grzyby.pl

Arrhenia acerosa (Fr.) Kühner

języczek półkulisty
Arrhenia acerosus orth.var. · Phaeotellus acerosus (Fr.) Gulden
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID195121 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID295351 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID195121 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID224264 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na łąkach, wśród traw i mchów, rzadko w lasach mieszanych; na ziemi lub na drewnie np. sosny, wśród mchów; sierpień-październik.
Czerwona Lista[125] — V–narażony na wymarcie
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Knudsen, H., Vesterholt, J., 2012 — Funga Nordica "2" p.253 [141]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[1338]
    Arrhenia acerosa (Fr.) Kühner · synonimy: Leptoglossum acerosum (Fr.) M.M. Moser.
    publikacje: Flisińska 2004, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Kujawa i Gierczyk 2013 (as: A. acerosa v. acerosa), Grzesiak i in. 2017, Mleczko i Beszczyńska 2015, Bujakiewicz 2018, Mleczko i Beszczyńska 2019, Kujawa i in. 2019 (Arrhenia acerosa var. acerosa)

znaleziska Arrhenia acerosa na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-75 364622 AB-85 299659 CC-15 341667 CC-25 341666 DF-79 224264 FG-32 195121 GC-02 295351

 ID195121  Arrhenia acerosa v. acerosa; Zyndranowa, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-32; 2011.10.29; leśna, dość mokra po opadach droga, w pobliżu jodły, buki, grab, brzoza; na ziemi w grupie ok. 20 owocników; leg. Anna Hreczka; det. Piotr Chachuła, potwierdził mikroskopowo Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/AH/111029/0001, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: zdjęcia i dyskusja w wątku Arrhenia acerosa v. acerosa

 ID224264  Arrhenia acerosa; Skawina (Korabniki - łąki), pow. krakowski, woj. małopolskie, DF-79; 2013.10.01; łąka; w trawie na rozkładajcych się resztach traw, 3 owocniki; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: BGF/BF/WCz/131001/0001, tak, notatka: nie
uwagi: Nazwę podaję wg IF

fot. 604129 fot. 604130

Owocniki miały trzon szczątkowy, blaszki wyraźne. Zarodniki dośc zmienne w kształcie, 6-9x4-6.5 um, sprzążki obecne.

 ID295351  Arrhenia acerosa; Puszcza Knyszyńska, okolice Czółnowa, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-02; 2014.08.31; Las iglasty (świerk, sosna) z małą domieszką liściastych; na rozjeżdżonym korzeniu starego świerka kilka owocników; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/140831/0005, tak
uwagi: fot. 897098

 ID299659  Arrhenia acerosa; Puszcza Goleniowska, ok. 2,5 km na E od Sowna, gm. Stargard, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB-85; 2012.10.26; torfiasta strefa brzegowa odwodnionego oczka; na szczątkach organicznych torfiastego podłoża w grupie - kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0000800, tak, notatka: tak
uwagi: Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/526136.html

ID341666 Arrhenia acerosa var. tenella; Pawłówek NATURA 2000 - Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-25; 2020.09.12; Z dawna nieużytkowana, podmokła łąka trwała z enklawą zakrzewienia wierzbowego; Torfowisko - ubiegłoroczne łodygi traw i innych roślin. Nielicznie, w rozproszeniu; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany., tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1202055 fot. 1202056 fot. 1202057 fot. 1202058 fot. 1202059

ID341667 Arrhenia acerosa var. acerosa; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2020.10.24; Niewielka skarpa brzeżna wyschniętego oczka wodnego przy lesie.; Na ziemi, w strefie systemu korzeniowego lipy. Kilka owocników; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany., tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1202065 fot. 1202066 fot. 1202067 fot. 1202068

ID364622 Arrhenia acerosa; Bącznik, 1,5km na zach. od Przemocza, Nadl.Kliniska, Leśn.Bącznik, odz.359, gm.Goleniów, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-75; 2022.11.06; okrajek buczyny; gleba jeden owocnik; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Lożek, potwierdził Błażej Gierczyk ; eksykat: tak, tak, wątek, notatka: tak
uwagi: Języczek półkolisty
wątek https://www.bio-forum.pl/messages/33/1394206.html

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji