występowanie

Jest w czekliście Chmiel (2006). [140]
Na drewnie wierzb i topoli (Salix, Populus).
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Chmiel, M.A., 2006 — Krytyczna lista wielkoowocnikowych grzybów workowych Polski. Checklist of Polish larger Ascomycetes. [140]
znaleziska Pezicula ocellata na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

DE-46 329665 DE-55 364973 320817 265725 DE-56 321354 256604 DE-65 330533 GC-01 296422

ID256604 Pezicula ocellata; dawna, śródleśna osada Brylisko; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2015.03.15; nadrzeczne zadrzewienia; na nadłamanej gałęzi krzewiastej wierzby kilkadziesiąt owocników w kilku grupkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 9,83" N i 19st 27' 29,65" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/742899.html

ID265725 Pezicula ocellata; 600 m SE od leśn. w Stobiecku Miejskim ( Radomsko ), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2013.12.01; skraj lasu mieszanego -osiki, dęby, brzozy, sosny; na gałązkach złamanego konaru osiki kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: Zdjęcia w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/625209.html

 ID296422  Pezicula ocellata; Ogrodniczki, ul. Elektryczna, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 2016.05.15; prywatna działka; na martwych gałązkach wierzby masowo; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF0005507, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 903506

ID320817 Pezicula ocellata; 350 m SW od mostu kolejowego na Warcie w m.Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2018.12.08; niewielki ols w pobliżu Warty -olchy, wierzby, czeremchy; na martwych gałązkach wierzby dość licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 27" N i 19st 23' 54,5" E

fot. 1042009 fot. 1042010 fot. 1042011 fot. 1042012 fot. 1042013

ID321354 Pezicula ocellata; Radomsko, las pomiędzy ul. Górnickiego a linią kolejową; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2018.12.23; las liściasty -olchy, osiki i inne; na gałęzi powalonej osiki ponad 100 owocników w kilku skupiskach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 5' 48" N i 19st 26' 47,5" E

fot. 1047010 fot. 1047011 fot. 1047012

ID329665 Pezicula ocellata; Radomsko, las pomiędzy ul. Bat. Chłopskich a linią kolejową; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2020.01.19; podmokły las mieszany -olcha, wierzba, brzoza i inne; na martwym pędzie krzewiastej wierzby licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 6' 25,8" N i 19st 26' 21,3" E

fot. 1127191 fot. 1127192 fot. 1127193 fot. 1127194 fot. 1127195

ID330533 Pezicula ocellata; 1,5 km N od wsi Lgota Mała; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2020.03.07; śródleśna niecka, okresowo podmokła -olchy, leszczyny, świerki, krzewiaste wierzby na skraju; na martwych pędach krzewiastej wierzby licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 50st 59' 56,4" N i 19st 19' 44,8" E

fot. 1132284 fot. 1132285 fot. 1132286 fot. 1132287

ID364973 Pezicula ocellata; 0,3 km E od wsi Józefów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2022.11.26; liściasty lasek samosiejkowy; gł. osiki i czeremchy; na martwej młodej osice kilkaset owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,0923 19,4141

fot. 1401673 fot. 1401674 fot. 1401675 fot. 1401676 fot. 1401677

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji