grzyby.pl
jadalny

Psathyrella piluliformis (Bull.: Fr.) Orton.

kruchaweczka namakająca, kruchaweczka wilgotna
Psathyrella hydrophila (Bull.) Maire
Psathyrella Psathyrella Psathyrella PsathyrellaPsathyrellakruchaweczka wypaleniskowa (Psathyrella pennata)kruchaweczka przydrożna (Psathyrella prona)
Psathyrella piluliformis (kruchaweczka namakająca)
wiązka młodych owocników na pniaku sosny; 08.10.1999, Dolny Śląsk, okolice Twardogóry; copyright © by Marek Snowarski
Psathyrella piluliformis (kruchaweczka namakająca)
u podstawy pnia dębu
Psathyrella piluliformis (kruchaweczka namakająca)
wiązka przy pniaku lipy?
Psathyrella piluliformis (kruchaweczka namakająca)
na pniaku bukowym
Psathyrella piluliformis (kruchaweczka namakająca)
młode owocniki w wiązkach na zagrzebanym w ziemi drewnie bukowym
Psathyrella piluliformis (kruchaweczka namakająca)
młode owocniki w wiązkach na zagrzebanym w ziemi drewnie bukowym
Psathyrella piluliformis (kruchaweczka namakająca)
masowo u wylotu koryta którym ściągano po zboczu drewno; w ściółce bukowo-świerkowej zmieszanej z resztkami drewna
Psathyrella piluliformis (kruchaweczka namakająca)
masowo u wylotu koryta którym ściągano po zboczu drewno; w ściółce bukowo-świerkowej zmieszanej z resztkami drewna
Psathyrella piluliformis (kruchaweczka namakająca)
licznie w wiązkach w pobliżu pni drzew

owocnik

Psathyrella piluliformis (kruchaweczka namakająca)
Psathyrella piluliformis (kruchaweczka namakająca)
Kapelusz silnie higrofaniczny, wilgotny czerwonobrązowy (ciemnobrązowy), suchy żółtobrązowy (jasnobeżowobrązowy); 20 – 50 (70) mm średnicy; wypukły, z wiekiem coraz bardziej rozpostarty do płaskiego; powierzchnia nie lepka, naga, czasem nieco pomarszczona; młode owocniki z białymi włókienkami osłony widocznymi na brzegu kapelusza.

space

Trzon młody biały; 30 – 70 (150) x 3 – 6 mm, równogruby, powyginany; pusty, bardzo kruchy; powierzchnia u góry nieco oprószona, poza tym naga, czasem z włókienkami osłony.

space

Pileus strongly hygrophanous, red-brown (dark brown) when moist, dry yellow-brown (light beige-brown); 20 – 50 (70) mm in diameter; convex, in age expanding to plane; surface not viscid, glabrous, sometimes slightly wrinkled; young sporocarps with white fibrils of the veil visible at the cap's margin.

space

Stipe young white; 30 – 70 (150) x 3 – 6 mm, equal, flexuous; hollow, very fragile; surface at the top slightly pruinose, otherwise glabrous, sometimes with the veil's fibrils.

space

zarodniki

Wysyp zarodników czarnobrązowy. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, 4.5 – 5.5 x 3 – 3.5 µm.

Spore print black-brown. Spores ellipsoid, smooth, 4.5 – 5.5 x 3.-3.5 µm.

występowanie

Gatunek bardzo pospolity. Owocniki wyrastają w kępach lub grupach, w wilgotnych miejscach, na resztkach drewna, u podstawy pniaków drzew liściastych, jesienią od września do listopada.

Very common, fall, clustered or gregarious on dead wood and wood remains.

spożywanie

Jadalna, ale że drobna i bez dobrego smaku to bezwartościowa.

Too small and inconsistent to be eaten. Not poisonous.

gatunki podobne

Kuehneromyces mutabilis (łuszczak zmienny)
Inny pospolity, silnie higrofaniczny grzyb, o podobnym sposobie wzrostu łuszczak zmienny (Kuehneromyces mutabilis) (na fotografii) ma brązowy trzonem z pierścieniem i łuseczkami poniżej niego.

space

Another common strongly hygrophanous fungus łuszczak zmienny (Kuehneromyces mutabilis), with similar growth pattern (photo), has a brown stipe with a ring and scales underneath. Related and also very commonplace, but starting from early summer, kruchaweczka zaroślowa (Psathyrella candolleana) when moist is light, honey-yellow, gregarious (sporadically cespitose) and rather on decaying wood buried in the ground or small wood items lying on the surface.