Tx: 361
grzyby.pl

Pluteus thomsonii (Berk. et Broome) Dennis

drobnołuszczak szarotrzonowy, łuskowiec Thomsona
Pluteus cinereus Quél. · Pluteus thonsoni (Berk. et Broome) Dennis orth.var.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Pluteus thomsonii (drobnołuszczak szarotrzonowy)
Pluteus thomsonii (drobnołuszczak szarotrzonowy)
Pluteus thomsonii (drobnołuszczak szarotrzonowy)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach, na opadłych gałązkach i leżących pniach drzew liściastych; lipiec-listopad.

wybrane okazy · selected collections

#3
06 09 29 - 15
/Puszcza Białowieska/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bujakiewicz & Kujawa (2010)[1346]Bujakiewicz & Kujawa (2010) Grzyby wielkoowocnikowe wybranych rezerwatów przyrody Puszczy Białowieskiej.[1346], Bujakiewicz & Springer (2009)[1350]Bujakiewicz & Springer (2009) Udział macromycetes w lasach łęgowych rezerwatu "Buki nad Jeziorem Lutomskim” (Nadleśnictwo Sieraków).[1350], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). T. 1 & 2.[1452], Gierczyk & Kujawa (2021)[1488]Gierczyk & Kujawa (2021) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część X. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2014.[1488], Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2015)[1494]Gierczyk et al. (2015) XXI Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1494], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Gierczyk et al. (2020)[1497]Gierczyk et al. (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland), Part 2.[1497], Holec et al. (2019)[1593]Holec et al. (2019) Macrofungi on fallen oak trunks in the Białowieża Virgin Forest - ecological role of trunk parameters and surrounding vegetation.[1593], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Kujawa (2008)[1751]Kujawa (2008) Badania nad różnorodnością gatunkową grzybów wielkoowocnikowych w krajobrazie rolniczym południowej Wielkopolski: wstępna charakterystyka macromycetes Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. W: Mułenko W. (red.) Mykologiczne badania terenowe. Przewodnik metodyczny. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin: 68-75[1751], Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752], Kujawa & Gierczyk (2007)[1769]Kujawa & Gierczyk (2007) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Podsumowanie roku 2006.[1769], Kujawa & Gierczyk (2013)[1775]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012.[1775], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393], Zieliński et al. (2006)[2567]Zieliński et al. (2006) Wapiennik w Inwałdzie. Ścieżka przyrodnicza.[2567]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:52 1 znaleziska Pluteus thomsonii (drobnołuszczak szarotrzonowy) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB84 276115 CC15 309635 309636 CC74 208948 DB06 370861 DD59 46666 DE64 353227 DE94 189571 EC34 302098 FE24 332476 360281 GC02 257758 GC11 256725 GC12 251846

ID 46 666 oznaczenie: Pluteus thomsonii; lokalizacja: uroczysko Lipce k. Lipiec Reymontowskich, oddział 24, DD59; data zbioru: 19 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy, na powalonym pniu buka, pojedynczy owocnik; leg. Błażej Gierczyk, det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/BG/14.01.07; uwagi: [notatka: nie] [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

ID 189 571 oznaczenie: Pluteus thomsonii; lokalizacja: Olsztyn, rezerwat Sokole Góry, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE94; data zbioru: 14 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy, bukowa kłoda, dwa owocniki; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: BGF/BF/KK/110814/0002; uwagi: fot.435733 fot.435734 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

435733
435734

ID 208 948 oznaczenie: Pluteus thomsonii; lokalizacja: Gościeszynek, 1,7 km SW, na północnym brzegu jeziora Sykule Duże, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC74; data zbioru: 11 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: podmokłe okolice jeziora porośnięte brzozą, olszą, na cienkiej gałązce brzozowej leżącej na ziemi, jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec, det. Anna Kujawa; eksykat: BGF/BF/BK/121011/0002; uwagi: nadleśnictwo Gołąbki, leśnictwo Długi Bród; siedlisko; fot.536696; zdjęcia owocnika w wątku:; [bf:522074] [notatka: nagranie + mapka] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 522074 ;

ID 251 846 oznaczenie: Pluteus thomsonii; lokalizacja: 1 km na SE od leśniczóki Krasny Las, Puszcza Knyszyńska, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC12; data zbioru: 28 sie 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: szerokie pobocze drogi w lesie mieszanym, wykorzystywane jako składowisko drewna, na ziemi zmieszanej z resztkami drewna, 1 owocnik; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF0004202; uwagi: fot.723422 fot.723423 [notatka: nie] [fotografie: tak];

723422
723423

ID 256 725 oznaczenie: Pluteus thomsonii; lokalizacja: Puszcza Knyszyńska, okolice leśniczówki Krasny Las, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC11; data zbioru: 28 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: błotniste pobocze drogi w lesie mieszanym, okresowo używane jako składowisko drewna, ziemia zmieszana z dużą ilością resztek drewna, trzy owocniki; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF0004161; uwagi: fot.745116 fot.745117 fot.745118 [notatka: nie] [fotografie: tak];

745116
745117
745118

ID 257 758 oznaczenie: Pluteus thomsonii; lokalizacja: Puszcza Knyszyńska, okolice Czółnowa, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC02; data zbioru: 29 lip 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi, okresowo używane jako składowisko drewna, na ziemi zmieszanej z resztkami drewna, kilka sztuk; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF0004201; uwagi: fot.748757 fot.748758 [notatka: nie] [fotografie: tak];

748757
748758

ID 276 115 oznaczenie: Pluteus thomsonii; lokalizacja: 0,5 km od skrzyżowania autostrady z ul. Mączną, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB84; data zbioru: 18 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna, na odziomku buka, pojedynczo; leg. Grazyna Domian, det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 8/GD/15.05.2019; uwagi: dyskusja w wątku: [bf:373998]; fot.822824 fot.822825 [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 373998 ;

ID 302 098 oznaczenie: Pluteus thomsonii; lokalizacja: ok.1,5 km na NE od Czernic Borowych,gm Czernice Borowe pow. przasnyski woj. mazowieckie, EC34; data zbioru: 9 lip 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Podmokły grąd(graby,dęby,osiki), na ziemi, kilka owocników; leg. Romuald Tomaszewski, det. R.Tomaszewski,potwierdził M.Gryc na podstawie zdjęć; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: [bf:931027] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 931027 ;

ID 309 635 oznaczenie: Pluteus thomsonii; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 23 sie 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Zabudowane siedlisko rolne., Próchniczna ziemia pod czereśnią., 1 owocnik.; leg. det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa; uwagi: fot.966708 fot.966709 fot.966710 fot.966711 fot.966712 fot.966713 fot.966714 [notatka: nie] [fotografie: tak];

966708
966709
966710
966711
966712
966713
966714

ID 309 636 oznaczenie: Pluteus thomsonii; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 29 wrz 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Zadrzewienie na skraju podmokłej łąki (olcha, jesion, klon, czeremcha, etc.), Zmurszałe drewno., 1 owocnik.; leg. det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa; uwagi: fot.966716 fot.966717 fot.966718 fot.966719 fot.966720 fot.966721 fot.966722 [notatka: nie] [fotografie: tak];

966716
966717
966718
966719
966720
966721
966722

ID 332 476 oznaczenie: Pluteus thomsonii; lokalizacja: Zgórzyńskie, pow. puławski, woj. lubelskie, FE24; data zbioru: 26 cze 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewiony wąwóz lessowy, na martwym pniu dębowym, pojedynczo, 4 owocniki; leg. det. Robert Kozak; eksykat: BGF0006473; uwagi: fot.1146027 fot.1146028 fot.1146029 [fotografie: tak];

1146027
1146028
1146029

ID 353 227 oznaczenie: Pluteus thomsonii; lokalizacja: 1,5 km SE od kol. Zapole; gm. Nowa Brzeźnica, pow. pajęczański, woj. łódzkie, DE64; data zbioru: 21 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasty fragment lasu, być może b. stare gospodarstwo przy/śródleśne -robinia, lipa, kasztanowiec, leszczyna, na drobnych gałązkach zagrzebanych w ściółce, kilka pojedynczych owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 0' 3,5" N 19st 11' 54,2" E; [bf:1252984] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1252984 ;

ID 360 281 oznaczenie: Pluteus thomsonii; lokalizacja: Rąblów - 51.303209, 22.090350, pow. puławski, woj. lubelskie, FE24; data zbioru: 24 sie 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Wąwóz lessowy: grab, dąb, wiąz, klon, lipa, sosna, na zagrzebanym w ziemi drewnie, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Robert Kozak; eksykat: BGF0011210; uwagi: fot.1364640 fot.1364641 [fotografie: tak];

1364640
1364641

ID 370 861 oznaczenie: Pluteus thomsonii; lokalizacja: Elbląg, las Bażantarnia, 170 m. N od skraju NE cmentarza Dębica, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'12.3"N 19°28'16.5"E], DB06; data zbioru: 14 sie 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna, na zbutwiałej, omszonej kłodzie prawdopodobnie buka, pojedynczo; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: [bf:1462604] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1462604 ;

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji