grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Physconia distorta (With.) J.R. Laundon

soreniec opylony
Physconia Physconia Physconia PhysconiaPhysconiasoreniec południowy (Physconia detersa)soreniec żółtawy (Physconia enteroxantha)