grzyby.pl
niejadalnyjadalny

Helvella crispa Fr.

piestrzyca kędzierzawa
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Helvella Helvella Helvella HelvellaHelvellasiodłówka czarna (Helvella atra)siodłówka giętka (Helvella elastica)
Helvella crispa (piestrzyca kędzierzawa)
na skraju drogi leśnej, w trawie, las mieszany świerki, brzozy, buki; 01.10.1998, Puszcza Białowieska; copyright © by Marek Snowarski
Helvella crispa (piestrzyca kędzierzawa)
na skraju ścieżki w parku, pod liściastymi zaroślami, w trawie
Helvella crispa (piestrzyca kędzierzawa)
na skraju ścieżki w parku, pod liściastymi zaroślami, w trawie
Helvella crispa (piestrzyca kędzierzawa)
na skraju drogi leśnej, w trawie, las mieszany świerki, brzozy, buki

owocnik

Owocnik 50 – 150 mm wysokości. Główka 20 – 50 x 20 – 50 mm, nieregularna, zbudowana z kilku pofałdowanych, kędzierzawych płatów, często siodłowata, brzeg zwykle podwinięty, lecz nie zrośnięty z trzonem, wierzchnia strona płatów (zarodnikonośna) jest gładka, biaława do kremowożółtej lub brudnoochrowej, potem brunatnieje, spodnia strona jest delikatnie omszona.

space

Miąższ białawy, w trzonie elastyczny, w kapeluszu kruchy. Smak łagodny i zapach prawie niewyczuwalny, niezbyt przyjemne.

Sporocarp 50 – 150 mm high. Head 20 – 50 x 20 – 50 mm, irregular, consisting of several undulating, frizzly lobes, the head often saddle-shaped, margins usually incurved but not concrescent with the stipe, the upper surface of the lobes (fertile) is smooth, whitish to creamy-yellow or sordid ochraceous, later becomes brown, bottom surface delicately pubescent.

space

Flesh whitish, in the stipe elastic, in the cap fragile. Taste mild and odour very faint, both somewhat disagreeable.

zarodniki

Wysyp zarodników białawy (biały). Zarodniki bezbarwne, elipsoid, gładkie, z dużą oleistą kroplą, 15 – 21 x 10 – 12 µm.

Spore print whitish (white). Spores hyaline, ellipsoid, smooth, with a large oil drop, 15 – 21 x 10 – 12 µm.

występowanie

Średnio pospolita. Owocniki wyrastają od sierpnia do listopada, pojedynczo i w grupach, w lasach i zaroślach liściastych, w parkach, w trawie, chętnie na poboczach dróg. Wybierają gleby wapienne i obojętne.

Common. Summer-fall, gregarious or solitary in forests, bushes, on roadsides, in grass.

wartość

Jadalna po ugotowaniu.

Edible after cooking.

uwagi

W Polsce w zależności od ujęcia, w rodzaju piestrzyca (Helvella), może być wyróżniane nawet kilkanaście gatunków. Cechy charakterystyczne to nieregularnie pofałdowana, płatowata główka; trzon silnie pobrużdżony lub jamkowaty. Zarodniki są duże, gładkie, z duża kroplą oleju.

space

space

piestrzyca zatokowata (Helvella lacunosa) has a darker stipe and head in grey-brown or grey-black shades. It grows in the same period and in similar habitats.