grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Gyromitra leucoxantha (Bres.) Harmaja

piestrzenica jasnożółta
Discina leucoxantha Bres.
Gyromitra Gyromitra Gyromitra GyromitraGyromitraGyromitra ambiguapiestrzenica tarczowata (Gyromitra parma)
GREJ: ID256695 (© autora fot.); copyright © by GREJ
GREJ: ID196490 (© autora fot.)
GREJ: ID196490 (© autora fot.)
GREJ: ID256695 (© autora fot.)