takson nie ujęty w czekliście

Pterula gracilis (Desm. & Berk.) Corner