grzyby.pl

Phlegmacium variecolor (Pers.) Wünsche

zasłonak różnobarwny
Cortinarius largus ssp. variicolor (Pers. ex Fr.) Konr. et Maubl. [🔉 kor·tī·na·ri·us *] · Cortinarius nemorensis (Fr.) J.E. Lange [główna w czekliście] [🔉 kor·tī·na·ri·us *] · Cortinarius variecolor (Pers.) Fr. orth.var. [główna w czekliście] [🔉 kor·tī·na·ri·us *] · Cortinarius variicolor (Pers.) Fr. [🔉 kor·tī·na·ri·us *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
W czekliście /Wojewoda W., 2003 [105]/ Cortinarius variecolor (Pers.) Fr. "zasłonak różnobarwny" i Cortinarius nemorensis (Fr.) J.E. Lange "zasłonak gajowy" są podane jako osobne gatunki.W czekliście /Wojewoda W., 2003 [105]/ Cortinarius variecolor (Pers.) Fr. "zasłonak różnobarwny" i Cortinarius nemorensis (Fr.) J.E. Lange "zasłonak gajowy" są podane jako osobne gatunki.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach iglastych i mieszanych, często pod bukiem, na glebach wapiennych; na ziemi; jesienią.W lasach iglastych i mieszanych, często pod bukiem, na glebach wapiennych; na ziemi; jesienią.