grzyby.pl

Phlegmacium saginum (Fr.) Niskanen et Liimat.

zasłonak torfowy
Cortinarius saginus (Fr.) Fr. [główna w czekliście] [🔉 kor·tī·na·ri·us *] · Cortinarius subtriumphans Rob.Henry ex P.D. Orton [🔉 kor·tī·na·ri·us *] · Cortinarius validus J. Favre [🔉 kor·tī·na·ri·us *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Cortinarius Cortinarius Cortinarius CortinariusCortinariuszasłonak talkowy (Cortinarius sebaceus)zasłonak słonawy (Cortinarius salor)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach iglastych i mieszanych, na tofowiskach; wśród Vaccinium myrtillus, pod sosnami i świerkami; na ziemi.W lasach iglastych i mieszanych, na tofowiskach; wśród Vaccinium myrtillus, pod sosnami i świerkami; na ziemi.