grzyby.pl
 » Grzyby Polski » Reg. Fungi » Div. Ascomycota » subDiv. Pezizomycotina » Cl. Pezizomycetes » subCl. Pezizomycetidae » Ord. Pezizales » Fam. Helvellaceae » Helvella »

Helvella elastica Bull.

piestrzyca giętka, siodłówka giętka
Leptopodia elastica (Bull.) Boud.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Leptopodia elastica
Leptopodia elastica

owocnik

Owocnik wysokości do 100 mm. Główka początkowo nieregularnie siodełkowata, potem coraz bardziej pofałdowana, kilkupłatowa; powierzchnia zewnętrzna gładka szarobeżowa do żółtawobrązowawej, wewnętrzna jaśniejsza, średnicy do 40 mm. Trzon białawy, ochrowy; 30-100 x 5-10 mm, rozszerzający się ku podstawie, gładki lub słabo bruzdowany; powierzchnia u góry drobno oprószona; pusty. Miąższ woskowej konsystencji; zapach przyjemny.
Sporocarp up to 100 mm high. Head initially irregularly saddle-shaped, later increasingly undulating, comprising several lobes; outer surface smooth grey-beige to yellowish-brownish, inner surface lighter-coloured, up to 40 mm in diameter. Stipe whitish, ochraceous; 30-100 x 5-10 mm, enlarging towards the base, smooth or somewhat furrowed; surface at the apex finely pruinose; hollow. Flesh of waxy consistency; odour pleasant.

zarodniki

Zarodniki elipsoidalne, gładkie, bezbarwne, z jedną dużą kroplą, 17-20 x 10-13 µm.
Spores ellipsoid, smooth, hyaline, with single large oil drop, 17-20 x 10-13 µm.

występowanie

Jest w czekliście Chmiel (2006).[140]
Pospolita. Od lata do jesieni, w grupach, na ziemi, w lasach liściastych.
Common. Summer-fall, gregarious in deciduous forests.

jadalne czy trujące? 🟡

Niejadalna.[134]
Inedible.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. p.144 [5]
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1981 — Fungi of Switzerland 1 - Acomycota. p.20 [26I]
  • Chmiel, M.A., 2006 — Krytyczna lista wielkoowocnikowych grzybów workowych Polski. Checklist of Polish larger Ascomycetes. [140]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[361]
    Helvella elastica Bull. · synonimy: Leptopodia elastica (Bull.) Boud., Leptopodia koltzchiana Corda
    publikacje: Bujakiewicz 2004 (as: Leptopodia elastica), Zieliński i in. 2007, Bujakiewicz i Kujawa 2000 (as: Leptopodia elastica), Mleczko 2004, Ławrynowicz i Stasińska 2000 (as: Leptopodia elastica), Halama i Panek 2000 (as: Leptopodia koltzchiana), Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Adamczyk 2007a (as: Leptopodia elastica), Adamczyk 2003 (as: Leptopodia elastica), Adamczyk 2009a (as: Leptopodia elastica), Kujawa i Gierczyk 2010, Halama i Romański 2010, Bujakiewicz 2011, Gierczyk i in. 2014, Karasiński i in. 2015, Kudławiec 2015, Chachuła i in. 2015, Kozłowska i in. 2015a, Gierczyk i in. 2017a, Pietras i in. 2016a, Mleczko i Beszczyńska 2015, Wojewoda i in. 2016, Wilga i Wantoch-Rekowski 2018, Chachuła i in. 2018, Gierczyk i in. 2018, Gierczyk i in. 2018b, Hoffeins i in. 2017, Bujakiewicz 2018 (as: Leptopodia elastica), Gierczyk i in. 2019a, Kozłowska i in. 2019, Kudławiec 2016, Kozłowska i in. 2019a, Kujawa i in. 2019, Friedrich 2020, Wilga i Wantoch-Rekowski 2019, Domian i Kujawa 2022

znaleziska Helvella elastica na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

EG-15 74925 FG-22 77671

 ID74925  Helvella elastica; Kotlina Sądecka, Piątkowa - Krasów, Gmina Chełmiec, EG-15; 2007.08.26; koryto wyschniętego strumienia, las mieszany (jodła, świerk, sosna, dąb, jarząb, grab); na ziemi jeden owocnik; leg. Sebastian Pintscher; det. Sebastian Pintscher; eksykat: 0070826-17 fung. S. Pintscher, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 115432

grzyb został już wcześniej znaleziony w tym lesie - 22.10.2005 eksykat: 051022-311 fung. S. Pintscher

ID77671 Helvella elastica; okolice Zawadki Rymanowskiej, FG-22; 2007.09.16; las mieszany (jodła, buk, dąb, sosna i in.); na ziemi, po ulewnych deszczach spływała tędy woda do pobliskiego strumienia 5 owocników w grupie, 1 ok. metr dalej; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: TAK (zostanie wysłany do kustosza bazy), tak, notatka: nie
uwagi: fot. 121811

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji