grzyby.pl

Fam. Porotheleaceae

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Agaricales Agaricales Agaricales AgaricalesAgaricalespierścieniakowate (Strophariaceae)piórniczkowate (Pterulaceae)