Tx: 1567
grzyby.pl

Porostereum spadiceum (Pers.) Hjortstam et Ryvarden

skórniczek szarobrązowy
Lopharia spadicea (Pers.) Boidin
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach i poza nimi, na martwych drzewach liściastych, leżących pniach, gałęziach; lipiec-październik. Powoduje białą zgniliznę drewna.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Chachuła et al. (2015)[1372]Chachuła et al. (2015) Grzyby Cieszyna.[1372], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). T. 1 & 2.[1452], Friedrich (2010)[1460]Friedrich (2010) Mycological relationships in lowland acidophilous beech forest (Luzulo pilosae-Fagetum) in the Puszcza Wkrzańska forest (NW Poland).[1460], Gierczyk (2022)[3842]Gierczyk (2022) Grzyby wielkoowocnikowe dawnego użytku ekologicznego „Strumień Junikowski”.[3842], Gierczyk & Kujawa (2020)[1487]Gierczyk & Kujawa (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland).[1487], Gierczyk & Ślusarczyk (2020)[1507]Gierczyk & Ślusarczyk (2020) Materiały do poznania mykobioty Wielkopolski.[1507], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501] (as: Lopharia spadicea), Gierczyk et al. (2020)[1497]Gierczyk et al. (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland), Part 2.[1497], Halama (2015)[1546]Halama (2015) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1546], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Kujawa et al. (2020)[1783]Kujawa et al. (2020) Macromycetes of the Palace Park in Poznań-Radojewo (Wielkopolska Region, Poland).[1783], Kujawa et al. (2020)[1799]Kujawa et al. (2020) XXV wystawa grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1799], Szczepkowski (2016)[2303]Szczepkowski (2016) Grzyby wielkoowocnikowe Parku Skaryszewskiego w Warszawie.[2303], Ślusarczyk (2012)[2389]Ślusarczyk (2012) Lasy robiniowe ostoją rzadkich i zagrożonych grzybów wielkoowocnikowych.[2389], Wojewoda (2000)[2503]Wojewoda (2000) Porostereum spadiceum (Pers.: Fr.) Hjorst. & Ryv.[2503], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542] (as: Lopharia spadicea)

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:36 1 znaleziska Porostereum spadiceum (skórniczek szarobrązowy) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

bez ATPOL 345935 AB65 365822 AB94 328049 341780 AC05 343601 CC15 345732 CD98 329052 CE08 329051 CE18 329050 CE34 329049 CE37 329046 329048 CE38 329045 CE39 329039 CE47 253409 DE35 211528 215072 231103 260479 DE45 207847 227055 339036 342303 DE46 216743 216744 240571 291747 DE47 264993 DE55 229165 240155 253747 256743 271563 280739 DE56 329075 365840 DE58 186300 DE65 155078 189806 227407 259689 ED16 279299 FG22 356778

ID 155 078 oznaczenie: Porostereum spadiceum; lokalizacja: 1,5 km na pd. od mostu kolejowego na rz.Warcie w miejscowości Bobry, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE65; data zbioru: 29 lis 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grupa przydrożnych drzew w lesie, na złamanej suchej robinii, owocniki pojedyncze i pozrastane ze sobą,rozpostarto-dachówkowate; leg. Jacek Nowicki, det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JN/17.12.10; uwagi: fot.302449; więcej zdjęć i rozpoznanie tutaj [bf:299382] [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59; związane wątki bio-forum.pl: 299382 ;

ID 186 300 oznaczenie: Porostereum spadiceum; lokalizacja: 1,5 km S, Pratkowice, gm.Wielgomłyny, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE58; data zbioru wadliwa: ; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: rzadki lasek sosnowo-brzozowy pośród lasów sosnowych, na martwych, leżących na ziemi fragmentach młodego drzewka ( prawdopodobnie brzózki ), owocniki rozpostarte na spodniej stronie substratu; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: fot.412731; 51 1 42,7 N ; 19 50 51,7 E; fot.412732 fot.412733 fot.412734 [notatka: nie] [fotografie: tak];

412731
412732
412733
412734

ID 189 806 oznaczenie: Porostereum spadiceum; • potwierdzenie ID155 078; lokalizacja: 1,5 km na pd. od mostu kolejowego na rz.Warcie w miejscowości Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE65; data zbioru: 15 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grupa przydrożnych drzew w lesie, na złamanej suchej robinii, owocniki pojedyncze i pozrastane ze sobą,rozpostarto-dachówkowate; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: 51 0 27,25 N ; 19 23 44,34 E; fot.436961 fot.436962 fot.436963 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

436961
436962
436963

ID 207 847 oznaczenie: Porostereum spadiceum; lokalizacja: 2,5 km E od wsi Brudzice, gm.Lgota Wielka, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 10' 28,7" N i 19st 22' 35,1" E], DE45; data zbioru: 3 lis 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką brzóz, na pozostawionych po wycince koronach robinii, licznie na kilku gałęziach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.530121 fot.530122 fot.530123 fot.530124 fot.530125 fot.530126 [notatka: nie] [fotografie: tak];

530121
530122
530123
530124
530125
530126

ID 211 528 oznaczenie: Porostereum spadiceum; lokalizacja: u podnóża Góry Kamieńskiej, 0,7 km NE od wsi Czyżów, gm.Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie [51st 13' 10" N i 19st 23' 58" E], DE35; data zbioru: 19 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wąski pas brzeziny na granicy nieużytków i sztucznego lasu na G.Kamieńskiej, ścięta, pozostawiona po przecince, młoda brzoza leżąca na ziemi, kilkadziesiąt owocników częściowo zrośniętych ze sobą; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: owocniki w chwili znalezienia mocno nasiąknięte wodą; fot.549159 fot.549160 fot.549161 fot.549162 [notatka: nie] [fotografie: tak];

549159
549160
549161
549162

ID 215 072 oznaczenie: Porostereum spadiceum; lokalizacja: Góra Kamieńska, południowe stoki; gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 11' 55,25" N i 19st 26' 0,7" E], DE35; data zbioru: 12 cze 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: sztuczne nasadzenia na stokach -brzoza, robinia, sosna, topola, na gałęziach i pędach robinii pozostawionych po przecince drzew, co najmniej 6 grup w różnych lokalizacjach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BF-06205 (ISRL PAN 25/JN/7.05.2021); uwagi: Przykładowe namiary dwóch grup z dwóch różnych ATPOL-i:; 51st 12' 25,55" N i 19st 25' 18" E; fot.566829 fot.566830 fot.566831 fot.566832 [notatka: nie] [fotografie: tak];

566829
566830
566831
566832

ID 216 743 oznaczenie: Porostereum spadiceum; lokalizacja: 600 m S od wsi Kletnia, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 8' 59,8" N i 19st 29' 21,18" E], DE46; data zbioru: 12 maj 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: szpaler przydrożnych drzew przy drodze DK91, na pniaku po wyciętym drzewie ( jesionie ? ), z boku, na korze, kilkadziesiąt kapelusików; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.574349 fot.574350 fot.574351; przekrój przez owocnik; fot.574352 [notatka: nie] [fotografie: tak];

574349
574350
574351
574352

ID 216 744 oznaczenie: Porostereum spadiceum; lokalizacja: 500 m SW od wsi Fryszerka, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 8' 17,86" N i 19st 29' 56,35" E], DE46; data zbioru: 12 maj 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste zadrzewienia -osiki, brzozy, dęby i inne, na gałęzi leżącej na ściółce, kilkadziesiąt kapelusików; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.574358 fot.574359 fot.574360 fot.574361 [notatka: nie] [fotografie: tak];

574358
574359
574360
574361

ID 227 055 oznaczenie: Porostereum spadiceum; • potwierdzenie ID207 847; lokalizacja: 2,5 km E od wsi Brudzice, gm.Lgota Wielka, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 10' 28,4" N i 19st 22' 25,2" E], DE45; data zbioru: 13 paź 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką brzóz, na murszejących, pozostawionych po wycince koronach robinii, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: Właściwe namiary:; fot.616889 fot.616890 fot.616891 fot.616892 [notatka: nie] [fotografie: tak];

616889
616890
616891
616892

ID 227 407 oznaczenie: Porostereum spadiceum; • potwierdzenie ID155 078; lokalizacja: 2 km na pd. od mostu kolejowego na rz.Warcie w miejscowości Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE65; data zbioru: 17 paź 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grupa przydrożnych drzew w lesie, na złamanej robinii, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.618520 fot.618521 fot.618522 [notatka: nie] [fotografie: tak];

618520
618521
618522

ID 229 165 oznaczenie: Porostereum spadiceum; lokalizacja: 0,8 km N od wsi Brodowe, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 3' 30,5" N i 19st 21' 37,5" E], DE55; data zbioru: 10 lis 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu przy trasie DK1, na robiniowych gałęziach pozostawionych po przecince, owocniki rozpostarto-kapeluszowe; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 1/JN/21.11.2015; uwagi: fot.627429 fot.627430 fot.627431 [notatka: nie] [fotografie: tak];

627429
627430
627431

ID 231 103 oznaczenie: Porostereum spadiceum; lokalizacja: 1 km N od wsi Huta Brudzka, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 12' 0,6" N i 19st 23' 40,35" E], DE35; data zbioru: 11 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -brzozy, sosny, świerki, czeremchy i inne, na kikucie złamanego drzewka liściastego, owocniki rozpostarto-kapelusikowe; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 3/JN/21.11.2015; uwagi: fot.642949 fot.642950 fot.642951 fot.642952 fot.642953 [notatka: nie] [fotografie: tak];

642949
642950
642951
642952
642953

ID 240 155 oznaczenie: Porostereum spadiceum; lokalizacja: 1 km N od wsi Ładzice, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 17 maj 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródpolny pas zadrzewień -brzozy, sosny, wierzby szare, na gałęziach złamanej wierzby, owocniki rozpostarto-kapelusikowe; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 5/JN/21.11.2015; uwagi: 51st 5' 35,2" N 19st 21' 54,8" E; fot.680450 fot.680451 fot.680452 [notatka: nie] [fotografie: tak];

680450
680451
680452

ID 240 571 oznaczenie: Porostereum spadiceum; lokalizacja: 1 km SE od wsi Ruda, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 8' 27,64" N i 19st 27' 48,93" E], DE46; data zbioru: 31 maj 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy typu tyczkowina, drągowina, na gałęziach robinii pozostawionych po wycince, owocniki rozpostarto-kapelusikowe; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 2/JN/21.11.2015; uwagi: fot.681905 fot.681906 fot.681907 fot.681908 fot.681909 [notatka: nie] [fotografie: tak];

681905
681906
681907
681908
681909

ID 253 409 oznaczenie: Lopharia spadicea; lokalizacja: 100m na E od dawnych zabudowań Młyna Bezula (Dzietrzkowice), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE47; data zbioru: 6 gru 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dawna żwirownia, porosła wierzbami, olchami, dębami, brzozami, osikami, na suchej gałęzi wierzby, płatowo na dł. o,5 m; leg. Piotr Zawada, det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyslę Ani; uwagi: Teren prywatny. Gmina Łubnice.Omówiony w watku: [bf:725737]; fot.730419 fot.730420 fot.730421 fot.730422 [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 725737 ;

ID 253 747 oznaczenie: Porostereum spadiceum; lokalizacja: 550 m SE od leśn. w Stobiecku Miejskim ( Radomsko ), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 4' 08" N i 19st 23' 10" E], DE55; data zbioru: 7 gru 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wąski pas robinii oddzielający śródleśną łąkę od pól, na gałęziach złamanego konaru robinii, dość licznie; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 7/JN/21.11.2015; uwagi: fot.731696 fot.731697 fot.731698 [notatka: nie] [fotografie: tak];

731696
731697
731698

ID 256 743 oznaczenie: Porostereum spadiceum; lokalizacja: 2 km NE od wsi Łęg, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [51st 2' 36" N i 19st 19' 28" E], DE55; data zbioru: 17 sty 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas lasu mieszanego nad rzeczką, na martwych gałęziach liściastego krzewu, owocniki rozpostarto-odgięte; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 9/JN/21.11.2015; uwagi: fot.745187 fot.745188 fot.745189 fot.745190 fot.745191 [notatka: nie] [fotografie: tak];

745187
745188
745189
745190
745191

ID 259 689 oznaczenie: Porostereum spadiceum; lokalizacja: 2 km N od wsi Wikłów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [51st 0' 47" N i 19st 17' 15,8" E], DE65; data zbioru: 3 maj 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródleśna kępa drzew i krzewów liściastych; miejsce składowania drewna itp, na gałęziach robiniowych leżących na ziemi, owocnki rozpostarto-odgięte; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 8/JN/21.11.2015; uwagi: fot.755183 [notatka: nie] [fotografie: tak];

755183

ID 260 479 oznaczenie: Porostereum spadiceum; • potwierdzenie ID215 072; lokalizacja: Góra Kamieńska ( zachodni stok ), gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE35; data zbioru: 10 maj 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: sztuczne nasadzenia na stokach -brzoza, robinia, sosna, topola, na gałęziach robinii pozostawionych po przecince drzew, kilka grup; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 6/JN/21.11.2015; uwagi: fot.757830 fot.757831 fot.757832 fot.757833 [notatka: nie] [fotografie: tak];

757830
757831
757832
757833

ID 264 993 oznaczenie: Porostereum spadiceum; lokalizacja: 1 km SW od wsi Borzęcin, gm.Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie [51st 10' 6,8" N i 19st 35' 27" E], DE47; data zbioru: 11 lip 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty -brzozy, graby, olchy i inne, na zmurszałym konarze leżacym na ziemi, owocniki rozpostarto-kapelusikowate; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 4/JN/21.11.2015; uwagi: fot.774676 fot.774677 fot.774678 fot.774679 [notatka: nie] [fotografie: tak];

774676
774677
774678
774679

ID 271 563 oznaczenie: Porostereum spadiceum; lokalizacja: 1 km E od wsi Dąbrówka, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 2' 0,3" N i 19st 23' 37" E], DE55; data zbioru: 7 lis 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: samosiejkowy, rzadki młodnik sosnowy z domieszką brzózek, na murszejących gałęziach liściastego wyrzuconych w lasku, owocniki liczne, rozpostarto-kapelusikowate; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 1/JN/25.11.2015; uwagi: fot.802507 fot.802508 fot.802509 fot.802510 [notatka: nie] [fotografie: tak];

802507
802508
802509
802510

ID 279 299 oznaczenie: Porostereum spadiceum; lokalizacja: Warszawa, Fort Bema, pow. warszawski, woj. mazowieckie, ED16; data zbioru: 12 mar 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: obrzeże parku, ruderalnie, na gałęzi liściastego, prawdopodobnie klonu jesionolistnego, kilka owocników obok siebie; leg. Beata Łyszkowska, det. Piotr Chachuła; eksykat: tak, wyślę do Ani; uwagi: [bf:829685] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 829685 ;

ID 280 739 oznaczenie: Porostereum spadiceum; lokalizacja: 1 km NE od wsi Brodowe, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 3' 20" N i 19st 22' 16" E], DE55; data zbioru: 12 kwi 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ols nad śródleśnym strumieniem, na murszejącej gałęzi leżącej na ziemi, kilkanaście owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.838584 fot.838585 [notatka: nie] [fotografie: tak];

838584
838585

ID 291 747 oznaczenie: Porostereum spadiceum; lokalizacja: 1,3 km E od żwirowni we wsi Ruda, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 8' 59" N i 19st 28' 6,5" E], DE46; data zbioru: 7 sie 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródleśna kępa robinii, na robiniowej gałęzi leżącej na ziemi, kilka owocników na gałęzi; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.880595 fot.880596 [notatka: nie] [fotografie: tak];

880595
880596

ID 328 049 oznaczenie: Porostereum spadiceum; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,1 km na NW od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 5 lis 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na gałęziach bukowych, w grupach - kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1115006 fot.1115007 fot.1115008 fot.1115009 fot.1115010 fot.1115011; zarodniki: 6,2-7,7 µm x 3,0-3,9 µm średnio: 7 x 3,4 µm!, Q: 1,6-2,3 średnio 2,1!:; fot.1115012; sprzążki obecne:; fot.1115013; trama:; fot.1115014; pseudocystydy:; fot.1115015 fot.1115016 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1115006
1115007
1115008
1115009
1115010
1115011
1115012
1115013
1115014
1115015
1115016

ID 329 039 oznaczenie: Lopharia spadicea; lokalizacja: 500 m na N-E od Piasków, pow. wieluński, woj. łódzkie, CE39; data zbioru: 5 lis 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: sosna,świerk, akacja,brzoza, grab,osika, na opadłych gałęziacj akacji, płatowo na 3 gałęziach; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę; uwagi: Nadleśnictwo Wieluń Leśnictwo Ożarów oddział 189. Gmina Wieluń.; fot.1122867 fot.1122868 fot.1122869 fot.1122870 fot.1122871 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1122867
1122868
1122869
1122870
1122871

