literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bujakiewicz (2011)[1343]Bujakiewicz (2011) Macrofungi in the Alnetum incanae association along Jaworzyna and Skawica river valleys Western Carpathians.[1343], Chachuła et al. (2015)[1372]Chachuła et al. (2015) Grzyby Cieszyna.[1372], Fiedorowicz (2009)[1441]Fiedorowicz (2009) The participation of macromycetes in selected forest communities of the Masurian Landscape Park (NE Poland).[1441], Fiedorowicz (2020)[1444]Fiedorowicz (2020) Grzyby wielkoowocnikowe Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. W: Szymczyk R. (red.). 35 lat Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Monografia Przyrodnicza. Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, Kwidzyn: 64-80[1444], Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Gumińska & Wojewoda (2004)[1539]Gumińska & Wojewoda (2004) Mikoflora Pienińskiego Parku Narodowego. Część VIII.[1539], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kozłowska et al. (2015)[1705]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part II. A checklist of microfungi and larger Ascomycota.[1705], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Kozłowska et al. (2019)[1707]Kozłowska et al. (2019) Checklist of microfungi and larger ascomycetes of Białowieża Forest.[1707], Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752], Kujawa & Gierczyk (2007)[1769]Kujawa & Gierczyk (2007) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Podsumowanie roku 2006.[1769], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393], Wilga & Ciechanowski (2007)[2470]Wilga & Ciechanowski (2007) Ostoja grzybów wielkoowocnikowych i śluzowców w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy).[2470], Wilga & Wantoch-Rekowski (2008)[2471]Wilga & Wantoch-Rekowski (2008) Notatki mikologiczne z okolic Ostrzyc (Kaszubski Park Krajobrazowy).[2471], Wilga & Wantoch-Rekowski (2011)[2475]Wilga & Wantoch-Rekowski (2011) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu przyrody „Zamkowa Góra” w Kaszubskim Parku Krajobrazowym (Pojezierze Kaszubskie).[2475], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:32 1 znaleziska Peziza arvernensis na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB75 364971 AB94 36040 323555 AC12 340611 AC16 367697 BB60 345135 BC89 281389 BD14 367570 CA97 116675 131456 202485 CB07 203713 CB16 204853 CB62 35114 DA80 363676 DA85 214779 DD95 306689 DE35 345857 DE45 358736 DE46 345590 DE47 330452 DE55 311124 DE56 332635 DE67 326967 DE75 213616 ED15 274571 FG34 278947 287216 GC65 46695

ID 35 114 oznaczenie: Peziza arvernensis; lokalizacja: CB-62, okolice wsi Lutówko, pow. Sępólno Krajeńskie, CB62; data zbioru: 10 cze 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: w pobliżu: buków, dębów, olch, na ziemi, duża ilość zeszłorocznych liści, 2 osobniki; leg. Waldemar Wesołowski, det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/WW/21.06.06; uwagi: Trzony pod ziemią.; fot.40900 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

40900

ID 36 040 oznaczenie: Peziza arvernensis; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,8 km na W od Glinnej, AB94; data zbioru: 28 maj 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: starodrzew buczyny pomorskiej na stromym stoku przy jeziorze, na ziemi, dwa owocniki pojedyncze i jeden podwójny; leg. Grazyna Domian, det. Anna Kujawa; eksykat: TAK (u Kustosza Bazy); uwagi: fot.42849 [notatka: tak] [fotografie: tak];

42849

ID 46 695 oznaczenie: Peziza arvernensis; lokalizacja: park pałacowy w Białowieży, GC65; data zbioru: 22 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na powalonej kłodzie, liczne owocniki; leg. Błażej Gierczyk, det. Anna Kujawa; eksykat: tak, u Kustosza bazy; uwagi: [notatka: nie] [fotografie: nie];

ID 116 675 oznaczenie: Peziza arvernensis; lokalizacja: Ostrzycki las-Kaszuby, CA97; data zbioru: 26 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,dąb, w ziemi na poboczu drogi gruntowej, kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/MWR/29.09.08; uwagi: [notatka: nie] [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

ID 131 456 oznaczenie: Peziza arvernensis; lokalizacja: Rezerwat Zamkowa Góra Kartuzy, CA97; data zbioru: 17 maj 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna, na kłodach bukowych, kilka owocników na terenie rezerwatu; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: Zgodnie z uwagą Kustosza w następnym sezonie pobrano owocnik w celu sprawdzenia cech mikro za zgodą R.D.O.Ś.w Gdańsku; fot.240769 fot.240770 fot.240771 [notatka: tak Grzyby Rezerwatu Zamkowa Góra M.S.W & M.W.R.] [fotografie: tak];

240769
240770
240771

ID 202 485 oznaczenie: Peziza arvernensis; lokalizacja: Rezerwat Ostrzycki Las, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA97; data zbioru: 8 sie 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy, zmurszałe drewno buka, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza bazy; uwagi: fot.506205 [notatka: nie] [fotografie: tak];

506205

ID 203 713 oznaczenie: Peziza arvernensis; lokalizacja: Rezerwat Przyrody Szczyt Wieżyca Szymbark, pow. kartuski, woj. pomorskie, CB07; data zbioru: 1 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy, zmurszałe drewno buka, 3 owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza bazy; uwagi: fot.511193 fot.511194 [notatka: nie] [fotografie: tak];

511193
511194

ID 204 853 oznaczenie: Peziza arvernensis; lokalizacja: Rezerwat Czapliniec w Wierzysku, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB16; data zbioru: 5 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowo-sosnowy, kłoda bukowa, kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza bazy; uwagi: fot.515575 [notatka: tak Spis grzybów Rezerwatu Czapliniec w Wierzysku] [fotografie: tak];

515575

ID 213 616 oznaczenie: Peziza arvernensis; lokalizacja: Rzerzęczyce, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE75; data zbioru: 18 maj 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu mieszanego, dąb, głóg, na ziemi, kilka owocników; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: BGF/BF/KK/130518/0001; uwagi: fot.559906 fot.559907 fot.559908 [notatka: nie] [fotografie: tak];

559906
559907
559908

ID 214 779 oznaczenie: Peziza arvernensis; lokalizacja: Rezerwat Buki Mierzei Wiślanej, pow. Nowy Dwór Gdański, woj. pomorskie, DA85; data zbioru: 9 cze 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany buk,świerk,sosna,dąb,brzoza, zmurszały buk, kilkanaście owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK; uwagi: fot.565762 fot.565763 [notatka: nie] [fotografie: tak];

565762
565763

ID 274 571 oznaczenie: Peziza arvernensis; lokalizacja: Las Bemowski, Stare Babice, pow. warszawski-zachodni, woj. mazowieckie, ED15; data zbioru: 13 maj 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi leśnej, głóg, jarząb, leszczyna, jesion, dąb, w ziemi, kilkanaście owocników; leg. det. ala mikołaj; eksykat: tak, będzie wysłany; uwagi: fot.754516 [notatka: tak, wątek 754514] [fotografie: tak];

754516

ID 278 947 oznaczenie: Peziza arvernensis; lokalizacja: przy szlaku Kanasiówka Moszczaniec, pow. sanocki, woj. podkarpackie, FG34; data zbioru: 24 maj 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy z jodłą i innymi gatunkami drzew i krzewów, na ziemi, na błotnistej drodze, 1 duży owocnik; leg. Anna Hreczka, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/AH/150524/0001; uwagi: fot.832246 fot.832247 fot.832248 [bf:758129] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 758129 ;

ID 281 389 oznaczenie: Peziza arvernensis; lokalizacja: 0,7 km na zachód od Starczanowa, pow. poznański, woj. wielkopolskie, BC89; data zbioru: 29 kwi 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty: dąb, leszczyna, brzoza, pojedynczo wierzba, jeżyna, nieopodal zagajnik sosnowy, ziemia lub szczątki drewna zagrzebane w ziemi(?), dwa owocniki; leg. Barbara Kudławiec, det. Piotr Perz; eksykat: BGF0003851; uwagi: Nadleśnictwo Łopuchówko; N 52 36' 31,2"; E 16 58' 34,8"; fot.840942; owocnik posiadał krótki dł. do 1 cm! trzonek, czego nie ukazano na zdjęciu; w±tek na bio-forum [bf:840626] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 840626 ;

ID 287 216 oznaczenie: Peziza arvernensis; lokalizacja: przy szlaku Kanasiówka Moszczaniec, pow. sanocki, woj. podkarpackie, FG34; data zbioru: 4 cze 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy, murszejąca kłoda bukowa, 4 owocniki w grupie; leg. Anna Hreczka, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/AH/150604/0003; uwagi: fot.861307 fot.861308 [bf:774179] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 774179 ;

ID 306 689 oznaczenie: Peziza arvernensis; lokalizacja: Pawlikowice, 3 km na północny zachód od wsi, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD95; data zbioru: 24 wrz 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, jodła, dąb, sosna., zmurszałe gałęzie liściaste pozostawione po wyrębie, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Beata Łyszkowska; eksykat: tak, wyślę do BG; uwagi: fot.953126 [notatka: nie] [fotografie: tak];

953126

ID 311 124 oznaczenie: Peziza arvernensis; lokalizacja: Radomsko, 300 m N od oczyszczalni ścieków, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 3' 4,5" N i 19st 25' 20" E], DE55; data zbioru: 6 maj 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas drzew i krzewów przy linii kolejowej, na ziemi, na skarpie, pod dębem, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: [bf:974782] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 974782 ;

ID 323 555 oznaczenie: Peziza arvernensis; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,8 km na NW od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 29 maj 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: koleina na leśnej drodze w buczynie, na ziemi lub zagrzebanym w niej drewienku, w grupie - 3 owocniki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1066256 fot.1066257 fot.1066258 fot.1066259 fot.1066260 fot.1066261 fot.1066262 fot.1066263 fot.1066264 fot.1066265 fot.1066266 fot.1066267 fot.1066268 fot.1066269 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1066256
1066257
1066258
1066259
1066260
1066261
1066262
1066263
1066264
1066265
1066266
1066267
1066268
1066269

ID 326 967 oznaczenie: Peziza arvernensis; lokalizacja: 1 km SE od wsi Jasień; gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE67; data zbioru: 29 maj 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -dęby, brzozy, sosny i inne; pobocze drogi leśnej, na ziemi, pod dębami, grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki, det. Marek Kozłowski; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: 50 st 59' 46" N i 19st 35' 1,5" E; [bf:342630] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 342630 ;

ID 330 452 oznaczenie: Peziza arvernensis; lokalizacja: 1,5 km W od wsi Wola Kotkowska, gm.Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie [GPS: 51st 9' 35,3" N i 19st 35' 29,5" E], DE47; data zbioru: 29 lip 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty -dęby, graby, brzozy, osiki i inne, na ziemi, przy resztkach pniaka, grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki, det. Marek Kozłowski; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1131943 fot.1131944 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1131943
1131944

ID 332 635 oznaczenie: Peziza arvernensis; lokalizacja: 1 km S od wsi Grzebień; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51st 1' 27,8" N i 19st 29' 39,8" E], DE56; data zbioru: 11 cze 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -buk, dąb, sosna, na ziemi, w miejscu złożenia gałęzi z wycinki, grupa ponad 20 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1146976 fot.1146977 fot.1146978 fot.1146979 fot.1146980 fot.1146981 fot.1146982 fot.1146983 fot.1146984 fot.1146985 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1146976
1146977
1146978
1146979
1146980
1146981
1146982
1146983
1146984
1146985

ID 340 611 oznaczenie: Peziza arvernensis; lokalizacja: Dolina Dolnej Odry (prop. rez. Widuchowskie Górki), 2,1 km na SW od Dębogóry, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC12; data zbioru: 6 gru 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na ziemi, w grupie - 2 owocniki; leg. Grazyna Domian, det. Grażyna Domian, R. Tomaszewski, M. Gryc; eksykat: tak; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:1195372] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1195372 ;

ID 345 135 oznaczenie: Peziza arvernensis; lokalizacja: Wysoczyzna Łobeska (prop. rez. Bobrowe Mokradła koło Świętoborca), 1,7 km na SE od Świętoborca, pow. łobeski, woj. zachodniopomorskie, BB60; data zbioru: 19 maj 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kwaśna buczyna, na ziemi, pojedynczo; leg. Grazyna Domian, det. Grażyna Domian, potw. R. Tomaszewski i M. Gryc; eksykat: tak; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:1225071] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1225071 ;

ID 345 590 oznaczenie: Peziza arvernensis; lokalizacja: 1 km SW od wsi Pirowy ( cz. wsi Chruścin ); gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 8 maj 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grupka liściastych drzew ( brzoza, osika ) na skraju młodników sosnowych, na ziemi, grupa co najmniej 14 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 10' 39,5" N 19st 30' 35" E; fot.1229917 fot.1229918 fot.1229919 fot.1229920 fot.1229921 fot.1229922 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1229917
1229918
1229919
1229920
1229921
1229922

ID 345 857 oznaczenie: Peziza arvernensis; lokalizacja: 1 km NE od wsi Borowa; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE35; data zbioru: 23 maj 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: młody las mieszany z przestojami, nasiennikami, na ziemi, pod dębem szypułkowym, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 11' 53,5" N 19st 23' 6,5" E; fot.1232469 fot.1232470 fot.1232471 fot.1232472 fot.1232473 fot.1232474 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1232469
1232470
1232471
1232472
1232473
1232474

ID 358 736 oznaczenie: Peziza arvernensis; lokalizacja: 1 km N od wsi Stobiecko Szlacheckie; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 9 cze 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -sosna, buk, brzoza; miejsce składowania drewna, na ziemi przemieszanej z materiałem drzewnym, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 6' 49" N 19st 23' 51,5" E; fot.1348447 fot.1348448 fot.1348449 fot.1348450 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1348447
1348448
1348449
1348450

ID 363 676 oznaczenie: Peziza arvernensis; lokalizacja: Gdańsk-Brętowo, TPK, dolina rzeki Strzyży, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 2 lis 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna ze znacznym udziałem dębu, sosna, na zmurszałej kłodzie topoli, w spękaniach kory i pod nią, 6 owocników; leg. det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza; uwagi: [bf:1391258]; fot.1391749 fot.1391750 fot.1391751 fot.1391752 fot.1391753 fot.1391754 fot.1391755 fot.1391756 fot.1391757 fot.1391758 fot.1391759 fot.1391760 fot.1391761 fot.1391762 [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1391258 ;

ID 364 971 oznaczenie: Peziza arvernensis; lokalizacja: Bącznik, 1,5km na zach. od Przemocza, Nadl.Kliniska, Leśn.Bącznik, odz.359, gm.Goleniów, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB75; data zbioru: 6 lis 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, kłoda Fagus sylvatica, kilka owocników; leg. Marcin Lożek, det. Marian Sęktas; eksykat: tak; uwagi: największy owocnik 15cm; wątek [bf:1395054] [notatka: tak] [fotografie: tak, wątek]; związane wątki bio-forum.pl: 1395054 ;

ID 367 570 oznaczenie: Peziza arvernensis; lokalizacja: Porażyn Tartak, park pałacowy, pow. nowotomyski, woj. wielkopolskie, BD14; data zbioru: 16 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Park ze starodrzewiem, Bk,Db, kłoda bukowa, dwa owocniki; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: [bf:1426161] [notatka: tak] [fotografie: tak, wątek]; związane wątki bio-forum.pl: 1426161 ;

ID 367 697 oznaczenie: Peziza arvernensis; lokalizacja: Równina Pyrzycka (prop. rez. Lubiatowskie Łęgi), 0,9 km na SE od głównego skrzyżowania dróg w Lubiatowie, pow. pyrzycki, woj. zachodniopomorskie, AC16; data zbioru: 24 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łęg olszowo-topolowy, na glebie, kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1428451 fot.1428452 fot.1428453; przekrój: fot.1428454 fot.1428455; ectal excipulum: fot.1428456; zarodniki: 16-19,1 x 8,4-11,3 µm średnio 17,8 x 10,1 µm!, Q: 1,6-2,0 średnio 1,8!:; fot.1428457 fot.1428458; worki:; fot.1428459 fot.1428460 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1428451
1428452
1428453
1428454
1428455
1428456
1428457
1428458
1428459
1428460
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji