jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Physconia distorta (With.) J.R. Laundon

soreniec opylony