grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Parmelia submontana Nádv.

tarczownica pogięta
Parmelia Parmelia Parmelia ParmeliaParmeliatarczownica ścienna (Parmelia omphalodes)tarczownica prostochwytnikowa (Parmelia barrenoae)