jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Physconia muscigena (Ach.) Poelt

soreniec mchowy