jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Arthonia radiata (Pers.) Ach.

plamica promienista