grzyby.pl

Xylaria carpophila (Pers.) Fr.

próchnilec owocolubny
Xylaria Xylaria Xylaria XylariaXylariapróchnilec maczugowaty (Xylaria polymorpha)próchnilec głogowy (Xylaria oxyacanthae)
Xylaria carpophila (próchnilec owocolubny)
06.06.2004, UO Dubohabrina u Ricek, Czech Rep.; copyright © by Mírek Junek
Xylaria carpophila (próchnilec owocolubny)
Xylaria carpophila (próchnilec owocolubny)
Xylaria carpophila (próchnilec owocolubny)
Xylaria carpophila (próchnilec owocolubny)
Xylaria carpophila (próchnilec owocolubny)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080905.2.08 - Xylaria carpophila (próchnilec owocolubny); Bieszczady
080905-2
det. Anna Kujawa
/Bieszczady/ #4