jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Cyclocybe erebia (Fr.) Vizzini et Matheny, in Vizzini

polówka czekoladowobrązowa polówka ponura
Agrocybe erebia (Fr.) Kühner ex Singer
Cyclocybe erebia (polówka czekoladowobrązowa)
27.08.2018, Zgórzyńskie gm. Wąwolnica pow. puławski, woj. lubelskie; copyright © by Robert Kozak XL
Cyclocybe erebia (polówka czekoladowobrązowa)
Cyclocybe erebia (polówka czekoladowobrązowa)
Cyclocybe erebia (polówka czekoladowobrązowa)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090816.1.mirki2 - Cyclocybe erebia (polówka czekoladowobrązowa); Gdańsk Oliwa, Samborowo
090816-1
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski
/Gdańsk Oliwa, Samborowo/ #9
znalezisko 20180827.1.rkz - Cyclocybe erebia (polówka czekoladowobrązowa); Zgórzyńskie gm. Wąwolnica pow. puławski, woj. lubelskie
180827-1
leg. Robert Kozak
/Zgórzyńskie gm. Wąwolnica pow. puławski, woj. lubelskie/ #2