ID 329 045 oznaczenie: Lopharia spadicea; lokalizacja: 500 m na E od Krajanki, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE38; data zbioru: 19 lis 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany: sosna,brzozy, dęby, akacje, czeremchy, na leżących na ziemi gałęziach dębowych, płatowo na 1 gałęzi; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę; uwagi: Las prywatny oddział 6B. Gmina Czastary.; fot.1122919 fot.1122920 fot.1122921 fot.1122922 fot.1122923 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1122919
1122920
1122921
1122922
1122923

ID 329 046 oznaczenie: Lopharia spadicea; lokalizacja: 1,7 km na N od Żdżar, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 20 lis 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany: sosna, brzozy,akacje, na leżącej na ziemi gałęzi akacji, płatowo na 1 gałęzi; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 976. Gmina Bolesławiec.; fot.1122931 fot.1122932 fot.1122933 fot.1122934 fot.1122935 fot.1122936 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1122931
1122932
1122933
1122934
1122935
1122936

ID 329 048 oznaczenie: Lopharia spadicea; lokalizacja: 50 m na N od Makowszczyzny (Wójcin), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 23 lis 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: dąb, akacja,brzoza,osika, na leżących na ziemi gałęziach akacji, płatowo na 2 gałęziach; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę; uwagi: Las prywatny oddział 7. Gmina Łubnice.; fot.1122951 fot.1122952 fot.1122953 fot.1122954 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1122951
1122952
1122953
1122954

ID 329 049 oznaczenie: Lopharia spadicea; lokalizacja: 700 m na E od Dziadowej Kłody, pow. oleśnicki, woj. dolnośląskie, CE34; data zbioru: 21 paź 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las iglasty, wzdłuż drogi akacje, na leżącej na ziemi gałęzi dębowej, płatowo na 1 gałęzi; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę; uwagi: Nadleśnictwo Syców Leśnictwo Dziadowa Kłoda oddział 204. Gmina Dziadowa Kłoda.; fot.1122960 fot.1122961 fot.1122962 fot.1122963 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1122960
1122961
1122962
1122963

ID 329 050 oznaczenie: Lopharia spadicea; lokalizacja: 300 m na N-E od Bednarzy, pow. sieradzki, woj. łódzkie, CE18; data zbioru: 20 sty 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany: sosna,świerk,brzoza,osika,olcha, wzdłuż drogi akacje, na leżących na ziemi gałęziach akacji, płatowo na kilku gałęziach akacji; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę; uwagi: Nadleśnictwo Złoczew, Leśnictwo Grzyb oddział 258. Gmina Klonowa.; fot.1122971 fot.1122972 fot.1122973 fot.1122974 fot.1122975 fot.1122976 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1122971
1122972
1122973
1122974
1122975
1122976

ID 329 051 oznaczenie: Lopharia spadicea; lokalizacja: 200 m na S od Kosmali, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie, CE08; data zbioru: 20 sty 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zagajnik akacjowy, na leżącej na ziemi gałęzi akacji, płatowo na 1 gałęzi; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę; uwagi: Las prywatny oddział 23. Gmina Czajków.; fot.1122986 fot.1122987 fot.1122988 fot.1122989 fot.1122990 fot.1122991 fot.1122992 fot.1122993 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1122986
1122987
1122988
1122989
1122990
1122991
1122992
1122993

ID 329 052 oznaczenie: Lopharia spadicea; lokalizacja: 200 m na S-W od Białej (Błaszki), pow. sieradzki, woj. łódzkie, CD98; data zbioru: 18 sty 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, z domieszką brzozy, czeremchy, wzdłuż drogi akacje, na leżącej na ziemi gałęzi akacji, płatowo na 1 gałęzi; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę; uwagi: Nadleśnictwo Złoczew Leśnictwo Orły oddział 26. Gmina Błaszki.; fot.1123001 fot.1123002 fot.1123003 fot.1123004 fot.1123005 fot.1123006 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1123001
1123002
1123003
1123004
1123005
1123006

ID 329 075 oznaczenie: Lopharia spadicea; lokalizacja: Radomsko, las pomiędzy ul. Górnickiego a linią kolejową; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 5' 52,3" N i 19st 26' 41,2" E], DE56; data zbioru: 24 gru 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj olsu -olcha, czeremcha, na martwych gałęziach krzewu, grupa ponad 100 owocników, część pozrastanych ze sobą; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1123239 fot.1123240 fot.1123241 fot.1123242 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1123239
1123240
1123241
1123242

