grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Peltigera lepidophora (Vain.) Bitter

pawężnica tarczkowata
Peltigera Peltigera Peltigera PeltigeraPeltigerapawężnica sałatowa (Peltigera hymenina)pawężnica żyłkowana (Peltigera leucophlebia)