grzyby.pl

Psathyrella piluliformis (Bull.) P.D. Orton

kruchaweczka namakająca, kruchaweczka wilgotna
Psathyrella hydrophila (Bull.) Maire
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Psathyrella piluliformis (kruchaweczka namakająca)
wiązka młodych owocników na pniaku sosny
Psathyrella piluliformis (kruchaweczka namakająca)
u podstawy pnia dębu
Psathyrella piluliformis (kruchaweczka namakająca)
wiązka przy pniaku lipy?
Psathyrella piluliformis (kruchaweczka namakająca)
na pniaku bukowym
Psathyrella piluliformis (kruchaweczka namakająca)
młode owocniki w wiązkach na zagrzebanym w ziemi drewnie bukowym
Psathyrella piluliformis (kruchaweczka namakająca)
młode owocniki w wiązkach na zagrzebanym w ziemi drewnie bukowym
Psathyrella piluliformis (kruchaweczka namakająca)
masowo u wylotu koryta którym ściągano po zboczu drewno; w ściółce bukowo-świerkowej zmieszanej z resztkami drewna
Psathyrella piluliformis (kruchaweczka namakająca)
masowo u wylotu koryta którym ściągano po zboczu drewno; w ściółce bukowo-świerkowej zmieszanej z resztkami drewna
Psathyrella piluliformis (kruchaweczka namakająca)
licznie w wiązkach w pobliżu pni drzew

owocnik

Psathyrella piluliformis (kruchaweczka namakająca)
Kapelusz silnie higrofaniczny, wilgotny czerwonobrązowy (ciemnobrązowy), suchy żółtobrązowy (jasnobeżowobrązowy); 20-50(70) mm średnicy; wypukły, z wiekiem coraz bardziej rozpostarty do płaskiego; powierzchnia nie lepka, naga, czasem nieco pomarszczona; młode owocniki z białymi włókienkami osłony widocznymi na brzegu kapelusza.

space

Trzon młody biały; 30-70(150) x 3-6 mm, równogruby, powyginany; pusty, bardzo kruchy; powierzchnia u góry nieco oprószona, poza tym naga, czasem z włókienkami osłony.

space

Pileus strongly hygrophanous, red-brown (dark brown) when moist, dry yellow-brown (light beige-brown); 20-50(70) mm in diameter; convex, in age expanding to plane; surface not viscid, glabrous, sometimes slightly wrinkled; young sporocarps with white fibrils of the veil visible at the cap's margin.

space

Stipe young white; 30-70(150) x 3-6 mm, equal, flexuous; hollow, very fragile; surface at the top slightly pruinose, otherwise glabrous, sometimes with the veil's fibrils.

space

zarodniki

Wysyp zarodników czarnobrązowy. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, 4.5-5.5 x 3-3.5 µm.
Spore print black-brown. Spores ellipsoid, smooth, 4.5-5.5 x 3.-3.5 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Gatunek bardzo pospolity. Owocniki wyrastają w kępach lub grupach, w wilgotnych miejscach, na resztkach drewna, przeważnie drzew liściastych, u podstawy pniaków drzew liściastych, jesienią od września do listopada.
Very common, fall, clustered or gregarious on dead wood and wood remains.

jadalne czy trujące? 🟢

Jadalna[134], ale że drobna i bez dobrego smaku, to bezwartościowa dla grzybiarzy.
Too small and inconsistent to be eaten. Not poisonous.
Inny pospolity, silnie higrofaniczny grzyb, o podobnym sposobie wzrostu łuszczak zmienny (Kuehneromyces mutabilis) ma brązowy trzonem z pierścieniem i łuseczkami poniżej niego.

space

Another common strongly hygrophanous fungus łuszczak zmienny (Kuehneromyces mutabilis), with similar growth pattern (photo), has a brown stipe with a ring and scales underneath. Related and also very commonplace, but starting from early summer, kruchaweczka zaroślowa (Psathyrella candolleana) when moist is light, honey-yellow, gregarious (sporadically cespitose) and rather on decaying wood buried in the ground or small wood items lying on the surface.

wybrane okazy · selected collections

#2
99 10 08 - 6
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, okolice Twardogóry/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Gerhardt, E., 1995 — Przewodnik grzyby. p.162 [1]
  • Garnweidner, E., 1994 — Encyklopedia kieszonkowa - Grzyby. p.208 [3]
  • Michael, Hennig, Kreisel., 1979-84 — Handbuch fur Pilzfreunde. p.1-40 [18]
  • Laessoe T., Conte A., 1997 — Grzyby. Wielka księga. p.150 [15]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[4043]
    Psathyrella piluliformis (Bull.) P.D. Orton · synonimy: P. hydrophila (Bull.) Maire
    publikacje: Flisińska 2004 (as: P. hydrophila), Szkodzik 2005 (as: P. hydrophila), Ławrynowicz i in. 2001 (as: P. hydrophila), Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz 2004 (as: P. hydrophila), Bujakiewicz i Kujawa 2000 (as: P. hydrophila), Lisiewska i Strakulska 2002 (as: P. hydrophila), Lisiewska i Reszel 2000 (as: P. hydrophila), Friedrich i Orzechowska 2002, Stasińska 2008a, Wilga 2004b (as: P. hygrophila), Ławrynowicz i Stasińska 2000 (as: P. hydrophila), Halama i Panek 2000, Lisiewska 2000 (as: P. hydrophila), Lisiewska i Król 2007, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Wilga i Wantoch-Rekowski 2008 (as: P. pilulifera), Wilga 2000b (as: P. hydrophila), Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Bujakiewicz i Springer 2009, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003 (as: P. hydrophila), Adamczyk 2003a (as: P. hydrophila), Ławrynowicz i in. 2009, Halama i Romański 2010, Friedrich 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Kryza i Puciata 2009, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Adamczyk 2011, Ronikier 2012, Jóźwiak i Wrzosek 2007/2008, Rutkowski i in. 2014, Karasiński i in. 2015 , Halama 2015 , Kudławiec 2015 , Chachuła i in. 2015, Kozłowska i in. 2015, Stasińska i Sotek 2016, Gierczyk i in. 2017a, Pietras i in. 2016a, Kujawa i in. 2017, Wojewoda i in. 2016, Stasińska i Sotek 2017, Gierczyk i in. 2018, Hoffeins i in. 2017, Bujakiewicz 2018 (as: P. hydrophila), Gierczyk i in. 2019a, Kozłowska i in. 2019, Ślusarczyk 2019, Holec i in. 2019a, Kudławiec 2016, Kujawa i in. 2019, Stasińska i Sotek 2020, Gierczyk i Kujawa 2020, Gierczyk i in. 2020, Fiedorowicz 2020, Wilga i Wantoch-Rekowski 2019

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji