grzyby.pl

Mycoacia uda (Fr.) Donk

woszczyneczka kolczasta, żylak kolczasty
Phlebia uda (Fr.) Nakasone [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach, na opadłych gałęziach drzew liściastych, np. olszy czarnej, leszczyny, wierzby szarej; sierpień-październik.
Czerwona Lista[125] — V–narażony na wymarcie
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Mycoacia uda na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-83 156908 AB-94 42180 AC-13 351431 CC-15 278171 DE-46 328364 DE-47 326100 DE-54 326933 327943 DE-55 329409 361029 DE-56 326002 280699 GC-12 252019

 ID42180  Phlebia uda; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,9 km na E od Dobropola, AB-94; 2006.08.28; buczyna pomorska; na odziomku pozostałym po ściętym buku rozpostarty na górnej powierzchni odziomka; leg. Grazyna Domian; det. Darek Karasiński; eksykat: TAK (u Darka Karasińskiego, pojedzie także do kustosza Bazy), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 53614

 ID156908  Mycoacia uda; Puszcza Bukowa, 0,7 km na E od wiaduktu autostrady nad ul. Morwową, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-83; 2009.12.26; buczyna pomorska; na kawałku ułamanej, leżącej w ściółce gałęzi bukowej rozpostarty niemal na całej powierzchni drewna; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/GD/3.01.11, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Żylak kolczasty
fot. 308827 fot. 308828 fot. 308829 fot. 308830

 ID252019  Mycoacia uda; około 800 m na SE od leśniczówki Krasny Las, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-12; 2014.07.27; wilgotna nisza w terenie porośnieta liściastymi krzewami i drzewami; na leżącej na wilgotnej ziemi żerdzi pochodzenia liściastego na dolnej stronie substratu; leg. Mirosław Gryc; det. Darek Karasiński; eksykat: BGF0004189, tak, notatka: nie
uwagi: prezentowane zdjęcia przedstawiają ten sam owocnik w dn.2014.09.05
fot. 724249 fot. 724250 fot. 724251

więcej o tym znalezisku w wątku.

ID278171 Mycoacia uda; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2015.05.18; Ols, szuwary pałkowe.; Zalegająca w torfie kłoda olszy. 1 rozpostarty owocnik, (około 50 cm/dł.) i kilkanaście młodych.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 829643 fot. 829644 fot. 829645 fot. 829646
https://www.bio-forum.pl/messages/33/755963.html

 ID280699  Mycoacia uda; 1,5 km NE od wsi Klekowiec, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2015.07.18; las mieszany, szpaler jesionów przy dróżce; na gałęzi leżącej na ziemi kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/JN/150718/0002, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 38" N i 19st 27' 18,5" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/779483.html

 ID326002  (potwierdzenie 280699) Mycoacia uda; 1,5 km NE od wsi Klekowiec, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2019.09.07; las mieszany -olchy, jesiony, dęby i inne; na gałęzi liściastego ( jesionu ? ) leżącej na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0004939, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1096138 fot. 1096139 fot. 1096140 fot. 1096141

 ID326100  Mycoacia uda; 1 km SW od wsi Borzęcin, gm. Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie, DE-47; 2019.08.17; las liściasty przechodzący w ols -grab, brzoza, osika, olcha, leszczyna; na fragmentach gałęzi leżących na dnie lasu kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0004927, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 10' 7,5" N i 19st 35' 31,5" E

fot. 1097375 fot. 1097376 fot. 1097377 fot. 1097378

 ID326933  Mycoacia uda; 1,3 km SW od wsi Kijów; gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-54; 2019.09.14; okresowo podmokły las mieszany -sosny, brzozy, osiki, dęby, olchy, świerki, graby, leszczyny; na spodniej stronie gałęzi liściastego leżącej na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0004871, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 21,3" N i 19st 15' 8,5" E

fot. 1106852 fot. 1106853 fot. 1106854 fot. 1106855

ID327943 Mycoacia uda; 1,5 km SW od wsi Kijów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-54; 2019.08.15; mieszany pas lasu ( brzoza, grab,olcha, świerk i inne ) nad okresowym ciekiem wodnym; na fragmencie gałęzi grabu (?) leżącej na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 9,5" N i 19st 15' 11" E

fot. 1114534 fot. 1114535 fot. 1114536

ID328364 Mycoacia uda; Radomsko, las pomiędzy ul. Bat. Chłopskich a linią kolejową; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2019.11.23; las mieszany -olchy, brzozy, sosny, topole i inne; na fragmencie gałęzi leżącej na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 6' 18,5" N i 19st 26' 18,8" Efot. 1118052 fot. 1118053 fot. 1118054 fot. 1118055 fot. 1118056

 ID329409  Mycoacia uda; 1 km NE od wsi Brodowe; gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2016.08.08; śródleśny ols nad strugą; na leżącej na ziemi olchowej gałęzi, wraz z Phlebia fuscoatra grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0004855, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 3' 21" N i 19st 22' 13" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/866803.html

ID351431 Mycoacia uda; Równina Wełtyńska (prop. rez. Las Baniewicki), 2 km na NW od Baniewic, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC-13; 2021.10.10; las mieszany (Ol, Lp, Jw, Db, Św, Bk, Gb, So); na gałęzi drzewa liściastego (Ol?) rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1279663 fot. 1279664 fot. 1279665
zarodniki (IKI): 4,5-5,8 x 2,1-3,0 µm (średnio 5,1 x 2,6 µm), Q: 1,7-2,4 (średnio 2,0):
fot. 1279666

ID361029 Mycoacia uda; Radomsko, okolice oczyszczalni ścieków; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2022.09.08; ols; na leżących na ziemi gałęziach olchowych kilkanaście owocników na dwóch gałęziach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,047424 19,427036

fot. 1371512 fot. 1371513 fot. 1371514 fot. 1371515 fot. 1371516

na gnijącym drągu
fot. 1371517 fot. 1371518 fot. 1371519

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji