grzyby.pl

Parasola cuniculorum D.J. Schaf.

Coprinus humidus Bogart
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Parasola Parasola Parasola ParasolaParasolaczernidłak liliowawy (Parasola lilatincta)czernidłak rdzawy (Parasola hemerobia)

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]