grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Rusavskia  papillifera (Vain.) S.Y. Kondr. et Kärnefelt

pysznorost brodawkowaty
Xanthoria papillifera (Vain.) Poelt
Xanthoria Xanthoria Xanthoria XanthoriaXanthoriapysznorost sorediowy (Rusavskia sorediata)