Tx: 1114
grzyby.pl

Pholiota tuberculosa (Schaeff.) P. Kumm.

łuskwiak gruzełkowany
Pleuroflammula tuberculosa (Schaeff.) E. Horak
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Pholiota tuberculosa (łuskwiak gruzełkowany)
pokrój
Pholiota tuberculosa (łuskwiak gruzełkowany)
pokrój; młody owocnik
Pholiota tuberculosa (łuskwiak gruzełkowany)
pokrój
Pholiota tuberculosa (łuskwiak gruzełkowany)
blaszki

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach różnego typu, na drewnie; sierpień-październik.
Czerwona Lista[125] — V–narażony na wymarcie

wybrane okazy · selected collections

#4
02 10 04 - 9
leg. Marek Snowarski
/Czechy, Ostrava/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Fiedorowicz (2020)[1444]Fiedorowicz (2020) Grzyby wielkoowocnikowe Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. W: Szymczyk R. (red.). 35 lat Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Monografia Przyrodnicza. Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, Kwidzyn: 64-80[1444], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452] (as: Pholiota curvipes), Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Halama & Romański (2010)[1565]Halama & Romański (2010) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1565], Krzysztofiak et al. (2010)[1728]Krzysztofiak et al. (2010) Świat śluzowców, grzybów i mszaków Wigierskiego Parku Narodowego.[1728], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Kujawa et al. (2017)[1781]Kujawa et al. (2017) Różnorodność wielkoowocnikowych grzybów agarykoidalnych, boletoidalnych i hypogeicznych Puszczy Białowieskiej – założenia projektu i wstępne wyniki.[1781], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393], Ślusarczyk (2021)[2400]Ślusarczyk (2021) Materiały do znajomości mykobioty pasma Krowiarek (Sudety Wschodnie).[2400], Wojewoda (2002)[2506]Wojewoda (2002) Grzyby wielkoowocnikowe Arboretum Bolestraszyce.[2506]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:03 1 znaleziska Pholiota tuberculosa (łuskwiak gruzełkowany) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

bez ATPOL 209792 AB93 299618 299629 327544 370146 CA79 349345 DA81 343926 GC01 230927 252484 295376 GC02 230926 230928 255606 295378 295379 GC12 295382

ID 209 792 oznaczenie: Pholiota tuberculosa; lokalizacja: Rezerwat Lubygość, pow. kartuski, woj. pomorskie; data zbioru: 5 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,buk,sosna,brzoza,świerk,dąb,leszczyna, ziemia,drewno, kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/120904/0004; uwagi: fot.540690 [notatka: [bf:511973]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 511973 ;

ID 230 926 oznaczenie: Pholiota tuberculosa; lokalizacja: około 5 km na NE od Supraśla, w pobliżu Czółnowa, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC02; data zbioru: 26 cze 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty (grab, dąb, brzoza), na omszonym pniu liściastego, pojedynczy owocnik; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/110626/0001; uwagi: fot.642087 [notatka: nie] [fotografie: tak];

642087

ID 230 927 oznaczenie: Pholiota tuberculosa; lokalizacja: około 2 km na W od Supraśla, okolice Pólka, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 18 cze 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: fragnent lasu o starym zadrzewieniu liściastym (lipa, grab), na leżącym na ziemi okorowanym konarze liściastego, dwa owocniki; leg. Mirosław Gryc, det. Mirosław Gryc, Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/130618/0001; uwagi: fot.642090 [notatka: nie] [fotografie: tak];

642090

ID 230 928 oznaczenie: Pholiota tuberculosa; lokalizacja: około 5 km na NE od Supraśla, Puszcza Knyszyńska, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC02; data zbioru: 14 lip 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na martwej, zawieszonej nad ziemią grubej gałęzi grabu, jeden ow. dojrzały i kilka maluchów; leg. Mirosław Gryc, det. Mirosław Gryc, Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/130714/0002; uwagi: fot.642093; Uwaga B. Gierczyk!: W pracy Grzyby Puszczy Knyszyńskiej Kujawa et al. 2019! stanowisko określono jako "okolice Czołnowa". [notatka: nie] [fotografie: tak];

642093

ID 252 484 oznaczenie: Pholiota tuberculosa; lokalizacja: E skraj Ogrodniczek graniczący z lasem, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 12 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: szerokie, błotniste pobocze drogi leśnej, na błotnistej ziemi zmieszanej z resztkami drewna wywiezionych z pobliskich gospodarstw, kilka owocników w znacznym rozproszeniu, na zagrzebanych w ziemi resztkach drewna; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/130912/0001; uwagi: [bf:628139] [notatka: nie] [fotografie: tak w wątku]; związane wątki bio-forum.pl: 628139 ;

ID 255 606 oznaczenie: Pholiota tuberculosa; lokalizacja: Puszcza Knyszyńska, około 3.5 km na NE od Supraśla, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC02; data zbioru: 8 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, drewno liściaste, dwa owocniki z konaru liściastego oraz jeden z odziomka topoli; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/130908/0013, BGF/BF/MG/130908/0014; uwagi: owocniki zebrane z dwóch stanowisk oddalonych od siebie o około 300 m, ze względu jednak na niewielką odległość zgłaszam jako jedno stanowisko.; owocniki z konaru:; fot.738936; owocnik z odziomka topoli:; fot.738937 fot.738938; okres suchy, owocniki podsuszone. [notatka: nie] [fotografie: tak];

738936
738937
738938

ID 295 376 oznaczenie: Pholiota tuberculosa; lokalizacja: skraj Puszczy Knyszyńskiej, okolice Pólka, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 13 lip 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty, konar lipy leż±cy na ziemi, kilka owocników; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/140713/0002; uwagi: fot.897293 [fotografie: tak];

897293

ID 295 378 oznaczenie: Pholiota tuberculosa; lokalizacja: Puszcza Knyszyńska, około 6 km na NE od Supraśla, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC02; data zbioru: 31 sie 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi w lesie mieszanym, na brzozowym pniaku, dwa owocniki; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/140831/0006; uwagi: fot.897302 [notatka: nie] [fotografie: tak];

897302

ID 295 379 oznaczenie: Pholiota tuberculosa; lokalizacja: Puszcza Knyszyńska, około 6 km na NE od Supraśla, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC02; data zbioru: 31 sie 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na leżącym na ziemi konarze grabu, jeden owocnik; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/140831/0003; uwagi: fot.897305 [notatka: nie] [fotografie: tak];

897305

ID 295 382 oznaczenie: Pholiota tuberculosa; lokalizacja: Puszcza Knyszyńska, okolice Krasnego Lasu, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC12; data zbioru: 8 cze 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty, na klocu liściastego leżacym na ziemi, pojedynczy owocnik; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/140608/0011; uwagi: fot.897314 [notatka: nie] [fotografie: tak];

897314

ID 299 618 oznaczenie: Pholiota tuberculosa; lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 2 km na E od Wysokiej Gryfińskiej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 28 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna z domieszką dębów, na powalonej cienkiej kłodzie dębowej, pojedynczo; leg. Grazyna Domian, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0000880; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:196181] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 196181 ;

ID 299 629 oznaczenie: Pholiota tuberculosa; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,8 km na S od wiaduktu autostrady A6 nad ul. Smoczą w Szczecinie, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 24 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: drzewostan mieszany (So, Db, Bk), na gałęzi dębowej, pojedynczo; leg. Grazyna Domian, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0000795; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:821640] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 821640 ;

ID 327 544 oznaczenie: Pholiota tuberculosa; lokalizacja: Puszcza Bukowa (Węglino), 2 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 12 paź 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd, na gałęzi lipowej, w grupie - kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1111146 fot.1111147 fot.1111148; zarodniki: 6,9-8,6 x 4-5,2; Q: 1,6-2,0; fot.1111149; cheilocystydy:; fot.1111150 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1111146
1111147
1111148
1111149
1111150

ID 343 926 oznaczenie: Pholiota tuberculosa; lokalizacja: Gdańsk Stogi plaża, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA81; data zbioru: 23 lis 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: aleja lipowa, lipa, kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. B. Gierczyk; eksykat: BGF0006811; uwagi: fot.722710 [notatka: [bf:722709]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 722709 ;

ID 349 345 oznaczenie: Pholiota tuberculosa; lokalizacja: TPK Sopot Wielka Gwiazda, pow. sopocki, woj. pomorskie, CA79; data zbioru: 26 sie 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buk, ziemia, drewno, kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. B. Gierczyk; eksykat: BGF0008059; uwagi: fot.872129 [notatka: [bf:872128]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 872128 ;

ID 370 146 oznaczenie: Pholiota tuberculosa; lokalizacja: Wzgórza Bukowe (SzPK Puszcza Bukowa, rez. Bukowe Zdroje), 1 km SE od węzła autostrady A6 i S3 Szczecin-Podjuchy, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 19 lip 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na kłodzie Quercus sp., 2 owocniki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1459265 fot.1459266 fot.1459267; Zarodniki: 7,0-9,3 x 4,0-5,2 µm średnio 8,1 x 4,7 µm!, Q: 1,5-2,0 średnio 1,7!:; fot.1459268; cheilocystydy; fot.1459269; leptocystydy; fot.1459270; skórka kapelusza; fot.1459271 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1459265
1459266
1459267
1459268
1459269
1459270
1459271
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji