grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Pholiotina cyanopus (G.F. Atk.) Singer

Conocybe cyanopus (G.F. Atk.) Kühner [as 'cyanopoda']
Pholiotina Pholiotina Pholiotina PholiotinaPholiotinaPholiotina filipesstożkówka wąskorozwierkowa (Pholiotina arrhenii)
GREJ: ID230944 (© autora fot.); copyright © by GREJ
GREJ: ID257498 (© autora fot.)