jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Calicium parvum Tibell

pałecznik wątpliwy