Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID230341 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID230339 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID230343 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID230364 (© autora fot.)

owocnik

Kapelusz

space

Trzon

space

zarodniki

Wysyp zarodników

występowanie

Brak w czekliście. [105]
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bocian et al. (2018)[1321]Bocian et al. (2018) Mycobiota lasów łęgowych nad Jeziorem Portowym (Szczecin, Miedzyodrze) - wstępne wyniki badań.[1321], Gierczyk & Kujawa (2020)[1487]Gierczyk & Kujawa (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland).[1487], Gierczyk & Kujawa (2021)[1488]Gierczyk & Kujawa (2021) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część X. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2014.[1488], Gierczyk & Ślusarczyk (2020)[1507]Gierczyk & Ślusarczyk (2020) Materiały do poznania mykobioty Wielkopolski.[1507], Gierczyk et al. (2011)[1484]Gierczyk et al. (2011) Pholiota limonella – gatunek pomijany?.[1484], Gierczyk et al. (2015)[1491]Gierczyk et al. (2015) XX Jubileuszowa Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1491], Gierczyk et al. (2015)[1494]Gierczyk et al. (2015) XXI Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1494], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Gierczyk et al. (2020)[1497]Gierczyk et al. (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland), Part 2.[1497], Halama (2015)[1546]Halama (2015) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1546], Halama & Romański (2010)[1565]Halama & Romański (2010) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1565], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kudławiec (2015)[1739]Kudławiec (2015) Materiały do bioty grzybów wielkoowocnikowych Macromycetes Nadleśnictwa Polanów. W: Dominik J. (red.). Szóste Dni Różnorodności Biologicznej w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Lasy Środkowopomorskie. Polanów, Wyd. EKWITA, Słupsk: 13-35[1739], Kujawa et al. (2012)[1800]Kujawa et al. (2012) Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park (NE Poland). II. Macromycetes.[1800], Kujawa et al. (2015)[1780]Kujawa et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego. Przewodnik terenowy.[1780], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kujawa et al. (2020)[1783]Kujawa et al. (2020) Macromycetes of the Palace Park in Poznań-Radojewo (Wielkopolska Region, Poland).[1783], Kujawa et al. (2020)[1799]Kujawa et al. (2020) XXV wystawa grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1799], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Maciejczyk et al. (2015)[1931]Maciejczyk et al. (2015) Phosphorus Profile of Basidiomycetes.[1931], Narkiewicz (2019)[2003]Narkiewicz (2019) Grzyby i śluzowce.[2003], Narkiewicz et al. (2013)[2002]Narkiewicz et al. (2013) Grzyby i śluzowce.[2002], Ronikier (2012)[2144]Ronikier (2012) Fungi of the Sarnia Skała massif in the Tatra Mountains (Poland).[2144], Szczepkowski et al. (2015)[2345]Szczepkowski et al. (2015) Kampinoski Park Narodowy – ostoja różnorodności gatunkowej grzybów wielkoowocnikowych w Polsce.[2345], Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:03 1 znaleziska Pholiota limonella na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB85 350500 AC03 350901 AC08 350334 AC24 351938 CB44 275045 DA80 332659 DD95 306782 DE45 230360 350112 DE56 230364 230366 DE63 299606 EB59 274880 ED35 245561 FD31 310707 FG21 230339 FG33 230334 230343 FG45 230341 GC01 230923 252486 GC02 230922 230924

ID 230 334 oznaczenie: Pholiota limonella; lokalizacja: las w okolicy Woli Niżnej, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG33; data zbioru: 23 paź 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowo bukowy z domieszkami innych drzew i krzewów, na leżącej kłodzie jodłowej, w wiązce 5 owocników; leg. Anna Hreczka, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/AH/111023/0002, BGF/BF/AH/111023/0004; uwagi: fot.633720; dyskusja i zdjęcia w wątku; [bf:451629]; oraz w drugim miejscu; [bf:451617]; związane wątki bio-forum.pl: 451617 451629 ;

ID 230 339 oznaczenie: Pholiota limonella; lokalizacja: okolice Myscowej, pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG21; data zbioru: 16 paź 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy z jodłą, świerkiem, leszczyną i in., na rzazie kłody jodłowej oraz na drugiej kłodzie spod kory wyrastało 3 owocniki, w dużej wiązce i pojedynczo, kilkadziesiąt owocników; leg. Anna Hreczka, det. potwierdził mikroskopowo Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/AH/111016/0002; uwagi: fot.633724 fot.633725; dyskusja i zdjęcia w wątkach; [bf:450211]; [bf:450367] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 450211 450367 ;

ID 230 341 oznaczenie: Pholiota limonella; lokalizacja: Komańcza, pow. sanocki, woj. podkarpackie, FG45; data zbioru: 4 wrz 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowy, na jodłowej kłodzie, 5 owocników w wiązce; leg. Anna Hreczka, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/AH/110904/0001; uwagi: fot.633740 fot.633741; dyskusja i zdjęcia w wątku; [bf:451560] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 451560 ;

ID 230 343 oznaczenie: Pholiota limonella; lokalizacja: Lipowiec, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG33; data zbioru: 2 paź 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy z brzozą, złom bukowy, 2 owocniki w wiązce; leg. Anna Hreczka, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/AH/101002/0003; uwagi: fot.633767 fot.633768; dyskusja i zdjęcia w wątku; [bf:397382] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 397382 ;

ID 230 360 oznaczenie: Pholiota limonella; lokalizacja: 1,5 km NE od wsi Żaby; gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 10' 59,4" N i 19st 25' 14,6" E], DE45; data zbioru: 7 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -sosna, olcha, brzoza, kruszyna, złamany pień drzewa liściastego, grupa 4 owocników; leg. Jacek Nowicki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/JN/121007/0001; uwagi: Zdjęcia w wątku [bf:542825] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 542825 ;

ID 230 364 oznaczenie: Pholiota limonella; lokalizacja: 500 m SE od osady Bajkowizna, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 10 paź 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wielogatunkowy las mieszany -jodły, dęby, brzozy, graby, leszczyny i in, na martwej stojącej jodle ( gr.1 ) i na jodłowej kłodzie ( gr.2 ), pojedynczo i w wiązkach ( ponad 100 owocników w gr.1 i ponad 30 w gr.2 ); leg. Jacek Nowicki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/JN/111010/0001, BGF/BF/JN/111027/0001; uwagi: Namiary gr.1 -51st 2' 3,65" N ; 19st 30' 40,75" E; gr.2 -51st 1' 59,93" N ; 19st 30' 36,69" E; Zdjęcia w wątkach [bf:448596] i [bf:448612]; Stanowisko gr.2 obserwowane od 2009. [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 448596 448612 ;

ID 230 366 oznaczenie: Pholiota limonella; • potwierdzenie ID230 364; lokalizacja: 500 m SE od osady Bajkowizna, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 17 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wielogatunkowy las mieszany -jodły, dęby, brzozy, graby, leszczyny i in, na jodłowej kłodzie, ponad 40 owocników w dwóch skupieniach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B. Gierczykowi; uwagi: 51st 1' 59,93" N ; 19st 30' 36,69" E; fot.633917 fot.633918 fot.633919 fot.633920 [notatka: nie] [fotografie: tak];

633917
633918
633919
633920

ID 230 922 oznaczenie: Pholiota limonella; lokalizacja: około 6 km na NE od Supraśla, Puszcza Knyszyńska, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC02; data zbioru: 30 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: niewielkie torfowisko w lesie (świerk, brzoza), na złomie brzozowym, cztery owocniki; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/120930/0002; uwagi: fot.642075 [notatka: nie] [fotografie: tak];

642075

ID 230 923 oznaczenie: Pholiota limonella; lokalizacja: 1,5 km na E od Ogrodniczek, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 22 paź 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: brzeg jez, Komosa graniczący z lasem mieszanym, na stojącej martwej topoli, w 2012 złamana przez wiatr, owocniki nadal wyrastały masowo., masowo w kilku grupach, w różnym wieku; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/111022/0001; uwagi: fot.642078; Uwaga B. Gierczyk!: W pracy Grzyby Puszczy Knyszyńskiej Kujawa et al. 2019! stanowisko określono jako "okolice Ogrodniczek nad J. Komosa!". [notatka: nie] [fotografie: tak];

642078

ID 230 924 oznaczenie: Pholiota limonella; lokalizacja: około 5 km na NE od Supraśla, Puszcza Knyszyńska, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC02; data zbioru: 9 paź 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (grab, dąb, świerk, inne rzadziej), pionowa rana na pniu żywego grabu, pojedynczy owocnik; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/111009/0003; uwagi: fot.642081; Uwaga B. Gierczyk!: W pracy Grzyby Puszczy Knyszyńskiej Kujawa et al. 2019! stanowisko określono jako "Supraśl, 5,5 km". [notatka: nie] [fotografie: tak];

642081

ID 245 561 oznaczenie: Pholiota limonella; lokalizacja: Suchy Las, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie, ED35; data zbioru: 12 paź 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: olszyna, pień olszy czarnej, 2 wiązki; leg. ala mikołaj, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/AM/131012/0009; uwagi: fot.701000 [notatka: [bf:609147]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 609147 ;

ID 252 486 oznaczenie: Pholiota limonella; lokalizacja: około 2 km na E od Ogrodniczek, okolice leśniczówki Krasne, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 3 paź 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu mieszanego, prawdopodobnie gałąź topoli złamana z pobliskiego drzewa, zawieszona nad ziemią, 2szt, owocniki jeszcze młode; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/131003/0002; uwagi: [bf:628152]; Uwaga B. Gierczyk!: W publikacji "Grzyby Puszczy Knyszyńskiej" błędnie podano lokalizację jako "okolice Krasnego Lasu". [notatka: nie] [fotografie: tak w wątku]; związane wątki bio-forum.pl: 628152 ;

ID 274 880 oznaczenie: Pholiota limonella; lokalizacja: Puszcza Piska Pierwos, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie, EB59; data zbioru: 12 paź 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: brzoza, grab, świerk, sosna, brzoza, jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. B. Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/131012/0002; uwagi: fot.610601 [notatka: [bf:610600]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 610600 ;

ID 275 045 oznaczenie: Pholiota limonella; lokalizacja: Męcikał-Struga, pow. Chojnice, woj. Pomorskie, CB44; data zbioru: 12 paź 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosnowy z udziałem brzozy., Na pniu murszejącej starej brzozy, kilka wiązek; leg. Wojciech Mazurkiewicz, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/WM/141012/0001; uwagi: [bf:720476]; fot.818921 fot.818922 [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 720476 ;

ID 299 606 oznaczenie: Pholiota limonella; lokalizacja: Cykarzew, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE63; data zbioru: 27 wrz 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowy z bukiem, grabem, na pniu, dwa owocniki; leg. Krzysztof Kołodziejczyk, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0000637; uwagi: fot.919472 fot.919473 [notatka: nie] [fotografie: tak];

919472
919473

ID 306 782 oznaczenie: Pholiota limonella; lokalizacja: Pawlikowice, 2 km na północny zachód od wsi, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD95; data zbioru: 17 paź 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, jodła, dąb, sosna, brzoza, topola, na uciętym konarze topolowym, jedna wiązka; leg. Beata Łyszkowska, det. Błażej Gierczyk; eksykat: tak, wyślę do BG; uwagi: fot.953695; znalezisko omówione w wątku:; [bf:952686] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 952686 ;

ID 332 659 oznaczenie: Pholiota limonella; lokalizacja: Gdańsk Oliwa ul. Polanki, pow. Gdańsk, woj. Pomorskie, DA80; data zbioru: 6 paź 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Polana, składowisko drewna zwożonego z miasta, drewno topoli, kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. B. Gierczyk; eksykat: BGF0005267; uwagi: fot.1147095 [notatka: [bf:954161]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 954161 ;

ID 350 112 oznaczenie: Pholiota limonella; lokalizacja: 0,5 km SE od wsi Żaby; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 19 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydrożna kępa osik na skraju lasu, na pniaku po wyciętej, martwej osice, 7 owocników w dwóch wiązkach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi; uwagi: GPS: 51st 10' 6,7" N 19st 25' 3,5" E; fot.1268359 fot.1268360 fot.1268361 fot.1268362 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1268359
1268360
1268361
1268362

ID 350 334 oznaczenie: Pholiota limonella; lokalizacja: Pojezierze Choszczeńskie - Dolina Iny (prop. rez. Nosowo), 1,9 km na SE od Nosowa, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AC08; data zbioru: 25 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łęg źródliskowy, na pniu Alnus glutinosa, w wiązce - kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1269627 fot.1269628 fot.1269629 fot.1269630; zarodniki: 6,4-8,2 x 4,2-5,1 µm średnio 4,2 x 5,1 µm!, Q: 1,4-1,8 średnio 1,6!:; fot.1269631; cheilocystydy:; fot.1269632 fot.1269633; pleurocystydy:; fot.1269634 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1269627
1269628
1269629
1269630
1269631
1269632
1269633
1269634

ID 350 500 oznaczenie: Pholiota limonella; lokalizacja: ZPK Torfowisko Reptowo5km na pnzach od Reptowa pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB85; data zbioru: 24 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: brzezina bagienna z sosną, leżąca częściowo rozłożona kłoda brzozy, kilkanaście owocników; leg. Marcin Sławomir Lożek, det. Marcin Lożek, potwierdził Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0010401; uwagi: wątek [bf:1270283]; Łuskwiak cytrynowy fot.1270636 [notatka: tak] [fotografie: tak ,wątek]; związane wątki bio-forum.pl: 1270283 ;

ID 350 901 oznaczenie: Pholiota limonella; lokalizacja: Równina Wełtyńska (prop. rez. Mszar Gajki), 0,8 km na NE od osady leśnej Gajki, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC03; data zbioru: 6 paź 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: okrajek mszaru i boru mieszanego, na pniu Betula pendula, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1275023 fot.1275024 fot.1275025; zarodniki: 6,9-9,1 x 4,3-5,5 µm średnio 7,9 x 4,9 µm!, Q: 1,5-1,9 średnio 1,6!:; fot.1275026; cheilocystydy:; fot.1275027 fot.1275028; chryzocystydy:; fot.1275029 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1275023
1275024
1275025
1275026
1275027
1275028
1275029

ID 351 938 oznaczenie: Pholiota limonella; lokalizacja: Pojezierze Myśliborskie (prop. rez. Dziczy Las), 2,2 km na SE od Górnowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC24; data zbioru: 23 paź 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko wysokie, na kłodzie Betula pubescens, w grupie - 2 owocniki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1285735 fot.1285736 fot.1285737; zarodniki: 7,2-9,5 x 4,5-6,1 µm średnio 8,1 x 5,0 µm!, Q: 1,4-1,9 średnio 1,6!:; fot.1285738; cheilocystydy:; fot.1285739; chryzocystydy:; fot.1285740 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1285735
1285736
1285737
1285738
1285739
1285740
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji