jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Peltigera horizontalis (Huds.) Baumg.

pawężnica rozłożysta