grzyby.pl

Mycoacia uda (Fr.) Donk

woszczyneczka kolczasta, żylak kolczasty
Phlebia uda (Fr.) Nakasone [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Mycoacia Mycoacia Mycoacia MycoaciaMycoaciawoszczyneczka czerniejąca (Mycoacia fuscoatra)Mycoacia nothofagi

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach, na opadłych gałęziach drzew liściastych, np. olszy czarnej, leszczyny, wierzby szarej; sierpień-październik.W lasach, na opadłych gałęziach drzew liściastych, np. olszy czarnej, leszczyny, wierzby szarej; sierpień-październik.
Statusy czerwonej listy. [125]: V–narażony na wymarcie