ID 339 036 oznaczenie: Lopharia spadicea; lokalizacja: 1 km S od wsi Borowa; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 8 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -dęby, jodły, osiki, brzozy, graby i inne, na gałęzi liściastego leżącej na ziemi, owocniki rozpostarto-dachówkowate; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 10' 48,5" N 19st 22' 59" E; fot.1188305 fot.1188306 fot.1188307 fot.1188308 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1188305
1188306
1188307
1188308

ID 341 780 oznaczenie: Porostereum spadiceum; lokalizacja: Puszcza Bukowa (rez. Osetno), 2 km na E od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 31 gru 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kwaśna buczyna, na gałęziach i konarach powalonego przez wiatr Fagus, rozpostarto-odgięty, kilkaset częściowo pozrastanych ze sobą owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1202565 fot.1202566 fot.1202567 fot.1202568 fot.1202569 fot.1202570 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1202565
1202566
1202567
1202568
1202569
1202570

ID 342 303 oznaczenie: Lopharia spadicea; lokalizacja: 0,5 km N od wsi Tomaszów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 6 sty 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: młody las mieszany -sosna pospolita, sosna wejmutka, wierzba, brzoza, robinia, osika, na martwych, murszejących gałęziach wierzby, kilkadziesiąt owocników, w większości pozrastanych ze sobą; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 6' 38" N 19st 24' 57,5" E; fot.1205975 fot.1205976 fot.1205977 fot.1205978 fot.1205979 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1205975
1205976
1205977
1205978
1205979

ID 343 601 oznaczenie: Porostereum spadiceum; lokalizacja: Równina Pyrzycka (prop. rez. Koszewo), 0,5 km na SW od Koszewa, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AC05; data zbioru: 26 mar 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: naturalistyczny park podworski, na konarze Betula pendula, rozpostarto-odgięty, kilkadziesiąt owocników często pozrastanych ze sobą; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1215672 fot.1215673 fot.1215674 fot.1215675 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1215672
1215673
1215674
1215675

ID 345 732 oznaczenie: Porostereum spadiceum; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 18 kwi 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Przydrożny rów - pas drogowy DW-244, Gruba gałąź kasztanowca, Kilka rozpostartych owocników; leg. det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany.; uwagi: fot.1231845 fot.1231846 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1231845
1231846

ID 345 935 oznaczenie: Porostereum spadiceum; lokalizacja: os. Teatralne, drzewa wzdluz ulicy, Nowa Huta, Krakow, pow. krakowski, woj. Malopolskie; data zbioru: 24 cze 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: klony, deby, obumarły konar klonu, w grupie, kilkanascie sztuk; leg. Ryszard Janiczek, det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0009207; uwagi: fot.1233313 fot.1233314 fot.1233315 [fotografie: tak];

1233313
1233314
1233315

ID 356 778 oznaczenie: Porostereum spadiceum; lokalizacja: zbocze góry Cergowa przy czerwonym szlaku pieszym, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG22; data zbioru: 1 sty 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las głównie bukowy z jodłą i in., martwy młody buk, owocniki rozpostarto odgięte wzdłuż pieńka (kilkadziesiąt cm); leg. Anna Hreczka, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0009260; uwagi: fot.1328303 fot.1328304 fot.1328305; Wątek: [bf:1140158] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1140158 ;

ID 365 822 oznaczenie: Porostereum spadiceum; lokalizacja: Goleniów, ul. Przestrzenna, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB65; data zbioru: 18 sty 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las komunalny So na skraju Ak, Db, leżące, pocięte, zeszłoroczne konary Robinia pseudoacacia, kilkanaście owocników; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: Skórniczek szarobrązowy fot.1408462 fot.1408463 fot.1408464 fot.1408465; strzępki fot.1408466; sprzążki fot.1408467; podstawki fot.1408468; pseudocystydy fot.1408469 fot.1408470; zarodniki fot.1408471 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1408462
1408463
1408464
1408465
1408466
1408467
1408468
1408469
1408470
1408471

ID 365 840 oznaczenie: Porostereum spadiceum; lokalizacja: 0,5 km SE od osady Bajkowizna; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0349 19,5102], DE56; data zbioru: 14 sty 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wielopiętrowy las mieszany -jodły, dęby, buki i inne, na gałęzi liściastego leżącej na ziemi, owocnik rozpostarto-kapelusikowaty na dł. ok. 70 cm; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie; uwagi: fot.1408544 fot.1408545 fot.1408546 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1408544
1408545
1408546
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji