grzyby.pl

Pholiotina cyanopus (G.F. Atk.) Singer

stożkówka sinostopka
Conocybe cyanopoda orth.var. · Conocybe cyanopus (G.F. Atk.) Kühner
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Pholiotina Pholiotina Pholiotina PholiotinaPholiotinaPholiotina filipesstożkówka wąskorozwierkowa (Pholiotina arrhenii)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID230944 (© autora fot.); copyright © by GREJ
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID257498 (© autora fot.)
Pholiotina cyanopus (stożkówka sinostopka)
Pholiotina cyanopus (stożkówka sinostopka)
Pholiotina cyanopus (stożkówka sinostopka)
Pholiotina cyanopus (stożkówka sinostopka)
Pholiotina cyanopus (stożkówka sinostopka)
Pholiotina cyanopus (stożkówka sinostopka)

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20210901.GREJ350364.pdrz - Pholiotina cyanopus (stożkówka sinostopka); Mochle, pow. bydgoski
210901-GREJ350364
leg. Przemysław Drzewiecki
/Mochle, pow. bydgoski/ #6