grzyby.pl
red listGREJ
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Aurantiporus fissilis (Berk. & M.A. Curtis) H. Jahn ex Ryvarden

białak czerniejący, białak niemiły
Tyromyces fissilis (Berk. & M.A. Curtis) Donk