grzyby.pl

Xenasma tulasnelloideum (Höhn. et Litsch.) Donk

żylaczka śluzowoszczkowata
Phlebiella tulasnelloidea (Höhn. et Litsch.) Oberw. · Phlebiella tulasnelloidea (Höhn. et Litsch.) Ginns et M.N.L. Lefebvre [główna w czekliście] · Xenasmatella tulasnelloidea (Höhn. et Litsch.) Oberw. ex Jülich
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na opadłych gałęziach jodły i buka.Na opadłych gałęziach jodły i buka.