrichi (Fr.) A. Pearson et Dennis [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Hypholoma Hypholoma Hypholoma HypholomaHypholomamaślanka zygzakowatotrzonowa (Hypholoma marginatum)maślanka korzeniasta (Hypholoma radicosum)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID255009 (© autora fot.); copyright © by GREJ
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID230787 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID230788 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID257480 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W wilgotnych lasach, zwykle iglastych, częściej w górach, na kwaśnych, piaszczystych glebach lub na torfowiskach, na ściółce, pomiędzy mchami Polytrichum commune i Sphagnum lub na opadłych igłach świerkowych.W wilgotnych lasach, zwykle iglastych, częściej w górach, na kwaśnych, piaszczystych glebach lub na torfowiskach, na ściółce, pomiędzy mchami Polytrichum commune i Sphagnum lub na opadłych igłach świerkowych.
Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem