grzyby.pl
jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Phlebiella tulasnelloidea (Höhn. et Litsch.) Ginns et M.N.L. Lefebvre

żylaczka śluzowoszczkowata
Xenasma tulasnelloideum (Höhn. et Litsch.) Donk · Phlebiella tulasnelloidea (Höhn. et Litsch.) Oberw.