grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Peltigera hymenina (Ach.) Delise

pawężnica sałatowa
Peltigera Peltigera Peltigera PeltigeraPeltigerapawężnica rozłożysta (Peltigera horizontalis)pawężnica tarczkowata (Peltigera lepidophora)