grzyby.pl

Aurantiporus fissilis (Berk. et M.A. Curtis) H. Jahn ex Ryvarden[gł. w MB (2022-12)]

białak czerniejący, białak niemiły
Pappia fissilis (Berk. et M.A. Curtis) Zmitr.[gł. w GBIF (2022-12)] · Tyromyces fissilis (Berk. et M.A. Curtis) Donk [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Głównie na pniach drzew poza lasami, na gatunkach liściastych; lipiec-listopad.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Aurantiporus fissilis na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

348000 306578 AB-38 324761 AB-94 308400 118069 AD-07 167479 BC-71 334938 CC-15 296041 296042 CE-37 192340 DA-80 335483 DA-82 246893 DA-90 367063 DB-03 250831 DC-18 338789 DE-46 326938 305483 320916 320802 321237 DE-47 355195 320915 DE-54 274985 360982 274987 DE-55 246503 291801 231306 327816 326948 350296 DE-56 360647 DE-65 320887 274986 EC-35 297203 275729 GB-94 296419

ID118069 Tyromyces fissilis; Puszcza Bukowa, 1,3 km na SW od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2008.08.27; buczyna pomorska (kwaśna buczyna); w podłużnej dziupli starego półżywego buka pozrastane piętrowo owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Darek Karasiński (na podstawie zdjęć i opisu); eksykat: TAK (pojedzie do Kustosza Bazy), tak, notatka: tak
uwagi: Białak czerniejący
fot. 209473 fot. 209474 fot. 209475

gatunek omówiony w wątku 33/200400

 ID167479  Aurantiporus fissilis; 1 km na SW od Łagowa, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD-07; 2009.08.22; las liściasty nad jeziorem; na pniu dębu pojedynczo; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak nr. 38/2009 zielnik własny, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 347187 fot. 347188 fot. 347189

ID192340 Aurantiporus fissilis; lokalizacja: 50 m na N od zabudowań Kamionki, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.08.30; stary, zaniedbany sad jabłoniowy, dużo śliwy tarniny; na starej jabłoni, w miejscach uszkodzeń kory 3 osobniki; leg. Piotr Zawada; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Działka nr 490/1. Gmina Bolesławiec. Ten sam sad jak w zgłoszeniu - ID: 186094. Omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/440528.html
fot. 448728 fot. 448729 fot. 448730

ID231306 Aurantiporus fissilis; 1 km E od wsi Łęg, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-55; 2012.09.09; kępa osik w lesie sosnowym; na pniu żywej osiki, w pionowym pęknięciu, niecały metr nad ziemią pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 53,7" N i 19st 18' 58,8" E

fot. 648458 fot. 648459 fot. 648460 fot. 648461

ID246503 (potwierdzenie 231306) Aurantiporus fissilis; 1 km E od wsi Łęg, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. ¶l±skie, DE-55; 2014.09.13; kępa osik w lesie sosnowym; na pniu żywej osiki, w pionowym pęknięciu, niecały metr nad ziemią jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wy¶lę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 53,7" N i 19st 18' 59,2" E

fot. 704478 fot. 704479 fot. 704480 fot. 704481

ID246893 Aurantiporus fissilis; Mikoszewo, pow. nowodworski, woj. pomorskie, DA-82; 2014.09.20; sosna, brzoza, osika; osika jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/705026.html
uwagi: fot. 705747 fot. 705748

ID250831 Aurantiporus fissilis; Nowy Dwór Gdański, pow. nowodworski, woj. pomorskie, DB-03; 2013.09.20; ogródek działkowy; jabłoń jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Darek Karasiński; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza bazy AK, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/600664.html
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/600665.jpg

ID274985 Aurantiporus fissilis; 1,7 km NW od wsi Kijów (cz.lewobrzeżnej), gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-54; 2011.10.06; las mieszany nad rzeką Wartą -dąb, grab, osika, sosna i in; na pniu powalonego drzewa liściastego jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 15,86" N i 19st 14' 56,7" E

fot. 818735 fot. 818736 fot. 818737 fot. 818738

ID274986 Aurantiporus fissilis; 600 m E od wsi Jamrozowizna, gm.Kłomnice, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2011.09.10; liściasty fragment lasu -gł.osiki; u podstawy żywej osiki kilka kapeluszy zrośniętych ze sobą; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 50st 57' 14,7" N i 19st 23' 13,23" E

fot. 818744 fot. 818745 fot. 818746 fot. 818747

ID274987 Aurantiporus fissilis; 600 m W od przysiółka Zagórze, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-54; 2011.09.06; las mieszany -gł. dęby; pniak drzewa liściastego jeden owocnik z dwóch zrośniętych kapeluszy; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 5' 21,97" N i 19st 15' 21,7" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/442225.html

ID275729 Aurantiporus fissilis; Przasnysz ul.Orlika, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-35; 2013.08.16; sad przydomowy; jabłoń,rana po odciętym konarze Pojedynczy owocnik; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/817232.html

ID291801 Aurantiporus fissilis; 0,5 km SE od cegielni we wsi Łęg, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-55; 2016.07.24; śródleśna grupa osik; na martwej, młodej osice, nisko nad ziemią jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 10" N i 19st 17' 41" E

fot. 880807 fot. 880808 fot. 880809

ID296041 Aurantiporus fissilis; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2016.07.26; Skraj zabudowanego siedliska rolnego - zakrzewiony szpaler jabłoni.; Malus domestica 'Close' 3 owocniki na 2 drzewach.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 901495 fot. 901496 fot. 901497 fot. 901498

ID296042 Aurantiporus fissilis; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2016.09.05; Zadrzewiona skarpa śródpolnego rowu.; U podstawy pnia Populus tremula. 2 owocniki.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa, tak, notatka: nie
uwagi: Bio-forum
fot. 901502 fot. 901503

 ID296419  Tyromyces fissilis; Pierożki, gm. Krynki, pow. sokólski, woj. podlaskie, GB-94; 2016.07.25; sad; na jabłoni jeden owocnik w ranie po uciętej gałęzi; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF0005519, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/861944.html
uwagi: fot. 903487fot. 903488fot. 903489

ID297203 (potwierdzenie 275729) Aurantiporus fissilis; Przasnysz,ul.Orlika, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-35; 2016.07.25; sad przydomowy; jabłoń, rana po odciętym konarze Pojedynczy owocnik; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 907333 fot. 907334

ID305483 Aurantiporus fissilis; 1,2 km NW od wsi Kocierzowy, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2017.08.26; mieszane zadrzewienia na obrzeżach lasu -m.in. osiki, brzozy, jabłoń; na resztkach jakiegoś pniaka jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 9' 19" N i 19st 31' 35,5" E

fot. 947701 fot. 947702 fot. 947703 fot. 947704 fot. 947705

 ID306578  Aurantiporus fissilis; 2,3 km na W od Mogielnicy, pow. grójecki, woj. mazowieckie; 2017.10.01; stary sad jabłoniowy; pień jabłoni pojedynczo; leg. Sławomir Chmielewski; det. det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF0002327, tak
uwagi: bez smaku, słaby zapach grzybowy, lekko gąbczasty
dyskusja na formu "Jaki to grzyb" https://www.bio-forum.pl/messages/33/951543.html. W dn. 6 X 2017r. znalazłem 3 kolejne okazy w tym samy sadzie i innym 3,77 km na WWN od Mogielnicyfot. 952864fot. 952865

ID308400 Aurantiporus fissilis; Puszcza Bukowa, 2,3 km na NW od miejscowości Glinna, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2017.11.05; żyzna buczyna; na pniu martwego buka pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 960140 fot. 960141 fot. 960142 fot. 960143 fot. 960144 fot. 960145

ID320802 Aurantiporus fissilis; 0,7 km E od wsi Tomaszów, gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2018.09.07; liściasty fragment lasu -osiki, dęby, kruszyna, czeremcha; na pniu osiki, ok. 30-40 cm nad ziemią, w pionowej szczelinie jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 6' 33,5" N i 19st 25' 49,5" E

fot. 1041877 fot. 1041878 fot. 1041879 fot. 1041880 fot. 1041881

ID320887 Aurantiporus fissilis; 1,5 km NE od wsi Teklinów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2018.09.20; bór sosnowy; na pniu żywej, przydrożnej osiki, tuż nad ziemią jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 50st 59' 48,5" N i 19st 22' 41" E

fot. 1042423 fot. 1042424 fot. 1042425 fot. 1042426

ID320915 Aurantiporus fissilis; 1 km N od wsi Wąglin, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2018.06.30; las mieszany -dęby, brzozy, sosny i inne; na martwym drzewku liściastym (dębie ? ) jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 8' 57,6" N i 19st 34' 48,7" E

fot. 1043006 fot. 1043007 fot. 1043008 fot. 1043009

ID320916 Aurantiporus fissilis; 1,5 km NW od wsi Kocierzowy, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2017.09.09; grupa osik w lesie mieszanym; na pniu żywej osiki, nisko nad ziemią jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 9' 26,6" N i 19st 31' 36,3" E

fot. 1043014 fot. 1043015 fot. 1043016

ID321237 Aurantiporus fissilis; Marianka ( cz. wsi Piaszczyce ); gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2018.09.01; grupa osik na skraju lasu; na pniu osiki, ok. 40 cm nad ziemią jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 8' 10,5" N i 19st 29' 51,8" E

fot. 1045948 fot. 1045949 fot. 1045950 fot. 1045951

ID324761 Tyromyces fissilis; 1,3 km na NW od Bądkowa, gm. Płoty, pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie, AB-38; 2019.07.18; okrajek grądu; na pniu Tp os. pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Andrzej Szczepkowski (na podstawie zdjęć); eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1075651.html

ID326938 Tyromyces fissilis; 0,5 km S od wsi Kletnia, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2019.09.21; zdziczały sad; na żywej jabłoni jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 9' 0,8" N i 19st 29' 24" E

fot. 1106899 fot. 1106900 fot. 1106901 fot. 1106902

ID326948 Tyromyces fissilis; 0,7 km SE od leśn. w Stobiecku Miejskim ( Radomsko ); gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2019.09.24; kępa liściastych drzew na obrzeżach śródleśnej łąki; na powalonej osice grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 4' 1" N i 19st 23' 13,7" E

fot. 1106918 fot. 1106919 fot. 1106920 fot. 1106921

ID327816 Aurantiporus fissilis; 1,3 km SW od wsi Szczepocice Prywatne, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2019.08.15; grupa osik w borze sosnowym; u podstawy pnia żywej osiki jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 49,3" N i 19st 19' 50,4" E

fot. 1113403 fot. 1113404 fot. 1113405
siedlisko
fot. 1113406

ID334938 Tyromyces fissilis; Międzychód, ogród działkowy przy ul. Chopina, pow. międzychodzki, woj. wielkopolskie, BC-71; 2020.08.27; sad w ogrodzie działkowym; w dziupli jabłoni pojedynczo; leg. Adam Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. owocnika w naturze Adam Domian:
fot. 1163384 fot. 1163385 fot. 1163386 fot. 1163387 fot. 1163388 fot. 1163389
zarodniki: 4,2-5,5 µm x 2,8-4,0 µm (średnio 4,8 x 3,4 µm), Q: 1,3-1,8 (średnio 1,4):
fot. 1163390

ID335483 Aurantiporus fissilis; Gdańsk ul. Michałowskiego, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-80; 2020.09.06; zieleniec; brzoza kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, BG, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1167651fot. 1167652fot. 1167653

ID338789 Aurantiporus fissilis; las ok 1km na pn od Glinek, gm. Lidzbark, pow. Działdowo, woj. warmińsko-mazurskie, DC-18; 2020.09.01; las: dąb +sosna; na dość silnie rozłożonej kłodzie dębowej, w szczelinie kory jeden duży owocnik; leg. Michał Plakwicz; det. Michał Plakwicz; eksykat: TAK, prześlę do Pani A. Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi: owocnik ponad 20cm szerokości, świeży był cały +-białawy, miękki i soczysty, z nierównym, filcowatym wierzchem; miąższ jednowarstwowy, białawy, z KOH wyraźnie żółty; zapach "grzyba", smak też "grzyba", lekko gorzkawy; przy podsuszaniu rurki zaczęły różowieć, zaś ich pory silnie zbrązowiały i sczerniały (zdjęcia)fot. 1187224 fot. 1187225fot. 1187226 fot. 1187227

ID348000 Aurantiporus fissilis; 50.072320, 19.994873 Nowa Huta, Krakow, pow. Krakowski, woj. Malopolskie; 2021.08.20; dzika jablonka; drzewo trzy male zrosniete ze soba owocniki; leg. Ryszard Janiczek; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi, tak
uwagi: fot. 1253086 fot. 1253087 fot. 1253088 fot. 1253089 fot. 1253090 fot. 1253091

ID350296 Aurantiporus fissilis; 0,7 km W od oczyszczalni ścieków w Radomsku; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2018.08.26; bór sosnowy; na obumarłej brzozie dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 2' 51" N 19st 24' 42,5" E

fot. 1269383 fot. 1269384 fot. 1269385 fot. 1269386

1.09.2019
fot. 1269387 fot. 1269388

ID355195 Aurantiporus fissilis; 1 km N od wsi Gembartówka; gm. Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2009.08.01; bór sosnowy; na murszejącym pniaku dwupiennej brzozy grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 6' 50" N 19st 40' 32" E

fot. 1311282 fot. 1311283 fot. 1311284 fot. 1311285 fot. 1311286 fot. 1311287

KOH
fot. 1311288

ID360647 Aurantiporus fissilis; 1 km NW od osady Brylisko; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2022.07.30; bór sosnowy; na brzozowym lub osikowym pniaku trzy owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,024296 19,441109

fot. 1368690 fot. 1368691 fot. 1368692 fot. 1368693 fot. 1368694 fot. 1368695

ID360982 Aurantiporus fissilis; 1,3 km SW od wsi Jankowice; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-54; 2022.08.07; las mieszany nad Pijawką -brzoza, dąb, olcha, sosna i inne; na pniu powalonej brzozy, zasiedlonej już przez błyskoporka podkorowego jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 2' 0,5" N 19st 14' 44,5" E

fot. 1370991 fot. 1370992 fot. 1370993 fot. 1370994 fot. 1370995

Grzybek występował w towarzystwie narośli błyskoporka podkorowego ( id360977 ).

ID367063 Aurantiporus fissilis; Gdańsk-Orunia, Park Oruński, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-90; 2023.04.01; park, buk, olcha, dąb, jawor, klon, lipa; pomnikowy żywy buk ok. 3 owocników w dziupli po złamanym konarze; leg. Marian Sęktas; det. Marian Sęktas; eksykat: TAK, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak
uwagi: Huba na wysokości 2,5-3m
fot. 1421307 fot. 1421308 fot. 1421309 fot. 1421310 fot. 1421311 fot. 1421312 fot. 1421313 fot. 1421314

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji