jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Hypogymnia austerodes (Nyl.) Räsänen

pustułka brunatniejąca